Selskap Informasjon

Goodgame Studios er et varemerke som tilhører Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Germany
E-post: info@goodgamestudios.com

Autoriserte representanter og CEO-er:
Armin Busen

Registrert: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 99869
Momsnummer: DE253777364

GENERELLE BETINGELSER

Gyldig fra 01.06.2022

1 Emne; Gyldighetsområde
1.1 Følgende betingelser omfatter bruken av internett- og mobilspill og andre tjenester tilbudt av Altigi GmbH/Goodgame Studios (heretter «Goodgame Studios»), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, på hjemmesidene til Goodgame Studios og i appbutikker.
1.2 Goodgame Studios forbeholder seg retten til å kontinuerlig utvikle sine internettspill, mobilspill og andre tjenester for å sørge for at de fortsetter å være attraktive for flest mulig antall brukere. Brukerne skal informeres om dette på hensiktsmessig vis.
1.3 Internett- og mobilspill og andre tjenester som tilbys av Goodgame Studios, er kun ment for underholdningsformål. Bruken av disse spillene for forretningsdrift eller kommersielle formål er strengt forbudt. Goodgame Studios informerer brukere om at innhold kan tilbakestilles i enkelte internett- eller mobilspill. Da vil spillfremgangen og i noen tilfeller virtuelle elementer som er anskaffet i spillet, tilbakestilles. Dette kan skje spesielt hvis Goodgame Studios har latt brukerne delta i et internett- eller mobilspill som ikke er fullført enda («soft launch» eller betaversjon).
1.4 Brukeren må påse at vedkommendes digitale miljø er kompatibelt med de tekniske kravene for det digitale produktet. Brukeren kan se de tekniske kravene på https://goodgamestudios.com/requirements før vedkommende inngår kontrakten.
1.5 I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder også alle eksisterende regler for det respektive internett- eller mobilspillet. Hvis det skulle være en forskjell mellom disse generelle vilkårene og reglene for spillet, skal disse vilkårene ha prioritet. I tillegg skal spesifikke vilkår også gjelde enkelte internett- eller mobilspill, spesifikke versjoner og/eller komponenter av internett- eller mobilspill og individuelle tjenester som tilbys av Goodgame Studios' nettsteder som måtte eksistere. Brukere vil bli informert om eventuelle spesifikke vilkår før bruken av det gjeldene tilbudte produktet.
1.6 Brukere har muligheten til å bruke tjenestene som tilbys av Goodgame Studios' kontraktpartnere for forskjellige internett- og mobilspill og andre tjenester. I disse tilfellene inngås det en separat kontrakt mellom brukeren og den respektive kontraktpartneren til Goodgame Studios. Brukere vil bli informert om dette på en egnet måte før kontrakten inngås.
1.7 Andre forhold eller generelle brukervilkår som avviker fra Goodgame Studios' generelle vilkår, skal kun gjelde hvis Goodgame Studios gir skriftlig forhåndssamtykke til deres gyldighet.
2 Kontraktinngåelse
2.1 For å kunne bruke internett- og mobilspill og andre tjenester som leveres av Goodgame Studios, må brukere registrere seg for og om nødvendig installere den gjeldene appen. Brukerne har ikke rett til å kreve registrering eller inngåelse av en kontrakt med Goodgame Studios.
2.2 Kun virkelig personer er kvalifiserte for registrering. Kun individuelle personer tillates å være autoriserte brukere (ingen grupper, familier, ektefeller, livspartnere osv.).
2.3 Personer som er yngre enn 16 år, tillates ikke for registrering.
2.4 Brukere tillates ikke nedlasting av mobilspill via Apple App Store hvis dette er i strid med eksisterende juridiske forbud. Dette kan for eksempel gjelde i følgende tilfeller:
 • Hvis brukere er bosatt i et land som omfattes av en embargo av regjeringen i USA eller i et land som regjeringen i USA har klassifisert som støtter av terrorisme.

 • Hvis brukere er oppført på regjeringen i USA sin liste over forbudte eller begrensede parter.

