Impresszum

A Goodgame Studios az Altigi GmbH márkája.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Felelős képviselő ügyvezető igazgatók:
Dr. Kai Wawrzinek
Dr. Christian Wawrzinek
Fabian Ritter

Bejegyző bíróság: Amtsgericht Hamburg
Regisztráció sorszáma: HRB 99869
ÁFA-szám: DE253777364

Általános felhasználói feltételek

1 Tárgy; Érvényességi terület
1.1 Az alábbi általános felhasználási feltételek az Altigi GmbH/Goodgame Studios (a továbbiakban: „Goodgame Studios”), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, a Goodgame Studios weboldalain és webáruházakban forgalmazott online és mobiljátékok és egyéb szolgáltatások használatát szabályozzák.
1.2 A Goodgame Studios meglévő műszaki és operatív lehetőségei keretében kínál online és mobiljátékokat, valamint egyéb szolgáltatásokat évi átlagos 90%-os (kilencven százalékos) rendelkezésre állási idővel. Ebben nem tartoznak bele azok az időszakok, amikor halaszthatatlan műszaki munkálatok vagy a szükséges karbantartás miatt az online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások biztosítását be kell szüntetni, vagy az elvégzendő tevékenységek befolyásolják ezen szolgáltatásokat. A Goodgame Studios a jelen Szerződés feltételei szerint nem felel az ilyen esetek előfordulásáért. Szintén nem tartoznak ide azok az időszakok sem, amikor a Goodgame Studios központi szerverei vagy bizonyos játékszerverek a Goodgame Studios befolyásán kívül álló okok miatt nem teszik lehetővé az online elérést (vis maior, harmadik fél felelőssége, stb.)
1.3 A Goodgame Studios saját belátása szerint folyamatosan frissíti, módosítja és fejleszti az online és mobiljátékokat, valamint az egyéb szolgáltatásokat. A felhasználók ezért csak az adott időben éppen elérhető formában vehetnek részt egy online vagy mobiljátékban, vagy élvezhetik egy adott ajánlat előnyeit. A Goodgame Studios fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megszüntessen egy online vagy mobiljátékot, illetve szolgáltatást.
1.4 A Goodgame Studios által kínált online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások kizárólag a szórakoztatást szolgálják. A játékok és szolgáltatások üzleti vagy kereskedelmi célra való felhasználása szigorúan tilos.
1.5 A felhasználók felelősek gondoskodni arról, hogy saját szoftver- és hardvereszközeik megfelelőek és naprakészek legyenek.
1.6 A jelen általános felhasználási feltételek mellett az adott online vagy mobiljáték meglévő szabályait is alkalmazni kell. Amennyiben bármilyen ellentmondás van a jelen általános felhasználói feltételek és egy adott játék szabályai között, az ilyen ellentmondás feloldásakor a jelen általános felhasználói feltételekben rögzített rendelkezések élveznek elsőbbséget. Emellett speciális feltételek is vonatkoznak bizonyos online vagy mobiljátékokra, az online vagy mobiljátékok bizonyos verzióira és/vagy összetevőire, valamint, adott esetben, a Goodgame Studios weboldalain nyújtott egyes szolgáltatásokra. A felhasználók az adott ajánlat elfogadása előtt megfelelő tájékoztatást kapnak az ilyen speciális feltételekről.
1.7 A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy igénybe vegyék a Goodgame Studios szerződéses partnereinek különböző online és mobiljátékait, valamint egyéb szolgáltatásait. Ilyen esetekben külön szerződést kell kötni a felhasználó és a Goodgame Studios megfelelő szerződéses partnerével. A felhasználók a szerződés megkötése előtt megfelelő módon tájékoztatást kapnak erről.
1.8 A felhasználóra vonatkozó olyan egyéb rendelkezések vagy általános felhasználási feltételek, melyek eltérnek a Goodgame Studios általános felhasználási feltételeitől, csak akkor alkalmazhatók, ha azok érvényességéhez a Goodgame Studios előzetesen hozzájárult.
2 Szerződéskötés
2.1 A Goodgame Studios által biztosított online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások használatához a felhasználóknak regisztrálniuk kell a kérdéses alkalmazásra, és, amennyiben szükséges, telepíteniük kell az alkalmazást.
2.2 Csak természetes személyek jogosultak a regisztrációra. Csak egyének kaphatnak felhasználói jogosultságot (csoportok, családok, házastársak/élettársak stb. nem).
2.3 13 éven aluli gyermekek nem regisztrálhatnak. 13 éven felüli kiskorú személyek csak törvényes képviselőjük engedélyével regisztrálhatnak, és amennyiben az adott játék vagy szolgáltatás korhatárhoz van kötve, csak ezen korhatár elérése után.
2.4 A felhasználók nem tölthetnek le mobiljátékokat az Apple App Store-ból, ha:
 • olyan országban élnek, amelyet az Egyesült Államok kereskedelmi embargóval sújt, vagy olyan országban, mely az Egyesült Államok besorolása szerint a terrorizmust támogatja; vagy
 • szerepelnek az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.
2.5 A felhasználóknak egy játékosnevet és a felhasználóhoz regisztrált e-mail címet kell megadniuk az online játékra történő regisztráláshoz; a mobiljátékokhoz játékosnévre van szükség. A felhasználók nem formálhatnak jogot egy bizonyos játékosnévre. A választott játékosnév nem sértheti harmadik felek jogát, valamint az érvényben lévő törvényi tiltásokat, illetve a társadalmi illemszabályokat. Ezenfelül nem használható játékosnévként e-mail cím vagy weboldalcím. A felhasználók kötelesek biztosítani, hogy a regisztráció során a Goodgame Studios részére megadott adatok valósak és teljes körűek legyenek.
2.6  Bizonyos játékok esetében facebookos bejelentkezési adatok is használhatók a regisztrációhoz. Ilyen esetben a felhasználó Facebook-fiókjából vett adatokkal történik a regisztráció.
2.7 A felhasználók kötelesek saját maguk regisztrálni a fiókjukra. Tilos valamely harmadik félen keresztül történő regisztrálás, különösen olyan feleken keresztül, akik kereskedelmi célból regisztrálnak egyéneket különböző szolgáltatóknál (regisztrációs szolgáltatások és/vagy belépési szolgáltatások).
2.8 A sikeres regisztráció után a felhasználó létrehozhatja saját fiókját („felhasználói fiókját”), melyet saját maga önállóan kezel. A felhasználói fiók a Goodgame Studios kifejezett jóváhagyása nélkül nem ruházható át.
2.9 A felhasználók nem jogosultak eleve a regisztrációra vagy a fiókjuk aktiválására.
3 A felhasználó általános kötelezettségei
3.1 Felhasználói adatok
A felhasználók vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a Goodgame Studiost, amennyiben változás áll be a regisztráció során megadott adataikban, különösen akkor, ha változik az e-mail címük. A felhasználók a Goodgame Studios kérésére kötelesek igazolni adataik helyességét.
3.2 Bejelentkezési adatok, azonosítás, jelszavak
3.2.1 A felhasználók kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni a bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat.
3.2.2 A „bejelentkezési adatok”, „azonosítás” és „jelszavak” kifejezések azok a betűkből és/vagy karakterekből és/vagy számokból álló sorozatok, melyek a felhasználó hitelesítésére szolgálnak, és megakadályozzák a harmadik fél által történő jogosulatlan használatot. A jelszónak számok és betűk kombinációjából kell állnia, és nem lehet azonos a játékosnévvel.
3.2.3 A felhasználók kötelesek megvédeni bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat attól, hogy valamilyen harmadik fél hozzáférjen azokhoz.
3.2.4 Amennyiben a felhasználó joggal feltételezi, hogy valamely harmadik fél jogosulatlanul megszerezte vagy megszerezhette a bejelentkezési vagy azonosítási adatait, illetve jelszavát, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Goodgame Studiost, és köteles megváltoztatni ezen adatokat vagy kérni, hogy a Goodgame Studios változtassa meg az adatokat. Ebben az esetben, vagy amennyiben a Goodgame Studiosnak konkrét bizonyítéka van az adatokkal való visszaélésre, a Goodgame Studiosnak joga van a felhasználó fiókjának átmeneti zárolására. Az adatokkal való visszaélésről a Goodgame Studios tájékoztatja a felhasználót.
3.2.5 A felhasználók semmilyen körülmények között nem használhatják egy másik felhasználó bejelentkezési adatait, kivéve, ha az adott online vagy mobiljáték vagy szolgáltatás szabályai ezt kivételesen megengedik.
