Νομικές πληροφορίεςn

Η Goodgame Studios αποτελεί μια εμπορική επωνυμία της Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Germany
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ΓΔ:
Dr. Kai Wawrzinek
Dr. Christian Wawrzinek
Fabian Ritter

Δικαστήριο εγγραφής: Amtsgericht Hamburg
Αριθ. εγγραφής: HRB 99869
ΑΦΜ: DE253777364

Γενικοι οροι και προϋποθεσεισ

1 Αντικείμενο, Πεδίο εφαρμογής
1.1 Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών, των παιχνιδιών για κινητές συσκευές και των άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από την Altigi GmbH/Goodgame Studios (εφεξής καλούμενη "Goodgame Studios"), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, στους ιστότοπους της Goodgame Studios και στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών.
1.2 Η Goodgame Studios προσφέρει διαδικτυακά παιχνίδια, παιχνίδια για κινητές συσκευές και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων της, με μέση ετήσια διαθεσιμότητα 90% (ενενήντα τοις εκατό). Σε αυτό το ποσοστό δεν περιλαμβάνονται χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών, των παιχνιδιών για κινητές συσκευές και των άλλων υπηρεσιών διακόπτεται ή επηρεάζεται για επείγοντες τεχνικούς λόγους ή απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. Η Goodgame Studios δεν φέρει ευθύνη για αυτές τις περιπτώσεις σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης. Δεν περιλαμβάνονται επίσης χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι γενικοί διακομιστές της Goodgame Studios ή οι διακομιστές ορισμένων παιχνιδιών δεν είναι προσβάσιμοι μέσω Internet για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Goodgame Studios (ανωτέρα βία, ευθύνη τρίτων κ.λπ.).
1.3 Η Goodgame Studios ενημερώνει, αλλάζει και αναπτύσσει συνεχώς τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και τις άλλες υπηρεσίες της κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Επομένως, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στο σχετικό διαδικτυακό παιχνίδι, παιχνίδι για κινητές συσκευές ή άλλο προϊόν στην αντίστοιχη μορφή του μόνο που παρέχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ή ενός παιχνιδιού για κινητές συσκευές ή να καταργήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία χωρίς εξήγηση.
1.4 Τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Goodgame Studios προορίζονται αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η χρήση αυτών των παιχνιδιών ή υπηρεσιών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά.
1.5 Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι το λογισμικό και το υλικό τους είναι κατάλληλα και ενημερωμένα.
1.6 Εκτός από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα ισχύουν επίσης τυχόν υπάρχοντες κανονισμοί του σχετικού διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων και των κανονισμών του παιχνιδιού, θα υπερισχύουν οι διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων κατά την επίλυση της ασυμφωνίας. Επιπλέον, θα ισχύουν επίσης ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για ορισμένα διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές, συγκεκριμένες εκδόσεις ή/και στοιχεία διαδικτυακών παιχνιδιών ή παιχνιδιών για κινητές συσκευές, και μεμονωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους της Goodgame Studios, ανάλογα με την περίπτωση. Οι χρήστες θα ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο για τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις πριν από τη χρήση του σχετικού προϊόντος.
1.7 Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των συμβατικών συνεργατών της Goodgame Studios για διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια, παιχνίδια για κινητές συσκευές και άλλες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του σχετικού συμβατικού συνεργάτη της Goodgame Studios. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για αυτό με κατάλληλο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
1.8 Άλλες διατάξεις ή γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενός χρήστη, που αποκλίνουν από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Goodgame Studios, θα ισχύουν μόνο με την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Goodgame Studios για την εγκυρότητά τους.
2 Σύναψη σύμβασης
2.1 Για να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Goodgame Studios, οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν και, εάν χρειάζεται, να εγκαταστήσουν τη σχετική εφαρμογή.
2.2 Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα εγγραφής. Μόνο μεμονωμένα άτομα μπορούν να γίνουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες (όχι ομάδες, οικογένειες, σύζυγοι ή σύντροφοι κ.λπ.).
2.3 Δεν επιτρέπεται η εγγραφή παιδιών κάτω των 13 ετών. Οι ανήλικοι κάτω των 13 ετών μπορούν να εγγραφούν μόνο με την άδεια των νόμιμων κηδεμόνων τους και, σε περίπτωση που το σχετικό παιχνίδι ή υπηρεσία έχει περιορισμό ηλικίας, μόνο αφού συμπληρώσουν την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία.
2.4 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν λήψη παιχνιδιών για κινητές συσκευές από το Apple App Store εάν:
 • βρίσκονται σε χώρα στην οποία έχει επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό (εμπάργκο) η κυβέρνηση των ΗΠΑ ή σε χώρα που θεωρείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία.
 • συγκαταλέγονται στη λίστα των ατόμων υπό απαγόρευση ή περιορισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
2.5 Οι χρήστες πρέπει να δηλώσουν ένα όνομα παίκτη και κατά κανόνα μια διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στο χρήστη για να εγγραφούν για τα διαδικτυακά παιχνίδια. Τα παιχνίδια για κινητές συσκευές απαιτούν ένα όνομα παίκτη. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν αξίωση για κάποιο συγκεκριμένο όνομα παίκτη. Το όνομα παίκτη που επιλέγεται δεν πρέπει να καταπατά τα δικαιώματα τρίτων και να παραβιάζει τις υπάρχουσες νομικές απαγορεύσεις ή να προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια. Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα παίκτη μια διεύθυνση email ή web. Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που καταχωρούν στην Goodgame Studios κατά την εγγραφή τους είναι αληθή και πλήρη.
2.6  Ορισμένα παιχνίδια επιτρέπουν επίσης την εγγραφή με χρήση των διαπιστευτηρίων σύνδεσης του Facebook. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή θα λαμβάνονται από το λογαριασμό του χρήστη στο Facebook για το σκοπό αυτό.
2.7 Οι χρήστες πρέπει να εγγράφονται οι ίδιοι για τη δημιουργία του λογαριασμού τους. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή που πραγματοποιείται μέσω τρίτων, ειδικά τρίτων οι οποίοι πραγματοποιούν εγγραφές ατόμων για κερδοσκοπικούς λόγους σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών (υπηρεσίες εγγραφής ή/και υπηρεσίες καταχώρησης).
2.8 Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό ("λογαριασμός χρήστη»), τον οποίο ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται ανεξάρτητα. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του λογαριασμού χρήστη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Goodgame Studios.
2.9 Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν εγγραφή ή ενεργοποίηση.
3 Γενικές υποχρεώσεις των χρηστών
3.1 Στοιχεία χρηστών
Οι χρήστες συμφωνούν να παρέχουν αμέσως στην Goodgame Studios οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή των στοιχείων που δήλωσαν κατά την εγγραφή, ειδικά οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης email. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να επιβεβαιώνουν για την Goodgame Studios την ακρίβεια των στοιχείων τους όταν αυτό τους ζητείται.
3.2 Στοιχεία σύνδεσης, αναγνωριστικά, κωδικοί πρόσβασης
3.2.1 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά όλα τα στοιχεία σύνδεσης, τα αναγνωριστικά και τους κωδικούς πρόσβασης.
3.2.2 Οι όροι "στοιχεία σύνδεσης", "αναγνωριστικά" και "κωδικοί πρόσβασης" περιλαμβάνουν όλες τις ακολουθίες γραμμάτων ή/και χαρακτήρων ή/και αριθμών που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν θα πρέπει να είναι ίδιος με το όνομα παίκτη και θα πρέπει να αποτελείται από έναν συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων.
3.2.3 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν όλα τα στοιχεία σύνδεσης, τα αναγνωριστικά και τους κωδικούς πρόσβασης από την πρόσβαση τρίτων.
3.2.4 Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι τρίτα άτομα έχουν αποκτήσει ή μπορεί να έχουν αποκτήσει στοιχεία σύνδεσης, αναγνωριστικά ή κωδικούς πρόσβασης χωρίς άδεια, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Goodgame Studios και να αλλάξει τα στοιχεία του ή να ζητήσει από την Goodgame Studios την αλλαγή τους. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που η Goodgame Studios έχει απτές αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη. Εάν υπάρχουν αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Goodgame Studios θα ενημερώσει το χρήστη.
3.2.5 Σε καμία περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα οι χρήστες να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης άλλου χρήστη, εκτός εάν οι κανονισμοί του σχετικού διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές ή άλλης υπηρεσίας επιτρέπουν εξαιρέσεις.
3.3 Χρήση των ιστότοπων και του περιεχομένου των ιστότοπων της Goodgame Studios
3.3.1 Οι ιστότοποι και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Goodgame Studios περιλαμβάνουν διάφορες μορφές περιεχομένου που προστατεύεται με εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα μέσα υπέρ της Goodgame Studios ή υπέρ τρίτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά βάσει των οριζομένων σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν δημοσίως, να χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί μέσω της σύμβασης τους ιστότοπους ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Goodgame Studios, ή το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτών. Θα επιτρέπονται μόνο τεχνικά αντίγραφα που προορίζονται για σκοπούς διαδικτυακής περιήγησης και μόνιμα αντίγραφα που προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η απόκρυψη ή η αφαίρεση των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εμπορικές επωνυμίες.
3.3.2 Ο όρος "περιεχόμενο" περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα, εικόνες, κείμενα, γραφικά, μουσικές, ήχους, ακολουθίες ήχων, βίντεο, προγράμματα και κώδικες λογισμικού, καθώς και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από την Goodgame Studios. Ειδικότερα, ο όρος "περιεχόμενο" περιλαμβάνει επίσης όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για λήψη.
3.3.3 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να διακόψει την ορθή λειτουργία των ιστότοπων της Goodgame Studios, μεμονωμένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων που παρέχονται σε αυτούς ή των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές της. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι επίσης να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να επιτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Η ανάκτηση του περιεχομένου επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τρόπο που δεν επηρεάζει τη χρήση των ιστότοπων και του περιεχομένου της Goodgame Studios από τους άλλους χρήστες. Η μεταβίβαση δεδομένων ή λογισμικού που ενδέχεται να επηρεάσει το υλικό ή το λογισμικό των παραληπτών δεν επιτρέπεται.
3.3.4 Για οποιαδήποτε χρήση των ιστότοπων ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές της Goodgame Studios για εμπορικούς σκοπούς, και ειδικά για διαφημιστικούς σκοπούς, απαιτείται η πρότερη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Goodgame Studios.
3.3.5 Οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν περιεχόμενο στους ιστότοπους, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές ή τις άλλες υπηρεσίες της Goodgame Studios.
3.3.6 Δεν επιτρέπεται η χρήση των ιστότοπων της Goodgame Studios μέσω μιας υπηρεσίας ανωνυμίας που αποκρύπτει την πραγματική διεύθυνση IP του χρήστη.
3.4  Χρήση του λογισμικού client
‪ Σε περίπτωση προϊόντων για τα οποία απαιτείται η πρότερη εγκατάσταση ενός λογισμικού client, η Goodgame Studios παραχωρεί στο χρήστη ένα απεριόριστο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και χρονικά περιορισμένο ως προς τη συμφωνία χρήστη δικαίωμα εγκατάστασης του λογισμικού client και χρήσης του για τους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανονισμούς του σχετικού παιχνιδιού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού για εμπορικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο. Οι τροποποιήσεις στο λογισμικό client, η αντίστροφη μετάφραση του παραχωρημένου κώδικα προγραμματισμού σε άλλες μορφές κώδικα (αποσυμπίληση) και άλλοι τύποι ανάστροφης μηχανίκευσης των διαφόρων επιπέδων παραγωγής του λογισμικού απαγορεύονται εάν δεν απαιτούνται για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας. Η Goodgame Studios φέρει ευθύνη απέναντι στο χρήστη για ζημίες σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις περί ευθύνης.
4 Ειδικοί όροι για τη χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές
4.1 Ο χρήστης μπορεί να παίρνει μέρος σε κάθε γύρο (π.χ. Κόσμο, Σύμπαν κ.λπ.) ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό χρήστη μόνο, εκτός εάν οι σχετικοί κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν εξαιρέσεις από αυτό. Δεν επιτρέπεται η χρήση πολλών λογαριασμών χρηστών από έναν χρήστη. Τέτοιοι λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών ενδέχεται να διαγραφούν ή να αποκλειστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Goodgame Studios.
4.2 Οι χρήστες απαγορεύεται να πραγματοποιούν οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης με σκοπό τον επηρεασμό στα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές. Ειδικότερα, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μέτρα, μηχανισμούς ή λογισμικό που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν τη λειτουργία ή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ή υπερβολική επιβάρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποκλείουν, να επανεγγράφουν ή να τροποποιούν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τη διαχείριση του παιχνιδιού ή να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4.3  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι χρήστες:
α) να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν cheats, mods ή/και hacks ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα λογισμικού τρίτων που ενδέχεται να αλλάξουν το αποτέλεσμα των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,
β) να χρησιμοποιούν λογισμικό που επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων ή υποκλέπτει ή συλλέγει πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές,
γ) να χρησιμοποιούν εικονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές εκτός των παιχνιδιών αυτών, να αγοράζουν εικονικά αντικείμενα με "πραγματικά" χρήματα, ή να πωλούν ή να ανταλλάζουν εικονικά αντικείμενα,
δ) να πωλούν, να αγοράζουν ή να ανταλλάσσουν λογαριασμούς χρηστών.
Αυτό περιλαμβάνει κάθε παράκαμψη, παρόμοια ενέργεια ή ενέργεια που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις.
4.4 Οι χρήστες απαγορεύεται επίσης να εκτελούν το διαδικτυακό παιχνίδι (συμπεριλαμβανομένων όλων των μεμονωμένων ιστοσελίδων) με προγράμματα διαφορετικά από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή το πρόγραμμα client που έχει δοθεί. Αυτό αναφέρεται ιδίως στα λεγόμενα bots και άλλα εργαλεία που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν το περιβάλλον εργασίας web. Απαγορεύονται επίσης οι δέσμες ενεργειών και τα πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένα προγράμματα που παρέχουν στους χρήστες πλεονέκτημα έναντι των άλλων χρηστών. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης και άλλοι ενσωματωμένοι μηχανισμοί του προγράμματος περιήγησης, εάν αφορούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
4.5 Απαγορεύεται η εφαρμογή μέτρων που αποκρύπτουν τις διαφημίσεις. Δεν έχει σημασία εάν οι διαφημίσεις αποκρύπτονται εσκεμμένα ή δεν μπορούν να εμφανιστούν γενικά, π.χ. με προγράμματα αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (τα λεγόμενα pop-up blocker), προγράμματα περιήγησης που βασίζονται σε κείμενο ή παρόμοιους τρόπους.
4.6 Η αυτοματοποιημένη δημιουργία λογαριασμών χρηστών, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζεται η αρχική σελίδα ή όχι, δεν επιτρέπεται.
4.7 Η Goodgame Studios ή οι ανάδοχοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Goodgame Studios κατέχουν όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται και των εικονικών αντικειμένων που παρέχονται στα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές. Οι χρήστες θα λαμβάνουν μόνο ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εικονικών αντικειμένων για τη διάρκεια της συμφωνίας χρήστη.