3.3 A Goodgame Studios weboldalainak és a weboldalain közzétett tartalmak használata
3.3.1 A Goodgame Studios weboldalai és mobiljátékai különböző olyan tartalmakat kínálnak, amelyeket védjegy, szerzői jog vagy más eszköz véd a Goodgame Studios vagy harmadik fél javára. Hacsak a jelen felhasználási feltételek kifejezetten meg nem engedik, a felhasználók nem szerkeszthetik, másolhatják le, terjeszthetik, reprodukálhatják, használhatják fel hirdetési célból vagy a szerződésben megállapodott célon túl a Goodgame Studios weboldalait, mobiljátékait vagy az ott közzétett tartalmakat vagy azok bármely részét. Csak a böngészési célból készített technikai másolatok és a kizárólag magáncélú használatra szánt állandó másolatok engedhetők meg. A szerzői jogra és a márkanévre vonatkozó információt nem szabad megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.
3.3.2 A „tartalom” kifejezés magába foglal minden adatot, képet, szöveget, zenét, hangot, hangsort, videót, szoftverprogramot és kódot, valamint a Goodgame Studios által szolgáltatott bármilyen más információt. A „tartalom” kifejezés különösen vonatkozik a letölthető szolgáltatásokra.
3.3.3 A felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan cselekedettől, mely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a Goodgame Studios weboldalainak megfelelő működését, az egyes szolgáltatásokat és/vagy ajánlatokat, valamint az online és mobiljátékokat. A felhasználóknak tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől is, amely esetleg lehetővé teszi az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A tartalmakat csak úgy szabad behívni, hogy az ne zavarja meg a többi felhasználónak a Goodgame Studios weboldalaival és tartalmaival kapcsolatos tevékenységét. Tilos az olyan adatok vagy szoftverek továbbítása, amelyek a fogadók hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják.
3.3.4 A Goodgame Studios weboldalainak vagy mobiljátékainak kereskedelmi, különösen hirdetési célú felhasználásához a Goodgame Studios előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3.3.5 A felhasználók nem tehetnek közzé semmilyen tartalmat a Goodgame Studios weboldalain, online játékain, mobiljátékain vagy egyéb szolgáltatásain.
3.3.6 A Goodgame Studios weboldalait tilos olyan, anonimitást biztosító szolgáltatáson keresztül használni, mely elrejti a felhasználó valóságos IP-címét.
3.4 Az ügyfélszoftver használata
‪Olyan ajánlatok esetében, amelyekhez előzetesen ügyfélszoftvert kell telepíteni, a Goodgame Studios korlátlan, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyhez kötött, a felhasználói szerződés szerint időhöz kötött jogot biztosít az ügyfélszoftver telepítésére és a megállapodás szerinti célra való használatára, a jelen felhasználási feltételek, illetve az adott játék szabályai szerint. A szoftver semmilyen módon nem használható fel kereskedelmi célra. Tilos az ügyfélszoftver módosítása és az átengedett programkód lefordítása egy másik kódra (visszafordítás), valamint a szoftver különböző szintjeinek más módon történő visszamodellezése (reverse engineering), ha erre nincs szükség az együttműködési képesség biztosításához. A Goodgame Studios a törvények által előírt kötelező kártérítési felelősséggel tartozik a felhasználónak okozott károkért.
4 Az online és a mobil játékok használatára vonatkozó speciális feltételek
4.1 A felhasználó egy online játék vagy mobiljáték egy-egy fordulójában (pl. világban, univerzumban stb.) egy felhasználói fiókkal vehet részt, kivéve, ha az adott játék szabályai ez alól kivételt tesznek. Egyetlen felhasználó nem használhat több felhasználói fiókot. Az ilyen többfelhasználós fiókokat a Goodgame Studios saját belátása szerint törölheti vagy letilthatja.
4.2 A felhasználóknak tilos manipulatív módon befolyásolni az online vagy mobiljátékok menetét. A felhasználók különösen nem használhatnak olyan eszközöket, mechanizmusokat vagy szoftvereket, amelyek megzavarhatják a játék működését vagy menetét. A felhasználók nem alkalmazhatnak semmilyen olyan eljárást, amely indokolatlanul vagy túlságosan nagymértékben megterheli a rendszer kapacitását. A felhasználók nem blokkolhatják, írhatják újra vagy módosíthatják a játékfelügyelet által generált tartalmat, vagy semmilyen más módon nem zavarhatják meg a játékot.
4.3 A felhasználók semmilyen körülmények között
a) nem hozhatnak létre vagy nem használhatnak csalást (cheat), módosítást (mod) vagy hekkelést (hack) elősegítő programokat, vagy harmadik fél által készített más szoftvertermékeket, melyek megváltoztathatják az online és a mobil játékok eredményét;
b) nem használhatnak olyan szoftvert, amely adatbányászást tesz lehetővé, vagy más módon fog el vagy gyűjt adatokat az online és mobiljátékokkal kapcsolatban;
c) nem használhatják az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat ezen játékokon kívül, nem vásárolhatnak virtuális tárgyakat „valódi” pénzért, vagy nem adhatnak vagy cserélhetnek virtuális tárgyakat;
d) nem adhatnak el, vásárolhatnak vagy cserélhetnek el felhasználói fiókokat.
Ide tartozik a kijátszás és az ehhez hasonló cselekedet, vagy az olyan cselekedetek, amelyek a fent említett tiltással járnak.
4.4 A felhasználóknak szintén tilos az internetes böngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott ügyfélprogramon kívül más programmal futtatniuk az online játékot (beleértve az egyéni weboldalakat is). Ez különösen vonatkozik az úgynevezett botokra (robotokra) és egyéb olyan eszközökre, amelyek a webes interfészt hivatottak helyettesíteni vagy kiegészíteni. Hasonlóképpen tilos a szkriptek és a teljesen vagy csak részben automatizált programok használata, melyek jogtalan előnyhöz juttatják a felhasználót más játékosokkal szemben. Ide tartoznak weboldalak automatikus frissítését szolgáló funkciók és más integrált böngészőmechanizmusok, amelyek szintén az automatikus eljárásokat támogatják.
4.5 Tilos olyan eljárások alkalmazása, melyek elrejtik a hirdetéseket. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a hirdetést szándékosan rejtik-e, el vagy általában nem lehet megjeleníteni azt, pl. az úgynevezett felbukkanó ablakok letiltásával, szöveges alapú böngésző vagy más hasonló eszköz alkalmazásával.
4.6 Tilos a felhasználói fiókok automatikus létrehozása, tekintet nélkül arra, hogy a kezdőlap megjelenik-e vagy sem.
4.7 A Goodgame Studios vagy a Goodgame Studios által felhatalmazott alvállalkozók teljes körű és kizárólagos joggal rendelkeznek az online és mobiltájékok során felhasznált tárgyak és virtuális tárgyak felett. A felhasználók csak a virtuális tárgyak használatára vonatkozóan kapnak nem kizárólagos jogot a felhasználói szerződés időtartamára.
4.8 Zsetonok átruházása
a) Zsetonok ajándékozása
A játékosok a „zsetonok küldése” („send chips”) eszköz használatával küldhetnek zsetonokat barátaiknak. Az eszköz az asztalnál lévő barátok valamelyikének képére kattintva vagy a profiloldaluk megnyitásával hívható elő. Az ilyen ajándékokat azonban nem lehet pénzért vagy pénzel azonos értékű ellenszolgáltatásért elküldeni. Az ilyen cselekedet azzal jár, hogy a Goodgame Studios letiltja a felhasználói fiókot, vagy saját belátása szerint zsetonbüntetést szab ki.
b) Zsetonok átruházása
A zsetonok fiókok közötti átruházásának egyetlen megengedett módja a „zseton küldése” eszköz használata (lásd az a) pontot).  A zsetonok szándékos elvesztése (pl. egy pókerleosztás szándékos elvesztése az asztalnál) azzal a céllal, hogy valaki zsetont küldjön egy havernak (vagy saját magának egy másik fiókba) a jelen felhasználási feltételek megsértését jelenti. Az ilyen cselekedet azzal jár, hogy a Goodgame Studios letiltja a felhasználói fiókot, és saját belátása szerint zsetonbüntetést szab ki.
c) zsetonok felhalmozása / parancsfájl-programozás (scripting)
Tilos a szkriptekkel vagy manuális folyamatokkal való visszaélés a zsetonok felhalmozása céljából. Az ilyen cselekedet azzal járhat, hogy a Goodgame Studios letiltja az érintett felhasználói fiókot, vagy zsetonbüntetést szab ki.
5 A kommunikációs szolgáltatások (különösen a vitafórumok, csetfórumok és hozzászólások) használatára vonatkozó speciális feltételek
5.1 A Goodgame Studios különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a felhasználók számára, hogy saját bejegyzéseket és hozzászólásokat tegyenek közzé a Goodgame Studios weboldalain, a játékban és a közösségi oldalakon (különösen vitafórumokon, csetoldalakon, blogokon, vendégkönyvekben stb., illetve a „kommunikációs lehetőségek” néven ismert hozzászólást biztosító szolgáltatások révén), amelyeket a felhasználók igénybe vehetnek, amikor azok rendelkezésre állnak. Ebben a tekintetben a Goodgame Studios kizárólag az információcserét lehetővé tevő technikai környezetet biztosítja a felhasználók számára, a felhasználók azonban nem jogosultak eleve a kommunikációs szolgáltatásokra.