4.8 Μεταβιβάσεις μαρκών
α) Δωρεά μαρκών
Μπορείτε να δίνετε μάρκες στους φίλους σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο αποστολής μαρκών. Θα βρείτε το εργαλείο κάνοντας κλικ στην εικόνα ενός φίλου στο τραπέζι του πόκερ ή προβάλλοντας τη σελίδα του προφίλ του. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να στέλνετε αυτά τα δώρα με αντάλλαγμα χρήματα ή ένα ισοδύναμο χρημάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των λογαριασμών σας ή την επιβολή μιας ποινής μαρκών κατά τη διακριτική ευχέρεια της Goodgame Studios.
β) Μεταβιβάσεις μαρκών
Η μόνη επιτρεπόμενη μέθοδος μεταβίβασης μαρκών μεταξύ λογαριασμών είναι το εργαλείο αποστολής μαρκών (βλ. παράγραφο α).  Η σκόπιμη απώλεια μαρκών (π.χ. το σκόπιμο χάσιμο χεριού στο τραπέζι του πόκερ) προκειμένου να στείλετε μάρκες σε φίλο (ή στον εαυτό σας σε άλλο λογαριασμό) αποτελεί παραβίαση των γενικών όρων και προϋποθέσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του λογαριασμού σας και την επιβολή μιας ποινής μαρκών κατά τη διακριτική ευχέρεια της Goodgame Studios.
γ) Farming/scripting μαρκών
Η κατάχρηση δεσμών ενεργειών ή μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία μαρκών δεν επιτρέπεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του σχετικού λογαριασμού χρήστη ή την επιβολή μιας ποινής μαρκών από την Goodgame Studios.
5 Ειδικοί όροι για τη χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας (ειδικότερα των φόρουμ συζητήσεων, των συνομιλιών και των σχολίων)
5.1 H Goodgame Studios μπορεί να παρέχει στους χρήστες διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας για δικές τους αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στους ιστότοπους της Goodgame Studios, στο παιχνίδι και στα κοινωνικά δίκτυα (ιδίως φόρουμ συζητήσεων, συνομιλίες, ιστολόγια, βιβλία επισκεπτών κ.λπ. καθώς και η χρήση των λειτουργιών σχολίων των παραπάνω, που είναι συνολικά γνωστά ως "δυνατότητες επικοινωνίας"), τις οποίες ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί όταν είναι διαθέσιμες. Από αυτή την άποψη, η Goodgame Studios παρέχει στους χρήστες μόνο το τεχνικό περιβάλλον για μια ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν δυνατότητες επικοινωνίας.
5.2 Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τις αναρτήσεις που δημοσιεύουν. Οι χρήστες συμφωνούν να απαλλάσσουν την Goodgame Studios από οποιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις από τρίτους οι οποίες προκύπτουν από υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεων των χρηστών. Η Goodgame Studios ρητά δεν αξιώνει το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες ως δικό της. Ωστόσο, οι χρήστες παραχωρούν στην Goodgame Studios το μόνιμο, αμετάκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου και των αναρτήσεων που δημοσιεύουν οι ίδιοι.
5.3 Στο πλαίσιο αυτών των δυνατοτήτων επικοινωνίας, οι χρήστες απαγορεύεται να δημοσιεύουν ή να διανέμουν στους ιστότοπους της Goodgame Studios περιεχόμενο το οποίο:
α) παραβιάζει έναν ισχύοντα νόμο, προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια ή παραβιάζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τους κανονισμούς του σχετικού παιχνιδιού,
β) παραβιάζει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχεδιαστικά ή βοηθητικά πρότυπα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
γ) είναι άσεμνο, ρατσιστικό, βίαιο, πορνογραφικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή απειλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων ή έχει επιβλαβή χαρακτήρα,
δ) έχει προσβλητικό, παρενοχλητικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα,
ε) περιέχει αλυσιδωτά μηνύματα ή συστήματα πυραμίδας,
στ) δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι παρέχεται ή υποστηρίζεται από την Goodgame Studios,
ζ) περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους,
η) είναι εμπορικού και ιδίως προωθητικού χαρακτήρα.
5.4 Η αναφορά ιστότοπων ή ονομάτων εταιρειών και προϊόντων επιτρέπεται μόνο εάν δεν γίνεται κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς.
5.5  Όλοι οι χρήστες αυτών των δυνατοτήτων επικοινωνίας είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν αποδεκτό λεξιλόγιο. Οι υβριστικές κριτικές και οι μειωτικές επιθέσεις πρέπει να αποφεύγονται.
5.6 Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα να αφαιρεί πλήρως ή εν μέρει το περιεχόμενο και τις αναρτήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων. Η Goodgame Studios έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείει, πλήρως ή προσωρινά, τους χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους κανονισμούς από την περαιτέρω χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές, των ιστότοπων και των άλλων υπηρεσιών της Goodgame Studios.
6 Συνέπειες της αθέτησης υποχρεώσεων
6.1 Η Goodgame Studios δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από την αθέτηση υποχρεώσεων ενός χρήστη.
6.2 Ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων νόμιμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Goodgame Studios να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα εναντίον κάθε χρήστη που παραβιάζει υπαιτίως τους νόμους, τα δικαιώματα τρίτων, αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε σχετικούς πρόσθετους κανόνες και κανονισμούς παιχνιδιών:
α) αφαίρεση περιεχομένου,
β) προειδοποίηση του χρήστη,
γ) προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός του χρήστη από συγκεκριμένα ή όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές, καθώς και από το περιεχόμενο των ιστότοπων της Goodgame Studios,
δ) αποβολή του χρήστη από ορισμένες λειτουργίες παιχνιδιού επίσης (π.χ. συνομιλία),
ε) προσωρινός ή μόνιμος εικονικός αποκλεισμός από το παιχνίδι σε περιπτώσεις παραβίασης της ενότητας 6 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων ή
στ) άμεση καταγγελία της σύμβασης.
6.3 Εάν κάποιος χρήστης έχει αποκλειστεί, δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ξανά σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Goodgame Studios χωρίς την πρότερη συγκατάθεση της Goodgame Studios.
7 Χρεώσεις χρήσης
7.1 Οι χρήστες μπορούν να παίζουν τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές που προσφέρονται κατά βάση δωρεάν. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να καταβάλλει χρήματα για να αγοράζει εικονικό νόμισμα (π.χ. ρουμπίνια, χρυσό, πετράδια, το "προνομιακό νόμισμα"), ορισμένες εικονικές δυνατότητες και άλλες υπηρεσίες (μαζί με τις "δυνατότητες που μπορούν να αγοραστούν") στο πλαίσιο των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές. Η τιμή για το επιθυμητό εικονικό νόμισμα εμφανίζεται σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ ή άλλο νόμισμα που ισχύει στην περιοχή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει πλεονεκτήματα ή εικονικά αντικείμενα στο διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές με το προνομιακό νόμισμα που έχει αγοράσει.
7.2 Οι χρήστες θα λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά, ιδίως για τη λειτουργία της εν λόγω δυνατότητας, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα προς αγορά (κατά περίπτωση), τη σχετική τιμή αγοράς και τη μέθοδο πληρωμής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές.
7.3 Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους για αγορά των διαθέσιμων δυνατοτήτων επιλέγοντας το επιθυμητό αντικείμενο και την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται στο σχετικό διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αγορά τώρα" και ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία παραγγελίας.
7.4 Οι επιλογές πληρωμής ποικίλλουν ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές, τη χώρα του συμμετέχοντα και τις τεχνικά εφικτές επιλογές πληρωμής που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Η Goodgame Studios επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις επιλογές πληρωμής της.
7.5 Τα χρήματα εισπράττονται μέσω του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο ο χρήστης έχει αναθέσει τη σχετική διαδικασία πληρωμής ή μέσω μεταφοράς ποσού που πραγματοποιείται από το χρήστη. Για τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, τα χρήματα εισπράττονται μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμογών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν, πέρα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Goodgame Studios, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.
7.6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ή, στην περίπτωση μεταφοράς ποσού, μετά τη λήψη των χρημάτων στο λογαριασμό της Goodgame Studios, η Goodgame Studios θα πιστώσει τις δυνατότητες που αγοράστηκαν στο λογαριασμό του χρήστη. Η πίστωση δηλώνει ταυτόχρονα ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί μια σύμβαση από την Goodgame Studios αναφορικά με την αγορά των διαθέσιμων δυνατοτήτων.
7.7 Στα παιχνίδια για κινητές συσκευές στις πύλες μεμονωμένων επιχειρηματικών συνεργατών και στα διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές που έχουν ενσωματωθεί σε κοινωνικά δίκτυα, η σύναψη της σύμβασης ενδέχεται να αποκλίνει από τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης.
7.8 Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει στο πλαίσιο μιας συναλλαγής πληρωμής (συγκεκριμένα τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός πιστωτικής κάρτας κ.λπ.) είναι πλήρη και σωστά.
7.9 Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις χρεώσεις για δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της Goodgame Studios να αυξάνει ή να μειώνει τις χρεώσεις για όλες τις μεμονωμένες δυνατότητες σε όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις αγοράς δυνατοτήτων που μπορούν να αγοραστούν.
7.10 Σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής θα χρεώνονται οι νόμιμοι τόκοι. Η Goodgame Studios έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει το λογαριασμό χρήστη, να λάβει επιπλέον αποζημίωση και να διακόψει τις υπηρεσίες.
7.11 Σε περίπτωση που υπάρξουν χρεώσεις αντιλογισμού ή χρεώσεις ακύρωσης σε βάρος της Goodgame Studios εξαιτίας του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς υπόλοιπου λογαριασμού), ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το κόστος.
8 Περιορισμός ευθύνης
8.1 Οι χρήστες φέρουν προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων ενός τρίτου. Οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν την Goodgame Studios για κάθε ζημία που προκύπτει από την υπαίτια αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οι χρήστες απαλλάσσουν την Goodgame Studios από όλες τις δικαιούμενες αξιώσεις που μπορεί να υποβάλουν άλλοι χρήστες ή τρίτοι σε βάρος της Goodgame Studios λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων τους από περιεχόμενο που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης ή λόγω αθέτησης άλλων υποχρεώσεων. Ο χρήστες θα αναλαμβάνουν το κόστος της νομικής υπεράσπισης της Goodgame Studios, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών και νομικών εξόδων. Αυτός ο όρος δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την καταπάτηση.
8.2 Η ευθύνη της Goodgame Studios, για οποιουσδήποτε νομικούς λόγους, λόγω είτε συμβατικού παραπτώματος είτε αθέτησης υποχρεώσεων, καθορίζεται τελικά σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
8.2.1 Εάν η Goodgame Studios παρέχει χωρίς χρέωση τη σχετική υπηρεσία που επιφέρει την ευθύνη, η Goodgame Studios είναι υπεύθυνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
8.2.2 Στην περίπτωση υπηρεσιών επί πληρωμή, η ευθύνη της Goodgame Studios είναι περιορισμένη σε περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας, αλλά απεριόριστη σε περιπτώσεις σωματικής βλάβης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας, η Goodgame Studios θα φέρει ευθύνη μόνο για την αθέτηση ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων, όπως καθυστέρηση ή μη διαθεσιμότητα, για τις οποίες φέρει ευθύνη η Goodgame Studios. Στην περίπτωση αθέτησης μιας ουσιαστικής συμβατικής υποχρέωσης, η ευθύνη περιορίζεται στις τυπικές συμβατικές αποζημιώσεις τις οποίες η Goodgame Studios έπρεπε να υπολογίσει κατά τη σύναψη της σύμβασης λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τη δεδομένη στιγμή.
"Ουσιαστικές συμβατικές υποχρεώσεις", όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι οι υποχρεώσεις στις οποίες ο χρήστης μπορεί να επαφίεται και οι οποίες διασφαλίζουν ότι η σύμβαση εκτελείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της και επιτυγχάνει τον συμβατικό σκοπό.
8.2.3 Η Goodgame Studios δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για διακοπές εντός του δικτύου για τις οποίες δεν ευθύνεται η Goodgame Studios.
8.2.4 Η Goodgame Studios φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μόνο εάν η απώλεια δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με τη λήψη επαρκών μέτρων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από το χρήστη.
8.2.5 Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ανάληψης ρητών εγγυήσεων από την Goodgame Studios, σε περιπτώσεις δόλου και για αποζημιώσεις λόγω απώλειας ζωής, ακρωτηριασμού ή σωματικής βλάβης. Η ευθύνη δεν θα θίγεται σύμφωνα με το Νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Act).
9 Διάρκεια σύμβασης, Διαγραφή λογαριασμών χρηστών
9.1 Εφόσον δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό για το σχετικό διαδικτυακό παιχνίδι, παιχνίδι για κινητές συσκευές ή άλλη υπηρεσία, η σύμβαση για τη χρήση του ιστότοπου, των διαδικτυακών παιχνιδιών, των παιχνιδιών για κινητές συσκευές και των άλλων υπηρεσιών της Goodgame Studios υπογράφεται για αόριστο χρόνο. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή ή την ενεργοποίηση ενός λογαριασμού από την Goodgame Studios.
9.2 Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάποιο από τα δύο μέρη με άμεση ισχύ, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ορισμένη διάρκεια της σύμβασης.
9.3 Καθένα από τα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ειδικότερα, "σπουδαίος λόγος" συντρέχει όταν:
α) ένας χρήστης έχει καθυστερήσει την πληρωμή των χρεώσεων και δεν πληρώνει παρά τις υπενθυμίσεις,
β) παρατηρείται μια συμπεριφορά που επηρεάζει σημαντικά την εμπειρία παιχνιδιού των άλλων παιχτών,
γ) χρησιμοποιούνται cheats, mods ή/και hacks, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογισμικού, εργαλείων ή δεσμών ενεργειών που τροποποιούν την εμπειρία παιχνιδιού ή το μηχανισμό των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,
δ) ο λογαριασμός ενός χρήστη χρησιμοποιείται από τρίτους, εκτός εάν οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,
ε) ένας χρήστης χρησιμοποιεί το λογαριασμό χρήστη ενός τρίτου ή χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς χρηστών ανά διαδικτυακό παιχνίδι, εκτός εάν οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,
στ) ένας χρήστης χρησιμοποιεί εικονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές εκτός των παιχνιδιών αυτών, επιχειρεί να αγοράσει ή να πουλήσει αυτά τα εικονικά αντικείμενα για "πραγματικά" χρήματα ή προσπαθεί να τα ανταλλάξει,
ζ) ένας χρήστης έχει πωλήσει, αγοράσει ή ανταλλάξει έναν λογαριασμό χρήστη, ή
η) ο χρήστης παραβιάζει υπαιτίως τους νόμους που προστατεύουν τους άλλους παίκτες ή την Goodgame Studios,
θ) ο χρήστης εσκεμμένα παραβιάζει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, τις πρόσθετες εφαρμοστέες διατάξεις ή/και τους κανονισμούς του παιχνιδιού.