5.2 A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk közzétett tartalmakért. A felhasználók mentesítik a Goodgame Studiost harmadik felek minden olyan követelése tekintetében, melyek a felhasználói kötelezettségek vétkes megszegéséből származnak. A Goodgame Studios kifejezetten nem tekinti sajátjának a felhasználók által közzétett tartalmat. A felhasználók azonban végleges, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogot biztosítanak a Goodgame Studios számára az általuk közzétett tartalmak és hozzászólások felhasználására vonatkozóan.
5.3 A fent említett kommunikációs lehetőségek keretében a felhasználóknak tilos olyan tartalmat közzétenni vagy terjeszteni a Goodgame Studios weboldalán, amely:
a) megsérti az érvényes jogszabályokat, szembemegy a társadalmi konvenciókkal, vagy megsérti a jelen felhasználási feltételeket, illetve az adott játék szabályait;
b) védjegyek, szabadalmak, típustervek vagy formatervek, szerzői jogok, üzleti titkok vagy harmadik felek más jogainak megsértését valósítja meg;
c) obszcén, rasszista, erőszakos, pornográf felnőtt tartalomnak tekinthető, vagy egyéb módon fenyegeti a gyermekek és fiatalok fejlődését, vagy a jellege miatt károsnak minősíthető;
d) jellege gyalázkodó, rágalmazó vagy lejárató;
e) láncleveleket vagy piramisjátékot tartalmaz;
f) hamisan azt a látszatot kelti, hogy azt a Goodgame Studios bocsátja rendelkezésre vagy támogatja;
g) harmadik fél személyes adatait tartalmazza az érintett fél kifejezett hozzájárulása nélkül;
h) kereskedelmi, különösen promóciós jellegű.
5.4 A weboldalak vagy vállalatok és termékek neveinek feltüntetése csak akkor engedhető meg, ha ez elsősorban nem hirdetési célokat szolgál.
5.5 A kommunikációs lehetőségeket igénybe vevő felhasználóknak elfogadható kifejezéseket kell használniuk. A becsmérlő kritikát és a méltatlan támadásokat el kell kerülni.
5.6 A jelen felhasználási feltételekben rögzített egyéb jogok ellenére a Goodgame Studios jogosult teljes egészében vagy részben eltávolítani minden olyan tartalmat és bejegyzést eltávolítani, amely megsérti a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit. A Goodgame Studios arra is jogosult, hogy véglegesen vagy átmenetileg kizárja a Goodgame Studios online és mobiljátékaiból azokat a felhasználókat, akik megsértik ezen szabályokat.
6 A kötelességszegés következményei
6.1 A Goodgame Studios nem felelős a felhasználók kötelezettségeinek megsértéséből származó károkért.
6.2 Tekintet nélkül bármilyen további törvényes vagy szerződés szerinti jogra, a Goodgame Studios saját ésszerű belátása szerint a következő intézkedéseket teszi meg az olyan felhasználók ellen, akik vétkes módon megszegik az érvényben lévő jogszabályokat, harmadik felek jogait, a jelen felhasználási feltételeket vagy valamely további rendelkezést vagy játékszabályt:
a) eltávolítja a jogsértő tartalmat;
b) figyelmeztetést küld a felhasználónak;
c) átmenetileg vagy véglegesen kizárja a felhasználót egy adott vagy az összes online és mobiljátékból, valamint a Goodgame Studios weboldalainak használatából;
d) felfüggeszti a felhasználó számára bizonyos játékfunkciók (pl. cset) használatát;
e) átmenetileg vagy végleges hatállyal virtuálisan kitiltja a felhasználót a játékból a jelen felhasználási feltételek 6. pontjának megsértése esetében, vagy
f) azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést.
6.3 Letiltás vagy kizárás után a felhasználó a Goodgame Studios előzetes jóváhagyása nélkül nem jelentkezhet be ismét a Goodgame Studios által biztosított szolgáltatásra.
7 Használati díjak
7.1 A felhasználók gyakorlatilag ingyenesen játszhatják a felajánlott online és mobiljátékokat. A felhasználók azonban pénzért virtuális pénznemet (pl. rubint, aranyat, ékszereket, azaz „prémium pénznemet”), bizonyos virtuális és egyéb szolgáltatásokat vásárolhatnak (együttesen: „megvásárolható szolgáltatások”) az online és mobiljátékok keretében. A kívánt virtuális pénznem ára euróban, USA dollárban vagy a felhasználó országában alkalmazható egyéb pénznemben jelenik meg. A felhasználók kedvezményeket vagy virtuális tárgyakat vásárolhatnak az online vagy mobiljátékban a megvásárolt prémium pénznemmel.
7.2 A felhasználók konkrét tájékoztatást kapnak a megvásárolható szolgáltatásokról, elsősorban a kérdéses szolgáltatás funkciójáról, arról, hogy a megvásárolható szolgáltatás meddig lesz elérhető (amennyiben van ilyen korlátozás), a vételi árról, valamint az online vagy mobiljátékban elérhető fizetési módról.
7.3 A felhasználók az elérhető szolgáltatásokat az adott online vagy mobiljátékban felajánlott kívánt tétel és fizetési mód kiválasztásával a „Buy Now” („Vásárlás most”) gombra kattintva vásárolhatják meg az elérhető szolgáltatásokat és zárhatják le a vásárlás folyamatát.
7.4 A fizetési lehetőségek eltérőek lehetnek a különböző online vagy mobiljátékok, a résztvevők országa és az adott piacon technikailag elérhető fizetési lehetőségek függvényében. A Goodgame Studios fenntartja a jogot a fizetési módok megváltoztatására.
7.5 A pénz a felhasználó által megbízott szolgáltató révén vagy a felhasználó által indított átutalással kerül a címzetthez. Mobiljátékok esetében a pénz az adott webáruházon keresztül kerül beszedésre. Egyes esetekben a meghatalmazott szolgáltató által megszabott általános felhasználási feltételek is érvényesek lehetnek a Goodgame Studios általános felhasználási feltételei mellett.
7.6 A fizetés befejezése után, vagy – átutalás esetén – miután a pénz beérkezett a Goodgame Studios számlájára, a Goodgame Studios jóváírja a vásárolt szolgáltatást a felhasználói fiókon. A jóváírás egyszersmind azt is jelenti, hogy a felhasználó elfogadta a Goodgame Studiostól a szerződést az elérhető szolgáltatás megvásárlása tekintetében.
7.7 Az egyes üzleti partnerek portáljain elérhető mobiljátékok, illetve a közösségi oldalakba integrált online és mobiljátékok esetében a szerződés megkötése eltérhet az itt leírt folyamattól. Ilyen esetekben a felhasználók tájékoztatást kapnak a szerződés megkötésének részletes eljárásáról.
7.8 A felhasználó kijelenti, hogy a fizetési tranzakció során megadott valamennyi adat (különösen a bankszámlaszám, hitelkártyaszám stb.) teljes és pontos.
7.9 A Goodgame Studios fenntartja a jogot a megvásárolt szolgáltatások díjának megváltoztatására. Ezt azt is jelenti, hogy a Goodgame Studios jogosult megemelni vagy csökkenteni az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakat az elérhető szolgáltatások jövőbeni megvásárlására vonatkozóan.
7.10 Késedelmes fizetés esetén a törvény szerinti kamatot kell megfizetni. A Goodgame Studios le is tilthatja a felhasználói fiókot, kártérítést követelhet, és megvonhatja a szolgáltatást.
7.11 Amennyiben a Goodgame Studios számára banki költségek vagy lemondási költségek merülnek fel, ezen költségeket a felhasználónak kell viselnie.
8 A felelősség korlátozása
8.1 A felhasználók személyesen felelnek a harmadik felek jogainak megsértéséért. A felhasználók vállalják, hogy megtérítik a Goodgame Studios minden olyan kárát, mely a jelen felhasználási feltételek teljesítésével kapcsolatos vétkes mulasztásból származik. A felhasználók mentesítik a Goodgame Studiost minden olyan jogszerű követelés tekintetében, melyeket más felhasználók vagy harmadik felek támaszthatnak a Goodgame Studios ellen jogaik megsértése miatt, és amelyek a felhasználó által közzétett tartalom vagy egyéb kötelezettségek megszegése következtében merülnek fel. A felhasználók kötelesek átvállalni a Goodgame Studios jogi védelmének költségeit, beleértve a bírósági és ügyvédi költségeket is. Ez a feltétel nem alkalmazható, ha a felhasználó nem felelős a jogsértésért.
8.2 A Goodgame Studios bármilyen jogi alapon felmerülő felelősségét, legyen ez a szerződés vagy valamely kötelezettség megszegése, végső fokon a következő szabályok határozzák meg:
8.2.1 Ha a Goodgame Studios az adott, kötelezettséget keletkeztető szolgáltatást ingyenesen biztosítja, a Goodgame Studios kizárólag a rosszhiszemű és vétkes gondatlanság tekintetében vonható felelősségre.
8.2.2 A nem ingyenes szolgáltatások esetében a Goodgame Studios felelőssége a rosszhiszemű és vétkes gondatlanságra korlátozódik, de személyi sérülések tekintetében korlátlan. Csekély mértékű gondatlanság esetében azonban a Goodgame Studios csak a lényegi szerződéses kötelezettségek megszegéséért vonható felelősségre, például olyan késedelemért vagy a rendelkezésre állás elmaradásáért, mely a Goodgame Studiosnak róható fel. Alapvető szerződéses kötelezettség megszegése esetén a felelősség az olyan tipikus szerződéses károkra korlátozódik, amelyekkel a Goodgame Studiosnak számolnia kellett a szerződés megkötésekor az akkor fennálló körülmények alapján.
Az „alapvető szerződéses kötelezettségek”, a korábban említettek értelmében, olyan kötelezettségek, amelyekre a felhasználó hivatkozhat, és amelyek biztosítják, hogy a szerződés a benne foglalt rendelkezések szerint teljesüljön, és elérje a szerződéses célt.
8.2.3 A Goodgame Studios semmilyen felelősséget nem vállal az olyan hálózati kimaradásokért, melyek nem a Goodgame Studios hibájából következnek be.
8.2.4 A Goodgame Studios csak akkor vállal felelősséget a korábbi paragrafusokban említett esetek alapján bekövetkező adatvesztésért, ha a felhasználó az ilyen adatvesztést nem kerülhette volna el megfelelő biztonsági mentés készítésével.
8.2.5 A felelősség fent említett korlátozásai nem vonatkoznak olyan esetekre, amelyek tekintetében a Goodgame Studios kifejezett garanciát vállalt, többek között a rosszhiszeműség eseteire, valamint olyan károkra, melyek az élet, egy végtag elvesztésével vagy az egészség károsodásával járnak. A felelősség változatlan marad a termékfelelősségre vonatkozó német törvény (Produkthaftungsgesetz) tekintetében.
9 A szerződés időtartama; A felhasználói fiókok törlése
9.1 Az online játékra, mobiljátékra, vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a Goodgame Studios weboldalának, az online játékoknak, mobiljátékoknak és egyéb szolgáltatásoknak használatára vonatkozó Szerződés határozatlan időre szól. A Szerződés akkor kezdődik, amikor a Goodgame Studios visszaigazolja vagy aktiválja a felhasználói fiókot.
9.2 A Szerződést bármelyik fél bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha nem született megállapodás átmeneti szerződésről.
9.3 Bármelyik félnek joga van alapos ok alapján felmondási idő nélkül megszüntetni a Szerződést. Az „alapos ok” különösen a következőket jelenti:
a) a felhasználó nem fizette meg a díjakat, vagy emlékeztető ellenére sem fizet;
b) a felhasználó viselkedése jelentős mértékben befolyásolja a többi játékos felhasználói élményét;
c) a felhasználó csalást (cheat), módosítást (mod) és/vagy „hekkelést” (hack), vagy egyéb olyan szoftvert, eszközt vagy szkriptet használ, amely megváltoztatja a játékélményt vagy az éppen játszott online, illetve mobiljáték mechanizmusát;
d) valamely harmadik fél használ egy felhasználói fiókot, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen konkrétan megengedik;
e) a felhasználó egy harmadik fél felhasználói fiókját használja, vagy egy online játékon belül több felhasználói fiókot használ, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen konkrétan megengedik;
f) a felhasználó az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat ezen játékokon kívül használja, megpróbál „valódi” pénzért vásárolni vagy eladni ilyen virtuális tárgyakat, vagy megpróbálja elcserélni azokat;
g) a felhasználó eladott vagy vásárolt egy felhasználói fiókot, illetve fiókot cserélt mással;
h) a felhasználó vétkes módon megsérti a többi felhasználó vagy a Goodgame Studios védelmét szolgáló törvényeket;
i) a felhasználó szándékosan megsérti a jelen felhasználási feltételeket, egyéb irányadó jogszabályokat és/vagy a játék szabályait.
9.4 A megszüntetést minden esetben írásban kell közölni. A megszüntetésre vonatkozó e-mail írásbeli megszüntetésnek tekinthető.
9.5 Hosszabb ideig tartó inaktivitás esetén a Goodgame Studios jogosult törölni az inaktív fiókot, amennyiben erről előzetes értesítést küldött, és az inaktivitás meghaladta a 3 hónapot. Emellett a Goodgame Studios a Szerződés lejártakor saját belátása szerint törölheti a felhasználói fiókot.
10 Irányadó jog
Az irányadó jogszabályok a Német Szövetségi Köztársaság törvényei; a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) kizárása mellett. Ezen jogi döntés nem érinti azon ország kötelező érvényű jogszabályait, ahol a felhasználó lakik.
11 A jelen felhasználási használati feltételek módosításai; Egyebek
11.1 A Goodgame Studios fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek módosítására a következő esetekben: (a) ha a módosítást jogszabályi változások teszik szükségessé, (b) ha a módosítást a német legfelsőbb bíróság ítélete teszi szükségessé, (c) valamilyen technikai ok miatt, (d) a vállalat működésének fenntartása érdekében, (e) ha a piaci feltételekben bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi, (f) a felhasználók érdekében. Olyan módosítás nem történhet, amely jelentős mértékben megváltoztatná a felek közötti szerződéses egyensúlyt. A felhasználók a Goodgame Studios weboldalán és az adott online és mobiljátékokon keresztül kapnak tájékoztatást az általános felhasználási feltételek módosításáról legalább négy héttel az ilyen módosítások tervezett életbe lépése előtt. A Goodgame Studios e-mailben is elküldheti a felhasználóknak a módosított felhasználási feltételeket, vagy tájékoztathatja őket ily módon, hogy a módosított feltételeket megtalálják a Goodgame Studios weboldalain. A felhasználó négy héten belül kifogást emelhet a módosítás ellen. A felhasználói feltételeket elfogadottnak kell tekinteni, ha a négy hetes időszak alatt a felhasználó nem emel kifogást, vagy ha a felhasználó a módosított feltételekről kapott értesítés után ismét megnyitja a játékot. A Goodgame Studios külön tájékoztatja a felhasználókat a négy hetes időszakról, az elállási jogról és arról, hogy mit jelent, ha a felhasználók nem emelnek kifogást.
11.2 A Goodgame Studios a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a tőketársaságokról szóló törvény (Aktiengesetz) 15. beekezdése szerint ruházhatja át társult vállalatokra.
11.3 A felhasználók csak akkor jogosultak beszámításra, ha követelésükről jogerős határozat született, vagy azt a Goodgame Studios elismerte és nem vitatja, vagy követelésük visszterhes szerződésből származik. A felhasználók csak akkor gyakorolhatják a visszatartás jogát, ha az a jelen szerződésből adódó követelésekre vonatkozik.
11.4 A Goodgame Studios általában e-mailben tartja a kapcsolatot a felhasználókkal – kivéve, ha a jelen felhasználási feltételek eltérően rendelkeznek. A felhasználóknak kell gondoskodniuk róla, hogy rendszeresen ellenőrizzék, nem érkezett-e üzenet a Goodgame Studiostól a regisztrációnál megadott e-mailfiókjukba. Amikor a felhasználók üzenetet küldenek a Goodgame Studiosnak, jelezniük kell, melyik online vagy mobiljátékra és melyik felhasználói fiókra vonatkozik az adott üzenet.
11.5 Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, vagy ellentétes valamely jogszabállyal, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.
12 Licencek
A Goodgame Gangster játék licencének tulajdonosa a Playa Games GmbH.

Elállás

Ha virtuális pénzt vagy virtuális árut vásárol tőlünk ellenérték fejében (ezek mindegyike „Szerződés”), 2014. június 13-i hatállyal ezen Szerződésekre a következő elállási jog tekintendő irányadónak.

Elállási jog
Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a jelen Szerződéstől.
Az elállási időszak a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha gyakorolni kívánja elállási jogát, az erre vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket a következő címen: Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, House 9, 22761 Hamburg, e-mail: stop@goodgamestudios.com. Az elálláshoz felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező.
Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai
Ha úgy dönt, hogy eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden befizetést haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön egy más kifizetési mód alkalmazásához kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.