9.4 Η καταγγελία πρέπει να γίνεται πάντα γραπτώς. Οι καταγγελίες μέσω email θεωρούνται ότι έχουν γίνει γραπτώς.
9.5 Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον ανενεργό λογαριασμό χρήστη ύστερα από σχετική ειδοποίηση και μόνο μετά από τουλάχιστον 3 μήνες αδράνειας. Επιπλέον, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα να διαγράψει έναν λογαριασμό χρήστη όταν λήξει η σύμβαση κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
10 Εφαρμοστέο δίκαιο
Θα ισχύουν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) θα εξαιρείται. Οι υποχρεωτικές διατάξεις της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης δεν θα θίγονται από αυτή τη νομική απόφαση.
11 Τροποποιήσεις σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, Λοιπές διατάξεις
11.1 Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (α) σε περίπτωση τροποποιήσεων λόγω νομικών αλλαγών, (β) σε περίπτωση τροποποιήσεων λόγω αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γερμανίας, (γ) λόγω τεχνικής αναγκαιότητας, (δ) προκειμένου να διατηρηθούν οι λειτουργίες της εταιρείας, (ε) σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών της αγοράς, (στ) προς όφελος του χρήστη. Καμία τροποποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν διαταράσσει σημαντικά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των μερών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω του ιστότοπου της Goodgame Studios και μέσω του σχετικού διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Εναλλακτικά, η Goodgame Studios μπορεί να στείλει στους χρήστες της τους τροποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω email ή να τους πληροφορήσει ότι οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται στους ιστότοπους της Goodgame Studios. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε τροποποίηση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις εάν σιωπήσει κατά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν ανοίξει πάλι το παιχνίδι αφού λάβει ειδοποίηση σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Η Goodgame Studios θα ενημερώσει συγκεκριμένα τους χρήστες της για την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων, το δικαίωμα υπαναχώρησης και τη νομική σημασία της σιωπής.
11.2 Η Goodgame Studios μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με την παράγραφο 15 του γερμανικού Νόμου περί μετοχικών εταιρειών (Stock Corporation Act – AktG).
11.3 Οι χρήστες έχουν δικαίωμα συμψηφισμού μόνο εάν η ανταπαίτησή τους έχει διαπιστωθεί δικαστικά ή έχει αναγνωριστεί από την Goodgame Studios και είναι μη αμφισβητούμενη ή έχει προκύψει από αυτή την αμφοτεροβαρή νομική σχέση. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα παρακράτησης μόνο εφόσον αφορά αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση.
11.4 Η Goodgame Studios επικοινωνεί κατά κανόνα με το χρήστη μέσω email, εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά το λογαριασμό email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή για τυχόν μηνύματα από την Goodgame Studios. Όταν επικοινωνούν με την Goodgame Studios, οι χρήστες πρέπει να δηλώνουν ποιο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές και ποιον λογαριασμό χρήστη αφορά το μήνυμα.
11.5 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη ή/και αντίκειται στις νομικές διατάξεις, η ισχύς των λοιπών διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων δεν θα θίγεται.
12 Άδειες
Για τη σχεδίαση παιχνιδιού του Goodgame Gangster έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Playa Games GmbH.

Υπαναχώρηση

Εάν αγοράζετε εικονικό νόμισμα ή εικονικά αγαθά από εμάς με κάποιο αντάλλαγμα (καθένα είναι μια "Σύμβαση"), από τις 13 Ιουνίου 2014 καθεμία από αυτές τις Συμβάσεις διέπεται από το ακόλουθο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της Σύμβασης.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, email: stop@goodgamestudios.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούσθε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της Σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα Σύμβαση.

Ενημέρωση
Εάν η Σύμβαση αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησής σας λήγει μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας και εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης μόλις η Σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον έμπορο.
Εάν η Σύμβαση αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, το δικαίωμα υπαναχώρησής σας λήγει εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και την επιβεβαίωση εκ μέρους σας ότι χάνετε έτσι το δικαίωμά σας υπαναχώρησης.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 • Προς
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, Haus 9
  22761 Hamburg
  Email: stop@goodgamestudios.com
 • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
 • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (
 • Όνομα καταναλωτή(-ών)
 • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών
 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χα
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Πολιτική απορρήτου για διαδικτυακές υπηρεσίες

Η Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η παρακάτω πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης τους.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Αντικείμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου
 2. Υπεύθυνος φορέας
 3. Συλλογή πληροφοριών
 4. Cookies
 5. Cookies τρίτων παρόχων και παρακολούθηση
 6. Χρήση των δεδομένων σας
 7. Αποκάλυψη των δεδομένων
 8. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου
 9. Διαγραφή των δεδομένων
 10. Ασφάλεια δεδομένων
 11. Επικοινωνία
1 Αντικείμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου
Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους της Goodgame Studios, και συγκεκριμένα για την πύλη της Goodgame Studios στον ιστότοπο "www.goodgamestudios.com" και τους μεμονωμένους ιστότοπους διαδικτυακών παιχνιδιών.
Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, αυτή η Πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται αποκλειστικά για να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η Goodgame Studios μεταχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία σας. Εάν χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, θα ισχύουν μόνο οι όροι της πολιτικής απορρήτου αυτών των τρίτων.
2 Υπεύθυνος φορέας
Ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί προστασίας δεδομένων (Federal Data Protection Act) είναι η Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση privacy@goodgamestudios.com. Επικοινωνώντας με αυτήν τη διεύθυνση email, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα απορρήτου και να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας που έχει αποθηκεύσει η Goodgame Studios. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση. Εάν είναι δυνατό, συμπεριλάβετε το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές που έχετε παίξει, το διακομιστή και το όνομα παίκτη σας.
3 Συλλογή πληροφοριών
Γενικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα διαδικτυακά προϊόντα μας χωρίς να μας αποκαλύψετε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο. Αποτελεί πάντα δική σας επιλογή το αν θα μας δώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας ή όχι. Συλλέγουμε τα στοιχεία σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη σύμβαση χρήστη που έχουμε συνάψει με εσάς. Πέρα από την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης και τους κανονισμούς των παιχνιδιών, αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα τον κατάλληλο χειρισμό των διαδικασιών πληρωμής σας.
Ζητάμε προσωπικά στοιχεία εάν θέλετε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας, να πάρετε μέρος σε κληρώσεις ή να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας, καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει η Goodgame Studios σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών της Goodgame Studios με ψευδώνυμο. Συνιστάται στους χρήστες η χρήση αυτής της δυνατότητας.
Επιπλέον, ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και οι χρόνοι πρόσβασης, στέλνονται αυτόματα σε εμάς από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας και αποθηκεύονται στο διακομιστή μας. Την ίδια στιγμή συλλέγονται επίσης πληροφορίες που αφορούν τον τύπο της κινητής συσκευής και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τη διενέργεια αναλύσεων στατιστικών στοιχείων και απόδοσης ή για τη δίωξη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ιστότοπού μας. Όποτε αυτό είναι δυνατό, οι πληροφορίες παραμένουν ανώνυμες. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεξάγουμε εξατομικευμένες καμπάνιες χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που έχετε επιτρέψει σε κοινωνικά δίκτυα να κοινοποιούν σε τρίτους. Ως προς αυτό, θα παραπέμπουμε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω κοινωνικών δικτύων.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία μόνο με τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιτρέπεται ήδη από τις νομικές διατάξεις. Εάν η συγκατάθεση δίνεται ηλεκτρονικά εντός του πλαισίου των διαδικτυακών προϊόντων μας, θα εκπληρώσουμε τη νομική υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε καταλλήλως για αυτό.