Ha azt kérte, hogy a szolgáltatás teljesítése az elállási időszakon belül kezdődjön meg, akkor először ki kell fizetnie azt az összeget, amely megegyezik a Szerződésben meghatározott szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért járó összeg azon arányos részével, mely a Szerződéstől való elállás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatásért jár.

Tájékoztatás
Ha a Szerződés szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után az elállási jog megszűnik, amennyiben a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a kereskedő maradéktalanul teljesítette a szerződést.
Ha a Szerződés nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítésére vonatkozik, az elállási jog megszűnik, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.

Elállásinyilatkozat-minta
(csak a Szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 • Címzett
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, House 9
  22761 Hamburg
  E-mail: stop@goodgamestudios.com
 • Én/Mi (*) ezennel értesítem/értesítjük Önöket, hogy ellállok/elállunk (*) a következő árucikkekre/szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó adásvételi szerződéstől.
 • Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*)
 • Fogyasztó(k) neve
 • Fogyasztó(k) címe
 • Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
 • Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.

Az online szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Az Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg nagyon komolyan veszi a személyes adatai védelmét. Az alábbi adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk össze, és hogyan kezeljük és használjuk azokat.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya
 2. Felelős kapcsolattartó
 3. Adatgyűjtés
 4. Sütik
 5. Harmadik fél szolgáltatók sütijei és követés
 6. Az Ön adatainak felhasználása
 7. Adatok közzététele
 8. További információ az adatvédelmi szabályzatról
 9. Adatok törlése
 10. Adatbiztonság
 11. Kapcsolat
1 A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya
A jelen adatvédelmi szabályzat a Goodgame Studios weboldalain nyújtott valamennyi szolgáltatásra érvényes, különösen a „www.goodgamestudios.com” oldalon elérhető Goodgame Studios portálra, és az egyes online játékoldalakra.
Eltérő rendelkezés hiányában kizárólag ezen adatvédelmi szabályzat határozza meg azt, hogy a Goodgame Studios hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben valamely harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat is használ, kizárólag annak a félnek az adatvédelmi szabályzatát kell alkalmazni.
2 Felelős kapcsolattartó
A német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (Federal Data Protection Act, Bundesdatenschutzgesetz) szerinti felelős kapcsolattartó az Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@goodgamestudios.com címen. Ezen az e-mail címen felvilágosítást kérhet adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, valamint áttekintheti, módosíthatja vagy törölheti a Goodgame Studios által tárolt személyes adatait. A fenti postacímen is kapcsolatba léphet velünk. Amennyiben lehetséges, említse meg az online vagy mobil játékot, amelyet játszott, a szervert, valamint a játékban használt nevét.
3 Adatgyűjtés
Az online ajánlatainkhoz elvileg a személyes adatai felfedése nélkül is hozzáférhet. Minden esetben Ön dönti el, hogy megosztja-e velünk a személyes adatait. Azért gyűjtünk adatokat Öntől, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött felhasználói szerződést. A felhasználási feltételek és a játékok szabályai betartásának figyelemmel kísérése mellett fontos ide tartozó elem a befizetések megfelelő kezelése.
Akkor kérünk személyes adatokat, ha regisztrálni szeretne weboldalainkon, részt akar venni a nyereményjátékokon, vagy fel szeretne iratkozni a hírlevelünkre. Ide tartozik például a neve, a lakcíme, az e-mail címe és egyéb személyes adatai, amelyeket egyes esetekben a Goodgame Studios esetleg kér Öntől. Számos esetben álnevet is használhat a Goodgame Studios szolgáltatásaihoz. A felhasználókat bátorítjuk az ilyen lehetőség igénybe vételére.
Emellett bizonyos más információkat, például az IP-címet, a böngésző verzióját és a hozzáférés időpontjait is automatikusan elküldi nekünk a számítógépe vagy mobileszköze, a kapott adatokat pedig elmentjük a szerverünkön. Ekkor gyűjtünk a mobileszköz típusával és az operációs rendszerrel kapcsolatos adatokat is. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai és teljesítményelemzés elvégzése céljából használjuk fel, valamint ezek alapján indítunk eljárást a weboldalunkat jogosulatlanul használó személyek ellen. Amikor csak lehetséges, az ilyen adatok anonimak maradnak. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy személyre szabott kampányokban felhasználjuk a közösségi oldalakon keresztül az Ön beleegyezésével harmadik felekkel megosztott személyes adatait. Ebben a tekintetben minden esetben a kérdéses közösségi oldal adatvédelmi szabályzatára hivatkozunk.
A személyes adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával gyűjtjük össze, dolgozzuk fel és használjuk, kivéve, ha ezt a jogszabályok amúgy is megengedik. Amennyiben a hozzájárulást online ajánlatainkkal összefüggésben adja meg, eleget teszünk jogi kötelezettségünknek, és erről megfelelő értesítést küldünk Önnek.
Tudatosan sohasem gyűjtünk adatokat 13 éven aluli személyektől.
4 Sütik
A weboldalunkon sütiket használunk. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógépe tárol. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk, állandó, illetve csak egy adott munkamenetre vonatkozó sütiket is használunk. A sütikben tárolt adatokhoz oly módon férnek hozzá a szolgáltatásaink, amely a lehető legkényelmesebb Önnek nemcsak az adott szolgáltatás aktuális használatával kapcsolatban, hanem azon túl is.
Ha nem szeretne állandó sütiket engedélyezni, a böngészőjében letilthatja az állandó sütik használatát.
Az egy adott munkamenetre érvényes sütikben tárolt adatokat csak az online ajánlataink éppen aktuális megtekintésekor használjuk fel. Ezek a sütik lehetővé teszik a szolgáltatásunk korlátozás nélküli használatát, valamint azt, hogy az éppen aktuális látogatás során a lehető legkényelmesebb módon hasznosítsa az ajánlataink és szolgáltatásaink által nyújtott lehetőségeket. Ha letiltja a munkamenetre érvényes sütiket, nem tudjuk garantálni valamennyi szolgáltatásunk korlátozás nélküli használatát.
5 Harmadik felek sütijei és követés
Weboldalaink és szolgáltatásaink optimalizálásához más vállalatok szolgáltatásait is felhasználjuk. A következő részben ezeket a szolgáltatásokat tekintjük át.
a. Google Analytics
A weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által fejlesztett Google Analytics nevű webanalitikai eszközt használja. A Google Analytics sütiket, rövid szövegfájlokat helyez el a számítógépén, hogy elemezze a weboldal látogatóinak felhasználói szokásait. A sütik által generált, az adott weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címét is) átkerülnek a Google Egyesült Államokban üzemelő szervereire. A Google Analytics eszközt az „_anonymizeIP()” kiegészítővel használjuk, hogy a Google-nek később továbbított IP-címek előre lerövidített és módosított formában kerüljenek át az európai szerverekre, és ne legyen bennük semmilyen közvetlen utalás egy adott személyre. A Google ezt az információt arra használja fel, hogy részletesen értékelje a weboldal használatát, jelentéseket készítsen számunkra a weboldalainkon végzett tevékenységekről, és egyéb, a weboldalon végzett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Az IP-címe, amelyet a Google Analytics továbbított, nem kerül kapcsolatba a Google által tárolt semmilyen más adattal. A megfelelő beállítás kiválasztásával letilthatja a sütik használatát. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy ha ezt teszi, előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját kihasználni. Ezenkívül megtilthatja a Google-nek, hogy összegyűjtse és elemezze a weboldal meglátogatása során keletkezett adatokat (beleértve az IP-címét is), ha ide kattint, vagy letölti és telepíti az itt elérhető bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ha mobileszközről (pl. okostelefonról vagy táblagépről) látogatja meg a weboldalunkat, ezen a hivatkozáson keresztül tilthatja le a Google Analytics jövőbeni használatát. A hivatkozás aktiválása után egy sütit helyezünk el a böngészőjében, mely jelzi nekünk, hogy le kell tiltanunk Google Analytics hozzáférését az eszközéhez. Ne feledje, hogy amennyiben eltávolítja a sütiket a böngészőjéből, meg kell ismételnie a tiltást.
b. Google Remarketing
A weboldalaink a Google remarketing technológiáját használják. A szolgáltatás segítségével azon felhasználók, akik már felkeresték az online szolgáltatásainkat, és érdeklődést mutattak egy ajánlat iránt, célzott hirdetéseket kapnak a Google partnerhálózatának weboldalain. Hasonlóképpen, azt is lehetővé teszi, hogy elérjük a weboldalainkat felkereső emberekhez hasonló felhasználókat. A hirdetés sütik használatával jelenik meg. Ezeket a kis szövegfájlokat a felhasználó számítógépe tárolja. A sütik által generált, az adott weboldal használatára vonatkozó adatok átkerülnek a Google Egyesült Államokban üzemelő szervereire. Amennyiben az IP-cím is átkerül, a rövidített formátumban csak az utolsó 3 számjegy lesz látható. A sütik használatával elemezni lehet, milyen tevékenységeket végeztek a felhasználók a weboldalon, és később célzott termékajánlatokat és hirdetéseket lehet készíteni a felhasználó érdeklődési területei alapján.
Ha egyáltalán nem szeretne célzott hirdetéseket kapni, letilthatja a sütik ilyen célú használatát a Google következő weboldalán: https://www.google.com/settings/ads. Egy másik lehetőségként a felhasználók letiltatják a harmadik felek sütijeit a „Hálózati hirdetési kezdeményezés” (Network Advertising Initiative) weboldalon (http://www.networkadvertising.org/choices/​).
Ne feledje, hogy a Google-nek saját adatvédelmi szabályzata van, melyek eltér a mi adatvédelmi szabályzatunktól. A Google adatvédelmi szabályzatáért és eljárásaiért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Weboldalaink használata előtt tekintse át a Google adatvédelmi szabályzatát (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/).
c. Facebook konverziókövetési képpontok (Facebook Conversion Tracking Pixel)
A felhasználó engedélyével a weboldalaink a Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) konverziókövetési képpontjait használják. Az eszközzel tudjuk követni a felhasználók tevékenységét, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva átirányítják őket egy szolgáltató weboldalára. Így figyelemmel tudjuk kísérni a Facebook-hirdetések hatékonyságát, és ez alapján statisztikákat és elemzéseket készíthetünk piackutatáshoz. Az összegyűjtött adatok anonimak maradnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen felhasználó személyes adatait sem látjuk. Az összegyűjtött sütiket azonban a Facebook elmenti és feldolgozza. Erről a jelenleg rendelkezésünkre álló információ alapján tájékoztatjuk Önt. A Facebook össze tudja kapcsolni az adatokat az Ön Facebook-fiókjával, és saját hirdetési céljaira használhatja azokat a Facebook adatkezelési szabályzatának megfelelően, melyet a következő címen talál:  https://www.facebook.com/about/privacy A Facebook konverziókövetési képpontjaival a Facebook és partnerei hirdetéseket jeleníthetnek meg a Facebookon belül és kívül. A sütiket e célból az Ön számítógépére helyezik el.
Erre csak 13 éven felüli személyek adhatnak engedélyt. Ha még nem töltötted be ezt az életkort, beszéld meg a kérdést törvényes képviselőddel!
Ha szeretné visszavonni az engedélyét, kattintson ide: https://www.facebook.com/ads/website​_custom_audiences/.
d. Bejelentkezés Facebook-fiókkal
Van egy egyszerűbb mód is arra, hogy regisztráljon a játékainkra. A meglévő Facebook-fiókját is felhasználhatja erre a célra. A Bejelentkezés Facebook-fiókkal hivatkozásra kattintva regisztrálhat az online portálunkon. Ehhez természetesen már rendelkeznie kell érvényes Facebook-fiókkal, vagy hozzá kell férnie a Facebookhoz.
Ha a Facebook-fiókján keresztül szeretne regisztrálni valamelyik szolgáltatásunkra, a regisztráció első lépéseként azonnal átirányítjuk a Facebookra. Ezután be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell a Facebookon. Ezután hamarosan hozzáférünk a személyes bejelentkezési adataihoz (a felhasználónévhez és a jelszóhoz).
A második lépésben azzal a szolgáltatással kell kapcsolódnia a Facebook-profiljához, melyre regisztrálni szeretne. Ekkor megismerheti, milyen adatok kerülnek át hozzánk a Facebook-profiljáról. Ezek általában olyan adatok, melyek a Facebookon „nyilvánosnak” minősülnek, valamint olyan adatok, amelyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tett, vagy felhasználásukra felhatalmazást adott a kérdéses alkalmazás tekintetében. Az ilyen adatok közé rendszerint a neve, a profilképe, a borítóképe, a hálózatai, a felhasználóneve (Facebook URL), valamint felhasználói azonosítószáma (Facebook ID) tartozik. A Facebookon mentett e-mail címét is felhasználjuk, hogy a Facebookon kívül kapcsolatba léphessünk Önnel. A Facebook-profilján az Általános fiókbeállítások menüpont alatt megtekintheti a nyilvános adatokra vonatkozó összefoglalót:(https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
Ha szeretné megszüntetni a Facebook Connect és a szolgáltatásunk közti kapcsolatot, jelentkezzen be Facebook-fiókjába, és végezze el a szükséges módosításokat a profilján. Ezután nem lesz jogosultságunk hozzáférni a Facebook-profiljából származó információkhoz.
e. Twitter konverziókövetés
A szolgáltatásainkhoz a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”) konverziókövetési szolgáltatását használjuk. A konverziókövetés feljegyzi, ha a felhasználó rákattint egy, a Twitter által közzétett hivatkozásra. Így mi is, és a Twitter is láthatjuk, hogy megtörtént-e egy regisztráció. A felhasználó személyazonossága anonim marad. Emellett igénybe vesszük a Twitter „Tailored Audiences” (személyre szabott közönség) néven ismert szolgáltatását. Ez lehetőséget ad számunkra, hogy célzott hirdetésekkel felkeltsük a weboldalunk felhasználóinak érdeklődését. Ennek érdekében a Twitter egy kódrészletet (címkét) használ, melyet beépítettünk a weboldalunkba. A folyamat során nem gyűjtünk személyes adatokat. A személyre szabott közönség nevű szolgáltatást hasonló céllisták készítésére is felhasználjuk.
A Twitter adatvédelmi irányelveiről a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában tudhat meg többet: (https://twitter.com/privacy?lang=en) Az adatvédelmi beállításait a személyre szabott hirdetésekhez itt módosíthatja: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls-for-tailored-ads. A Twitter támogatja a „Követés letiltása” (Do Not Track) funkciót is. Ha aktiválta ezt a funkciót a böngészőjében, a Twitter nem kap böngészéssel kapcsolatos adatokat (böngésző-sütiazonosítókat) a partnerweboldalaktól a hirdetések személyre szabásához.
6 Az Ön adatainak felhasználása
A személyes adatait arra használjuk, hogy folyamatosan fejlesszük szolgáltatásaink körét és kielégítsük felhasználóink igényeit.
A személyes adatokat a Goodgame Studios és a felhasználó közötti kapcsolat létrehozása és kezelése, valamint a fizetések feldolgozása céljából használjuk fel.
Emellett az Önnel folytatott kommunikáció érdekében is felhasználjuk az adatait. Ide tartoznak azok az e-mailek, amelyekben adott esetben a szolgáltatásaink valamely új funkciójáról adunk tájékoztatást. A személyes adatok felhasználásával rendszeresen értesítjük új termékeinkről, szolgáltatásainkról vagy olyan eseményekről, amelyek érdekelhetik Önt. Minden ilyen üzenet a következő szöveget tartalmazza: „In order to stop receiving further emails for this game account, please click here.” („Ha a jövőben nem szeretne ilyen üzeneteket kapni a játékfiókjával kapcsolatban, kattintson ide.”) Miután a „here” („ide”) szóra kattintott, a továbbiakban nem fog üzenetet kapni a játékfiókjával kapcsolatban. Az üzenetek lemondása nem kerül Önnek semmibe, kivéve az alaptarifa szerinti adatátviteli költséget.
Végezetül személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy megvédjük a weboldalainkat, és lenyomozzuk a jogosulatlan hozzáférést.
7 Adatok közzététele
Adatait magától értetődően nem értékesítjük harmadik fél számára. A Goodgame Studios csak a következő esetekben továbbítja a személyes adatait harmadik fél számára:
Különböző pénzforgalmi szolgáltatókkal (például hitelkártya-kibocsátó cégekkel, bankokkal, a PayPallel, mobilszolgáltatókkal, behajtással foglalkozó cégekkel, stb.) statisztikai adatokat készítő és rendszerező szolgáltatókkal, valamint informatikai szolgáltatókkal (pl. adatközpontokkal, hoszting szolgáltatókkal, biztonsági másolatokat készítő szolgáltatókkal és adatbázis-szolgáltatókkal) dolgozunk együtt. Ezek a szolgáltatók csak olyan mértékben férhetnek hozzá a személyes adataihoz, amilyen mértékben az a feladataik ellátáshoz szükséges. Valamennyi ilyen szolgáltató köteles a jelen adatvédelmi szabályzat, valamint az érvényes adatvédelmi jogszabályok szerint kezelni a személyes adatait.