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών.
4 Cookies
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies και cookies περιόδου σύνδεσης, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies κάνουν τη χρήση των υπηρεσιών μας όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική για εσάς, όχι μόνο όσον αφορά την τρέχουσα χρήση της σχετικής υπηρεσίας από εσάς αλλά και πέρα από αυτή.
Εάν δεν θέλετε να είναι αποδεκτά τα μόνιμα cookies, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή απενεργοποίησης των μόνιμων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies περιόδου σύνδεσης ισχύουν μόνο για την τρέχουσα επίσκεψη στα διαδικτυακά προϊόντα μας, και σκοπός τους είναι να σας επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας χωρίς περιορισμούς και να κάνουν τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική για την τρέχουσα επίσκεψή σας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies περιόδου σύνδεσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς περιορισμούς.
5 Cookies τρίτων παρόχων και παρακολούθηση
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες άλλων εταιρειών για να βελτιστοποιήσουμε τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας. Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε.
α. Google Analytics
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης web που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με το πρόσθετο "_anonymizeIP()", ώστε οι διευθύνσεις IP που μεταδίδονται στη συνέχεια στην Google να είναι συντομευμένες και τροποποιημένες εκ των προτέρων στους ευρωπαϊκούς διακομιστές, για να αποτρέπονται τυχόν άμεσες αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των ιστότοπων για εμάς, και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα των ιστότοπων και τη χρήση του Internet σε εμάς. Η διεύθυνση IP σας που έχει μεταδοθεί από το Google Analytics δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι, εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) κάνοντας κλικ εδώ ή πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης προγράμματος περιήγησης που διατίθεται εδώ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή (π.χ. smartphone ή tablet), μπορείτε να αρνηθείτε τη μελλοντική χρήση του Google Analytics μέσω αυτού του συνδέσμου. Εάν ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο, θα τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie που θα αποτελεί ένδειξη για εμάς ότι πρέπει να εμποδίσουμε το Google Analytics να χρησιμοποιεί τη συσκευή σας. Έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία άρνησης εάν καταργήσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
β. Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την τεχνολογία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες που έχουν επισκεφθεί ήδη τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και έχουν δείξει ενδιαφέρον για ένα προϊόν να βλέπουν στοχευμένες διαφημίσεις στους ιστότοπους του δικτύου συνεργατών Google. Αντίστοιχα, μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνόμαστε σε χρήστες που είναι παρόμοιοι με τα άτομα που επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας. Οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται χρησιμοποιώντας cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Google. Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται η διεύθυνση IP, θα συντομεύεται αναλόγως μόνο στα 3 τελευταία ψηφία. Με τη χρήση των cookies, η συμπεριφορά ενός χρήστη σε έναν ιστότοπο μπορεί να αναλυθεί και στη συνέχεια να αξιοποιηθεί για την παροχή στοχευμένων συστάσεων προϊόντων και διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη.
Εάν προτιμάτε να μη λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies για το σκοπό αυτό μέσω του Google μεταβαίνοντας στον ιστότοπο: https://www.google.com/settings/ads. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση των cookies από τρίτους παρόχους μεταβαίνοντας στον ιστότοπο απενεργοποίησης του Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/​).
Λάβετε υπόψη ότι η Google έχει τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη δική μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πολιτικές και τις διαδικασίες της. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου της Google προτού χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπούς μας: (https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/).
γ. Pixel παρακολούθησης μετατροπών Facebook
Με την άδειά σας, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία "Pixel παρακολούθησης μετατροπών" της Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Αυτό το εργαλείο μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών αφού ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο ενός παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταγράφουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα κανενός μεμονωμένου χρήστη. Ωστόσο, η Facebook αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται. Σας ενημερώνουμε σχετικά με αυτό το θέμα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η Facebook έχει τη δυνατότητα να συνδέει τα δεδομένα με το λογαριασμό σας στο Facebook και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook, που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/. Η Παρακολούθηση μετατροπών Facebook επιτρέπει επίσης στη Facebook και τους συνεργάτες της να σας εμφανίζουν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Επιπλέον, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ένα cookie για τους σκοπούς αυτούς.
Μόνο χρήστες ηλικίας άνω των 13 ετών μπορούν να δώσουν την άδειά τους. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, συμβουλευτείτε τους νόμιμους κηδεμόνες σας.
Κάντε κλικ εδώ εάν θέλετε να ανακαλέσετε την άδειά σας: https://www.facebook.com/ads/website​_custom_audiences/.
δ. Σύνδεση μέσω Facebook
Σας προσφέρουμε επίσης έναν πιο εύκολο τρόπο να εγγράφεστε στα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας στο Facebook για το σκοπό αυτό. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Σύνδεση μέσω Facebook", μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πύλης μας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, το πρώτο βήμα της διαδικασίας εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Δεν έχουμε επ' ουδενί πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα μάθετε ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα μεταδίδονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι "δημόσιες πληροφορίες" σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των δημόσιων πληροφοριών στο προφίλ σας από το μενού "Γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού" του προφίλ σας στο Facebook: (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας "Σύνδεση μέσω Facebook" και της υπηρεσίας μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook.
ε. Παρακολούθηση μετατροπών Twitter
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Παρακολούθηση μετατροπών" της Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Αυτή η παρακολούθηση καταγράφει εάν ένας χρήστης των ιστότοπών μας κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που έχει δημοσιευτεί από το Twitter. Με τον τρόπο αυτό, τόσο εμείς όσο και το Twitter μπορούμε να δούμε εάν έχει πραγματοποιηθεί μια εγγραφή. Ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Προσαρμοσμένα κοινά" του Twitter. Αυτό μας επιτρέπει να απευθυνόμαστε στους χρήστες του ιστότοπού μας με στοχευμένες διαφημίσεις. Για να το κάνει αυτό, το Twitter χρησιμοποιεί ένα τμήμα κώδικα (ετικέτα) το οποίο έχουμε ενσωματώσει στον ιστότοπό μας. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα Προσαρμοσμένα κοινά χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία λιστών παρόμοιας στόχευσης.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Twitter στη δήλωση απορρήτου προσωπικών δεδομένων του: (https://twitter.com/privacy?lang=en) Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας για τις προσαρμοσμένες διαφημίσεις σε αυτόν το σύνδεσμο: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls-for-tailored-ads. Το Twitter υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα "Do Not Track" (DNT). Εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το Twitter δεν θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (ID του cookie προγράμματος περιήγησης) από συνεργάτες web για να προσαρμόζει τις διαφημίσεις τους προς εσάς.
6 Χρήση των δεδομένων σας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να βελτιώνουμε διαρκώς το φάσμα των υπηρεσιών μας και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των χρηστών.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διευθέτηση της σχέσης χρήστη που έχετε με την Goodgame Studios και για τη διεκπεραίωση των πληρωμών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτή η επικοινωνία περιλαμβάνει email που σας ενημερώνουν για νέες δυνατότητες των υπηρεσιών μας, όποτε κρίνεται σκόπιμο. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας ενημερώνουμε τακτικά για προϊόντα, υπηρεσίες ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν. Κάθε μήνυμα περιέχει το εξής κείμενο: "Για να σταματήσετε να λαμβάνετε email για αυτόν το λογαριασμό παιχνιδιού, κάντε κλικ εδώ". Αν κάνετε κλικ στη λέξη "εδώ", δεν θα λαμβάνετε πλέον μηνύματα σχετικά με αυτόν το λογαριασμό παιχνιδιού. Η άρνησή σας δεν θα επιφέρει κάποιο κόστος πέρα από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.
Τέλος, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να προστατεύουμε τις ιστοσελίδες μας και να ανιχνεύουμε τις μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.
7 Αποκάλυψη των δεδομένων
Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα σας δεν θα πωληθούν σε τρίτους. Η Goodgame Studios μεταδίδει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Συνεργαζόμαστε με παρόχους πληρωμών (π.χ. εταιρείες πιστωτικών καρτών, τράπεζες, το PayPal, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εισπρακτικές εταιρείες κ.λπ.), παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται και συλλέγουν στατιστικά δεδομένα, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. κέντρα δεδομένων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστότοπων, υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χειρίζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση πώλησης της Goodgame Studios, εταιρειών που ελέγχονται από την Goodgame Studios, συνδεδεμένων εταιρειών ή μετοχών της εταιρείας, τα στοιχεία πελάτη σας θα μεταβιβαστούν κανονικά μαζί με το μέρος της εταιρείας του οποίου η ιδιοκτησία αλλάζει. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα σας θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια τέτοια περίπτωση.
8 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου
Έχετε υπόψη σας ότι όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να κάνετε δημόσιες, π.χ. σε συνομιλίες, μέσω email ή σε φόρουμ, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους.
Για τη δική μας προστασία από απόδοση ευθυνών, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε αυτό το περιεχόμενο. Επιπλέον, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό και την αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών εξαπάτησης (π.χ. παράνομη χειραγώγηση παιχνιδιών σε βάρος της Goodgame Studios) μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.
9 Διαγραφή των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε το λογαριασμό παίκτη που έχετε σε εμάς. Έχετε υπόψη σας ότι ένας λογαριασμός δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί αφού διαγραφεί. Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά το λογαριασμό σας από το διακομιστή παιχνιδιών μας, ειδοποιήστε μας στη διεύθυνση: http://support.goodgamestudios.com.
10 Ασφάλεια δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γερμανικό Νόμο περί προστασίας δεδομένων (German Data Protection Act). Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου δεδομένων, και τους έχουν γίνει οι σχετικές συστάσεις.
Όταν υποβάλλετε πληρωμές, η μεταβίβαση των στοιχείων σας προστατεύεται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL. Η μεταβίβαση SSL που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένη από την GoDaddy.
11 Επικοινωνία
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Goodgame Studios είναι ο δικηγόρος David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Εάν έχετε απορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, στείλτε τις ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Πολιτική απορρήτου για εφαρμογές για κινητές συσκευές

Η Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η παρακάτω πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης τους.
Σκοπός της παρακάτω πολιτικής απορρήτου είναι να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και εκπληρώνουμε τις σχετικές νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Αυτή η πολιτική ισχύει για τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές που προορίζονται για smartphone και tablet.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Αντικείμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου
 2. Υπεύθυνος φορέας
 3. Συλλογή δεδομένων κατά τη λήψη
 4. Συλλογή δεδομένων από την Goodgame Studios
 5. Δικαιώματα πρόσβασης για τις εφαρμογές μας
 6. Ανάλυση δεδομένων από την Goodgame Studios
 7. Παρακολούθηση εφαρμογής για κινητές συσκευές Tune
 8. Facebook
 9. Χρήση των δεδομένων σας
 10. Αποκάλυψη των δεδομένων
 11. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου
 12. Διαγραφή των δεδομένων
 13. Ασφάλεια δεδομένων
 14. Επικοινωνία
1 Αντικείμενο αυτής της πολιτικής απορρήτου
Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που προσφέρονται με ευθύνη της Goodgame Studios.
Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, αυτή η Πολιτική απορρήτου ρυθμίζει κατ' αποκλειστικότητα τον τρόπο με τον οποίο η Goodgame Studios μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, θα ισχύουν μόνο οι όροι πολιτικής αυτών των τρίτων.
2 Υπεύθυνος φορέας
Ο υπεύθυνος φορέας σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί προστασίας δεδομένων (Federal Data Protection Act) είναι η Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση privacy@goodgamestudios.com. Επικοινωνώντας με αυτήν τη διεύθυνση email, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα απορρήτου και να ελέγξετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας που έχει αποθηκεύσει η Goodgame Studios. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση. Εάν είναι δυνατό, συμπεριλάβετε το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές που έχετε παίξει, το διακομιστή και το όνομα παίκτη σας.
3 Συλλογή δεδομένων κατά τη λήψη
Όταν πραγματοποιείτε λήψη της εφαρμογής, δεν μεταδίδουμε ενεργά πληροφορίες στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών (Apple App Store, Google Play, Amazon, Windows κ.λπ.). Εάν θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται το σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών ως μέρος μιας λήψης, ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται για αυτό. Δεν επηρεάζουμε την πιθανή συλλογή δεδομένων από τα καταστήματα.
4 Συλλογή δεδομένων από την Goodgame Studios
Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη λήψη της εφαρμογής στη συσκευή σας. Εάν είναι απαραίτητο, συλλέγουμε πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή (banner, κατάστημα κ.λπ.) χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας, δημιουργούμε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για εσάς και παρουσιάζουμε τα στοιχεία αυτά στην κινητή συσκευή σας. Αυτή η εξατομικευμένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για να συνδεθείτε στους διακομιστές παιχνιδιών μας. Τα δεδομένα θα δημιουργηθούν αυτόματα από το σύστημά μας και μπορούν να προσαρμοστούν αργότερα από εσάς με μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη για την εφαρμογή.
Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς προκειμένου να εκπληρώσουμε τη σύμβαση χρήστη που συνάπτουμε μαζί σας. Πέρα από την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης και τους κανονισμούς των παιχνιδιών, αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα τον κατάλληλο χειρισμό των διαδικασιών πληρωμής σας.
Ζητάμε προσωπικά στοιχεία σε περίπτωση που θέλετε να εγγραφείτε στις εφαρμογές μας, να λάβετε μέρος σε κληρώσεις ή να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών της Goodgame Studios με ψευδώνυμο. Συνιστάται στους χρήστες η χρήση αυτής της δυνατότητας.
Για στατιστικούς σκοπούς, καταγράφουμε την κινητή συσκευή σας και το λειτουργικό σύστημά της. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τη διενέργεια αναλύσεων στατιστικών στοιχείων και απόδοσης ή για τη δίωξη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των υπηρεσιών μας. Όποτε αυτό είναι δυνατό, οι πληροφορίες παραμένουν ανώνυμες.
5 Δικαιώματα πρόσβασης για τις εφαρμογές μας
Οι εφαρμογές μας χρειάζονται διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στη συσκευή σας, τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλίζονται συγκεκριμένες λειτουργίες των εφαρμογών μας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια εικόνα προφίλ μέσα από την εφαρμογή, χρειαζόμαστε πρόσβαση στην κάμερα ή στο άλμπουμ φωτογραφιών σας. Αν θέλετε να αγοράσετε πρόσθετο περιεχόμενο μέσω της εφαρμογής, ενδέχεται να χρειαζόμαστε πρόσβαση στο απαραίτητο περιβάλλον εργασίας στο λογαριασμό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες "ειδοποιήσεις push", με τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας για την εμφάνιση ενός μηνύματος απευθείας στην τελική συσκευή σας.
Τα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας εξαρτώνται από το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Android, iOS κ.λπ.) και το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε η εφαρμογή (π.χ. Google Play Store, Apple App Store, Amazon κ.λπ.). Κατά κανόνα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτούνται από τις εφαρμογές μας πριν από την εγκατάσταση.
Στο Apple iOS, μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγμή στις "Ρυθμίσεις" μια σύνοψη του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές μας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή.