Amennyiben a Goodgame Studios, a Goodgame Studios által irányított vállalatok, bizonyos leányvállalatok vagy a vállalat részvényei más tulajdonába kerülnek, az ügyféladatok is a szokásos módon átkerülnek ahhoz a vállalthoz, amely tulajdonost cserélt. Természetesen ilyen esetben továbbra is érvényesek maradnak a személyes adataira vonatkozó, a jelen adatvédelmi szabályzatban és az érvényes adatvédelmi jogszabályokban rögzített rendelkezések.
8 További információ az adatvédelmi szabályzatról
Tartsa szem előtt, hogy mások is összegyűjthetnek és felhasználhatnak minden olyan információt, amelyet pl. csetelés közben, e-mailen, különböző fórumokon vagy hozzászólásokban tesz közzé.
Saját felelősségünkre való tekintettel fenntartjuk a jogot arra, hogy az ilyen tartalmakat ellenőrizzük. Emellett arra törekszünk, hogy független ellenőrzések útján bármilyen csalárd lépést felfedjünk és megelőzzünk (például a játék törvénytelen manipulálását a Goodgame kárára).
9 Adatok törlése
Lehetősége van arra, hogy töröltesse a nálunk létesített felhasználói fiókját. Ne feledje, hogy ha töröltük a fiókját, azt már nem lehet újra aktiválni. Ha véglegesen szeretné töröltetni a fiókját a játékszerverünkön, értesítsen bennünket a következő címen: http://support.goodgamestudios.com/.
10 Adatbiztonság
Az adatgyűjtést a német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz) rendelkezéseinek megfelelően végezzük. Valamennyi munkatársunk köteles bizalmasan, az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni az adatokat, és erről megfelelő tájékoztatást kaptak.
Fizetéskor az adatai továbbítását SSL titkosítási technológia védi. SSL-átviteli technológiánkat a GoDaddy hitelesítette.
11 Kapcsolat
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
A Goodgame Studios operatív adatvédelmi tisztviselője David Oberbeck ügyvéd (www.datenschutzkanzlei.de). Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, írja meg ezeket a következő címre:
Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

A mobilalkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Az Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg nagyon komolyan veszi a személyes adatai védelmét. Az alábbi adatvédelmi szabályzat tájékoztatást ad arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk össze, és hogyan kezeljük és használjuk azokat.
Az alábbi adatvédelmi szabályzat célja, hogy Ön megismerje, hogyan kezeljük a személyes adatokat, és hogyan teljesítjük az adatvédelemre vonatkozó releváns rendelkezések követelményeit. A szabályzat az általunk forgalmazott, okostelefonokon és táblagépeken futtatható mobilalkalmazásokra érvényes.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya
 2. Felelős kapcsolattartó
 3. Adatgyűjtés letöltéskor
 4. A Goodgame Studios által végzett adatgyűjtés
 5. Az alkalmazásainkhoz való hozzáférési jogok
 6. A Goodgame Studios által végzett adatelemzés
 7. A Tune mobilalkalmazások nyomon követésére szolgáló szolgáltatása
 8. Facebook
 9. Az Ön adatainak felhasználása
 10. Adatok közzététele
 11. További információ az adatvédelmi szabályzatról
 12. Adatok törlése
 13. Adatbiztonság
 14. Kapcsolat
1 A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya
A jelen adatvédelmi szabályzat a Goodgame Studios felelősségi körében forgalmazott valamennyi mobilalkalmazásra érvényes.
Eltérő rendelkezés hiányában kizárólag ezen adatvédelmi szabályzat határozza meg azt, hogy a Goodgame Studios hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben valamilyen harmadik fél szolgáltatásait használja, kizárólag annak a félnek az adatvédelmi szabályzatát lehet alkalmazni.
2 Felelős kapcsolattartó
A német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (Federal Data Protection Act, Bundesdatenschutzgesetz) szerinti felelős kapcsolattartó az Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@goodgamestudios.com címen. Ezen az e-mail címen adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban kérhet felvilágosítást, valamint áttekintheti, módosíthatja vagy törölheti a Goodgame Studios által tárolt személyes adatait. A fenti postacímen is kapcsolatba léphet velünk. Amennyiben lehetséges, említse meg azt az online vagy mobil játékot, amelyet játszott, a szervert, valamint a játékban használt nevét.
3 Adatgyűjtés letöltéskor
Amikor letölti az alkalmazást, mi magunk nem továbbítunk semmilyen adatot az érintett webáruháznak (Apple App Store, Google Play, Amazon, Windows stb.). Ha szeretné megtudni, az érintett webáruház milyen adatokat gyűjt össze és dolgoz fel a letöltés során, tekintse meg az adott alkalmazás adatvédelmi politikáját. Semmilyen befolyásunk nincs arra, hogy az áruházak esetleg milyen adatokat gyűjtenek össze.
4 A Goodgame Studios által végzett adatgyűjtés
Az adatait csak olyan mértékben használjuk fel, amilyen mértékben az szükséges az alkalmazás letöltéséhez. Ha szükséges, adatokat gyűjtünk az alkalmazás letöltésekor használt forrástól (reklámszalag, áruház, stb.) is.
Az alkalmazásunk használatához felhasználónevet és jelszót hozunk létre az Ön számára, és ezt az információt megjelenítjük a mobileszközén. Ez az egyéni hozzáférés a játékszervereinkhez való csatlakozáshoz szükséges. Az adatokat a rendszer automatikusan hozza létre, Ön pedig később testre szabhatja őket a saját maga által megadott e-mail cím és jelszó segítségével. Létező felhasználói fiókot is használhat az alkalmazáshoz.
Emellett adatokat gyűjtünk Öntől annak érdekében is, hogy teljesíteni tudjuk az Önnel kötött felhasználói szerződést. A felhasználási feltételek és a játékok szabályai betartásának figyelemmel kísérése mellett fontos ide tartozó elem a befizetések megfelelő kezelése.
Akkor kérünk személyes adatokat, ha regisztrálni szeretne az alkalmazásainkban, részt akar venni a nyereményjátékokon, vagy fel szeretne iratkozni a hírlevelünkre. Számos esetben álnevet is használhat a Goodgame Studios szolgáltatásaihoz. A felhasználókat bátorítjuk az ilyen lehetőség igénybe vételére.
Statisztikai célból nyilvántartjuk a mobileszközét és a hozzá tartozó operációs rendszert. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai és teljesítményelemzés céljára használjuk fel, valamint ezek alapján indítunk eljárást a szolgáltatásainkat jogosulatlanul használó személyek ellen. Amikor csak lehetséges, az ilyen adatok anonimak maradnak.
5 Az alkalmazásainkhoz való hozzáférési jogok
Az alkalmazásainkhoz különböző hozzáférési jogokat kell beállítani a mobileszközén. Ezek garantálják az alkalmazásaink bizonyos funkcióinak működését. Ha például szeretne létrehozni egy profilképet az alkalmazáson belül, hozzá kell férnünk a kamerájához vagy a fotóalbumához. Ha további tartalmakat szeretne vásárolni az alkalmazáson keresztül, lehet, hogy hozzá kell férnünk a webáruház csatlakozó felületéhez. Egy másik ilyen példa az úgynevezett leküldéses („push”) értesítés, amikor közvetlenül jelenítünk meg valamilyen értesítést a mobileszközén.
A mobileszközén beállított hozzáférési jogok az operációs rendszertől (pl. Android vagy iOS) függenek, valamint attól a webáruháztól, ahol az alkalmazást vásárolta (pl. Google Play Store, Apple App Store, Amazon stb.). Rendszerint tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmazásainknak telepítés előtt milyen hozzáférési jogokra van szükségük.
Apple iOS operációs rendszerben a „Beállítások” alatt bármikor megtekintheti, hogy alkalmazásunk milyen tartalmakhoz férhet hozzá. Ezeket a hozzáférési jogokat később módosíthatja.
Android operációs rendszerben is különböző hozzáférési jogokat kell beállítani a mobileszközén. A „Beállítások / Alkalmazások” alatt megtekinteti az alkalmazásaink által használt hozzáférési jogokat.
6 A Goodgame Studios által végzett adatelemzés
Elemezzük a szolgáltatásainkat igénybe vevő felhasználók viselkedését is, hogy ez alapján optimalizálni tudjuk a szolgáltatásunkat. Az elemzéseket álnév használatával végezzük a német telekommunikációs törvény (TMG) 15. szakaszának 3. bekezdése szerint: a felhasználónevet és más azonosítókat véletlenszerű karakterek helyettesítik, így az adott természetes személy azonosítása lehetetlenné vagy legalábbis jelentősen nehezebbé válik.
Alkalmazásainkban nem használunk szerzői joggal védett, marketing és reklám célját szolgáló sütiket, csak olyanokat, amelyek a felhasználónevét és az aktuális játékbeállításokat tárolják egy szövegfájlban. A sütik szükségesek az alkalmazásaink használatához.