Στο Android, επίσης απαιτούνται διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας. Στις "Ρυθμίσεις/Εφαρμογές", μπορείτε να δείτε τα δικαιώματα πρόσβασης των εφαρμογών μας.
6 Ανάλυση δεδομένων από την Goodgame Studios
Πραγματοποιούμε επίσης αναλύσεις της συμπεριφοράς των χρηστών των υπηρεσιών μας, προκειμένου να αντλούμε σχέδια προσέγγισης για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών. Αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με ψευδώνυμο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ενότητας 15 του Γερμανικού Νόμου περί ηλεκτρονικών μέσων (German Telemedia Act – TMG), δηλ. το όνομα χρήστη και άλλα ταυτοποιητικά χαρακτηριστικά αντικαθίστανται από έναν τυχαίο χαρακτήρα για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθιστώντας έτσι τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου αδύνατο ή σημαντικά πιο δύσκολο.
Στις εφαρμογές μας, δεν χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα cookies για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Αντ' αυτών, χρησιμοποιούμε cookies στη συσκευή σας τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν το όνομα χρήστη σας και τις τρέχουσες ρυθμίσεις παιχνιδιού σε ένα αρχείο κειμένου. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των εφαρμογών μας.
7 Παρακολούθηση εφαρμογής για κινητές συσκευές Tune
Η εφαρμογή μας αναλύεται με τεχνολογίες της Tune Inc. (2220 Western Ave., Seattle, WA, USA). Για το σκοπό αυτό συλλέγονται και αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης από εσάς. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα των παιχνιδιών μας, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήστη για εσάς. Τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης δεν υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία με προσωποποιημένη μορφή, αλλά με ψευδώνυμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την TUNE Inc., ανατρέξτε στη σχετική πολιτική απορρήτου αυτού του παρόχου:http://www.mobileapptracking.com/priv​acy-policy/.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αρνηθείτε την παρακολούθηση από την TUNE Inc. με μελλοντική ισχύ: http://www.optoutmobile.com/optout/index.htm​l.
8 Facebook
Facebook SDK: Στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε το Software Development Kit (SDK) του Facebook. Το Facebook SDK εκδίδεται και χορηγείται από τη Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Χάρη σε αυτήν την ενσωμάτωση, μπορούμε να συνδέσουμε διάφορες υπηρεσίες του Facebook με την εφαρμογή μας. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Facebook SDK για να κοινοποιούν περιεχόμενο των εφαρμογών μας στο χρονολόγιό τους στο Facebook ή για να στέλνουν μηνύματα σε άλλους χρήστες του Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Facebook SDK στο iOS εδώ: https://developers.facebook.com/docs/ios​. Για το Android, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/android.
Σύνδεση μέσω Facebook με τη βοήθεια του SDK: Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Facebook μέσα από τις εφαρμογές μας, θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τη Σύνδεση μέσω Facebook για να συνδεθείτε σε αυτό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook. Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, το πρώτο βήμα της διαδικασίας εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Δεν έχουμε επ' ουδενί πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα μάθετε ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα μεταδίδονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι "δημόσιες πληροφορίες" σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook.
Μπορείτε να ελέγξετε και να τροποποιήσετε την κατάσταση της σύνδεσής σας στο Facebook και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης των εφαρμογών μας ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας στο Facebook (https://www.facebook.com/setting​s?tab=applications). Εκεί θα βρείτε επίσης μια σύνοψη των πληροφοριών του προφίλ σας που είναι δημόσιες. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύνδεση μεταξύ του Facebook και των εφαρμογών μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook για εσάς.
Συμβάντα εφαρμογών Facebook: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Facebook SDK που ονομάζεται "Συμβάντα εφαρμογών Facebook" για να αξιολογούμε την απόδοση των διαφημιστικών καμπανιών μας και τη χρήση του Facebook SDK. Το Facebook απλώς μας παρέχει μια συνολική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με την εφαρμογή μας. Επίσης δεν επηρεάζουμε τις πληροφορίες που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα Συμβάντα εφαρμογών Facebook.
Στις ρυθμίσεις των εφαρμογών μας, μπορείτε να δηλώσετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση των Συμβάντων εφαρμογών για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
9 Χρήση των δεδομένων σας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να βελτιώνουμε διαρκώς το φάσμα των υπηρεσιών μας και να ικανοποιούμε τις ανάγκες των χρηστών.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διευθέτηση της σχέσης χρήστη που έχετε με την Goodgame Studios και για τη διεκπεραίωση των πληρωμών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτή η επικοινωνία περιλαμβάνει email που σας ενημερώνουν για νέες δυνατότητες των υπηρεσιών μας, όποτε κρίνεται σκόπιμο. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας ενημερώνουμε τακτικά για προϊόντα, υπηρεσίες ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν. Κάθε μήνυμα περιέχει το εξής κείμενο: "Για να σταματήσετε να λαμβάνετε email για αυτόν το λογαριασμό παιχνιδιού, κάντε κλικ εδώ". Αν κάνετε κλικ στη λέξη "εδώ", δεν θα λαμβάνετε πλέον μηνύματα σχετικά με αυτόν το λογαριασμό παιχνιδιού.
Τέλος, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να προστατεύουμε τις ιστοσελίδες μας και να ανιχνεύουμε τις μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.
10 Αποκάλυψη των δεδομένων
Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα σας δεν θα πωληθούν σε τρίτους. Η Goodgame Studios μεταδίδει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Συνεργαζόμαστε με παρόχους πληρωμών (π.χ. εταιρείες πιστωτικών καρτών, τράπεζες, το PayPal, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εισπρακτικές εταιρείες κ.λπ.), παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται και συλλέγουν στατιστικά δεδομένα, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. κέντρα δεδομένων, υπηρεσίες φιλοξενίας ιστότοπων, υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χειρίζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση πώλησης της Goodgame Studios, εταιρειών που ελέγχονται από την Goodgame Studios, συνδεδεμένων εταιρειών ή μετοχών της εταιρείας, τα στοιχεία πελάτη σας θα μεταβιβαστούν κανονικά μαζί με το μέρος της εταιρείας του οποίου η ιδιοκτησία αλλάζει. Εξυπακούεται ότι τα δεδομένα σας θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια τέτοια περίπτωση.
11 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου
Έχετε υπόψη σας ότι όλες οι πληροφορίες που επιλέγετε να κάνετε δημόσιες, π.χ. σε συνομιλίες, μέσω email ή σε φόρουμ, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους.
Για τη δική μας προστασία από απόδοση ευθυνών, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε αυτό το περιεχόμενο. Επιπλέον, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τον εντοπισμό και την αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών εξαπάτησης (π.χ. παράνομη χειραγώγηση παιχνιδιών σε βάρος της Goodgame Studios) μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.
12 Διαγραφή των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε το λογαριασμό παίκτη που έχετε σε εμάς. Έχετε υπόψη σας ότι ένας λογαριασμός δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί αφού διαγραφεί. Εάν θέλετε να διαγράψετε οριστικά το λογαριασμό σας από το διακομιστή παιχνιδιών μας, ειδοποιήστε μας στη διεύθυνση: http://support.goodgamestudios.com/.
13 Ασφάλεια δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον γερμανικό Νόμο περί προστασίας δεδομένων (German Data Protection Act). Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου δεδομένων, και τους έχουν γίνει οι σχετικές συστάσεις.
Όταν υποβάλλετε πληρωμές, η μεταβίβαση των στοιχείων σας προστατεύεται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL. Η μεταβίβαση SSL που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένη από την GoDaddy.
14 Επικοινωνία
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Goodgame Studios είναι ο δικηγόρος David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Εάν έχετε απορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, στείλτε τις ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Κατάσταση: Αύγουστος 2015