7 A Tune mobilalkalmazások nyomon követésére szolgáló szolgáltatása
Az alkalmazásunkat a Tune Inc. (2220 Western Ave., Seattle, WA, USA) által biztosított technológiával elemezzük. Ebből a célból különböző kommunikációs és munkamenet-adatokat gyűjtünk Öntől és tárolunk. Ezekre azért van szükség, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk a tartalmat és a játékaink használhatóságát, valamint optimizálhassuk a felhasználói élményt. A munkamenetre és a kommunikációra vonatkozó adatokat nem személyesített formában, hanem álnév használatával dolgozzuk fel. A Tune Inc. adatfeldolgozási eljárásaival kapcsolatban további információt talál a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában: http://www.mobileapptracking.com/priv​acy-policy/.
Bármikor dönthet úgy, hogy nem kéri a Tune Inc. által végzett nyomon követést, mely a lemondás után lép életbe: http://www.optoutmobile.com/optout/index.htm​l.
8 Facebook
Facebook SDK: Alkalmazásunkban a Facebook szoftverfejlesztő készletét (Software Development Kit, SDK) használjuk. A Facebook SDK-t a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) adja ki. Az integráció révén különböző Facebook-szolgáltatásokat tudunk összekapcsolni az alkalmazásunkkal. A felhasználók például a Facebook SDK-val tudják megosztani az alkalmazásaink tartalmait saját Facebook-idővonalukon, vagy üzenetet küldhetnek más Facebook-felhasználóknak. A Facebook SDK iOS operációs rendszer alatti használatával kapcsolatban itt talál további információt: https://developers.facebook.com/docs/ios​. Ha Android rendszert használ, keresse fel ezt a weboldalt: https://developers.facebook.com/docs/android.
Facebook-bejelentkezés az SDK használatával: Ha Facebook-szolgáltatásokat szeretne használni az alkalmazásainkon belül, először facebookos adataival kell bejelentkeznie. Ehhez természetesen már rendelkeznie kell érvényes Facebook-fiókkal, vagy hozzá kell férnie a Facebookhoz. Ha a Facebook-fiókján keresztül szeretne regisztrálni valamelyik szolgáltatásunkra, a regisztráció első lépéseként azonnal átirányítjuk a Facebookra. Ezután be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell a Facebookon. Ekkor hozzáférünk a személyes bejelentkezési adataihoz (a felhasználónévhez és a jelszóhoz). A második lépésben azzal a szolgáltatással kell kapcsolódnia a Facebook-profiljához, melyre regisztrálni szeretne. Ekkor megismerheti, milyen adatok kerülnek át hozzánk a Facebook-profiljáról. Ezek általában olyan adatok, melyek a Facebookon „nyilvánosnak” minősülnek, valamint olyan adatok, amelyeket Ön nyilvánosan elérhetővé tett, vagy felhasználásukra felhatalmazást adott a kérdéses alkalmazás tekintetében. Az ilyen adatok közé rendszerint a neve, a profilképe, a címlapképe, a hálózatai, a felhasználóneve (Facebook URL), valamint felhasználói azonosítószáma (Facebook ID) tartozik. A Facebookon elmentett e-mail címét is felhasználjuk, hogy a Facebookon kívül kapcsolatba léphessünk Önnel.
Bármikor ellenőrizheti és módosíthatja Facebook-kapcsolatának státuszát és az alkalmazásunkban megadott hozzáférési jogosultságokat a Facebook profilja beállításai alatt (https://www.facebook.com/setting​s?tab=applications). Itt tekintheti meg azt is, hogy a profilja mely adatai nyilvánosak. Ha szeretné megszüntetni a Facebook és a szolgáltatásunk közti kapcsolatot, jelentkezzen be Facebook-fiókjába, és végezze el a szükséges módosításokat a profilján. Ezután nem lesz jogosultságunk hozzáférni a Facebook-profiljából származó információkhoz.
Facebookos alkalmazásesemények: A Facebook SDK Facebookos alkalmazásesemények (Facebook App Events) néven ismert szolgáltatásával értékeljük a hirdetési kampányaink hatását és a Facebook SDK-használatot. A Facebook csupán összesített adatokat ad nekünk arról, hogy a felhasználók hogyan használják az alkalmazásunkat. Azt sem tudjuk befolyásolni, hogy a Facebookos alkalmazásesemények szolgáltatás milyen adatokat dolgoz fel.
Alkalmazásunk beállításaiban kikapcsolhatja az alkalmazásesemények adott célra történő használatát.
9 Az Ön adatainak felhasználása
A személyes adatait arra használjuk, hogy folyamatosan fejlesszük szolgáltatásaink körét és kielégítsük felhasználóink igényeit.
A személyes adatokat a Goodgame Studios és a felhasználó közötti kapcsolat létrehozása és kezelése, valamint a fizetések feldolgozása céljából használjuk fel.
Emellett az Önnel folytatott kommunikáció érdekében is felhasználjuk az adatait. Ide tartoznak azok az e-mailek, amelyekben adott esetben a szolgáltatásaink valamely új funkciójáról adunk tájékoztatást. A személyes adatok felhasználásával rendszeresen értesítjük új termékeinkről, szolgáltatásainkról vagy olyan eseményekről, amelyek érdekelhetik Önt. Minden ilyen üzenet a következő szöveget tartalmazza: „In order to stop receiving further emails for this game account, please click here.” („Ha a jövőben nem szeretne ilyen üzeneteket kapni a játékfiókjával kapcsolatban, kattintson ide.”) Miután a „here” („ide”) szóra kattintott, a továbbiakban nem fog üzenetet kapni a játékfiókjával kapcsolatban.
Végezetül személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy megvédjük a weboldalainkat, és lenyomozzuk a jogosulatlan hozzáférést.
10 Adatok közzététele
Adatait magától értetődően nem értékesítjük harmadik fél számára. A Goodgame Studios csak a következő esetekben továbbítja a személyes adatait harmadik fél számára:
Különböző pénzforgalmi szolgáltatókkal (például hitelkártya-kibocsátó cégekkel, bankokkal, a PayPallel, mobilszolgáltatókkal, behajtással foglalkozó cégekkel, stb.), statisztikai adatokat készítő és rendszerező szolgáltatókkal, valamint IT-szolgáltatókkal (pl. adatközpontokkal, hosting szolgáltatókkal, biztonsági másolatokat készítő szolgáltatókkal és adatbázis-szolgáltatókkal) dolgozunk együtt. Ezek a szolgáltatók csak olyan mértékben férhetnek hozzá a személyes adataihoz, amilyen mértékben az a feladataik ellátáshoz szükséges. Valamennyi ilyen szolgáltató köteles a jelen adatvédelmi szabályzat, valamint az érvényes adatvédelmi jogszabályok szerint kezelni az Ön személyes adatait.
Amennyiben a Goodgame Studios, a Goodgame Studios által irányított vállalatok, bizonyos leányvállalatok vagy a vállalat részvényei más tulajdonába kerülnek, az ügyféladatok is a szokásos módon átkerülnek ahhoz a vállalthoz, amely tulajdonost cserélt. Természetesen ilyen esetben továbbra is érvényesek maradnak a személyes adataira vonatkozó, a jelen adatvédelmi szabályzatban és az érvényes adatvédelmi jogszabályokban rögzített rendelkezések.
11 További információ az adatvédelmi szabályzatról
Tartsa szem előtt, hogy mások is összegyűjthetnek és felhasználhatnak minden olyan információt, amelyet pl. csetelés közben, e-mailben, különböző fórumokon vagy hozzászólásokban tesz közzé.
Saját felelősségünkre való tekintettel fenntartjuk a jogot arra, hogy az ilyen tartalmakat ellenőrizzük. Emellett arra törekszünk, hogy független ellenőrzések útján bármilyen csalárd lépést felfedjünk és megelőzzünk (például a játék törvénytelen manipulálását a Goodame kárára).
12 Adatok törlése
Lehetősége van arra, hogy töröltesse a nálunk létesített felhasználói fiókját. Ne feledje, hogy ha töröltük a fiókját, azt már nem lehet újra aktiválni. Ha véglegesen szeretné töröltetni a fiókját a játékszerverünkön, értesítsen bennünket a következő címen: http://support.goodgamestudios.com/.
13 Adatbiztonság
Az adatgyűjtést a német szövetségi adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz) rendelkezéseinek megfelelően végezzük. Valamennyi munkatársunk köteles bizalmasan, az adatvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni az adatokat, és erről megfelelő tájékoztatást kaptak.
Fizetéskor az adatai továbbítását SSL titkosítási technológia védi. SSL-átviteli technológiánkat a GoDaddy hitelesítette.
14 Kapcsolat
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
A Goodgame Studios operatív adatvédelmi tisztviselője David Oberbeck ügyvéd (www.datenschutzkanzlei.de). Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, írja meg ezeket a következő címre:
Adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer)
c/o Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Frissítve: 2015. augusztus