2.5 Brukere må angi et spillernavn og vanligvis en e-postadresse som er registrert til brukeren for å kunne registrere seg for internettspill. Mobilspill krever et spillernavn. Brukere har ingen krav til et spesifikt spillernavn. Det valgte brukernavnet kan ikke krenke rettighetene til tredjeparter eller være i strid med eksisterende juridiske forbud eller vanlig sømmelighet. Det er heller ikke mulig å bruke e-postadresser eller nettadresser som spillernavn. Brukere må påse at informasjonen som gis til Goodgame Studios ved registrering, er ekte og fullstendig.
2.6 Brukere kan også registrere seg via tredjepartsleverandører for enkelte spill (f.eks. på sosiale nettverk eller i mobilappbutikker). Dataene som kreves for registrering, hentes da fra brukerens konto med den respektive tredjepartsleverandøren.
2.7 Registreringen må utføres personlig. Registrering som utføres av tredjeparter, spesielt de som registrerer individuelle personer kommersielt ved forskjellige tjenesteleverandører (registreringstjenester og/eller deltakertjenester), er ikke tillatt.
2.8 Etter en vellykket registrering vil brukeren opprette en konto (heretter «brukerkonto») som brukeren kan administrere personlig. Brukerkontoen kan ikke overføres uten samtykke fra Goodgame Studios.
2.9 Det foreligger ingen rett til å registrere eller aktivere en konto.
3 Generelle brukeransvar
3.1 Brukerdata
Brukere godtar at de umiddelbart vil oppgi opplysninger til Goodgame Studios om fremtidige endringer av data som blir oppgitt ved registrering, spesielt ved endring av e-postadresse. Brukere er ansvarlige for å bekrefte til Goodgame Studios ved forespørsel at deres opplysninger er nøyaktige.
3.2 Påloggingsdata, identifikasjon, passord
3.2.1 Brukere er forpliktet til å opprettholde streng konfidensialitet når det gjelder alle påloggingsdata, identifikasjoner og passord.
3.2.2 Begrepene «påloggingsdata», «identifikasjon» og «passord» inkluderer alle bokstaver og/eller tegn og/eller tallkombinasjoner som brukes for brukeridentifikasjon og for å unngå uautorisert bruk av tredjeparter. Passordet skal ikke være identisk med spillernavnet, og det skal bestå av en kombinasjon av tall og bokstaver.
3.2.3 Brukere er forpliktet til å beskytte alle påloggingsdata, identifikasjoner og passord fra tredjepartstilgang.
3.2.4 Hvis en bruker har grunn til å tro at en tredjepart har skaffet tilgang til eller kan ha mottatt uautoriserte påloggingsdata, identifikasjon eller passord, så skal brukeren umiddelbart informere Goodgame Studios om dette og endre sine data eller få dem endret av Goodgame Studios. Ved et slikt tilfelle eller i tilfelle Goodgame Studios har kontret bevis på misbruk av data, har Goodgame Studios rett til å midlertidig blokkere tilgang til brukerkontoen. Hvis det foreligger bevis på misbruk av data, skal Goodgame Studios informere brukeren.
3.2.5 Brukere har ikke under noen omstendigheter rett til å bruke andre brukeres påloggingsdata, med mindre reglene for det respektive internett- eller mobilspillet eller annen tjeneste tillater unntak.
3.3 Bruk av Goodgame Studios-internettsider og innhold på internettsider
3.3.1 Goodgame Studios' nettsteder og mobilspill inkluderer forskjellig innhold som beskyttes av varemerker, opphavsrettigheter eller andre metoder til fordel for Goodgame Studios eller tredjeparter. Med mindre det er eksplisitt tillatt i disse generelle vilkårene, kan ikke brukere redigere, kopiere, distribuere, offentlig reprodusere, bruke for reklameformål eller bruke utenfor de kontraktavtalte formålene noen del av Goodgame Studios' nettsteder, mobilspill eller annet innhold eller andre deler derav. Kun tekniske kopier med formål for nettlesing og permanente kopier med eneformål for privat bruk skal tillates. Opphavsrettsinformasjon og merkenavn skal ikke endres, skjules eller fjernes.
3.3.2 Begrepet «innhold» inkluderer all data, bilder, tekst, grafikk, musikk, lyder, lydsekvenser, videoer, programvare, koder og annen informasjon levert av Goodgame Studios. Begrepet «innhold» inkluderer også, spesielt, alle tjenester tilgjengelige for nedlasting.
3.3.3 Brukere er forpliktet til å avholde seg fra alle tiltak som kan forhindre eller avbryte riktig funksjon av Goodgame Studios' nettsteder, alle individuelle tjenester og/eller tilbud som eksisterer der, eller deres internett- og mobilspill. Brukere må også avholde seg fra alle tiltak som kan gi uautorisert tilgang til data. Innhold kan kun hentes på en måte som ikke påvirker andre brukeres bruk av Goodgame Studios' nettsteder og innhold. Overføringen av data eller programvare som kan påvirke maskinvaren eller programvaren til mottakere tillates ikke.
3.3.4 Enhver bruk av Goodgame Studios' nettsteder eller mobilspill for kommersielle formål, spesielt reklameformål, krever uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke av Goodgame Studios.
3.3.5 Brukere har ingen tillatelse til å publisere innhold fra Goodgame Studios' nettsteder, internettspill, mobilspill eller andre tjenester.
3.3.6 Det er ikke tillatt å bruke Goodgame Studios' nettsteder via en anonymiseringstjeneste som skjuler brukerens virkelige IP-adresse.
3.4 Bruk av klientprogramvare
Ved tilbud som krever forhåndsinstallasjon av klientprogramvare, gir Goodgame Studios brukeren en ubegrenset, ikke eksklusiv, ikke-overførbar, personlig og tidsbegrenset når det gjelder brukeravtalen, rettighet til å installere klientprogramvaren og bruke den for de avtalte formål i henhold til disse generelle vilkår og reglene til det respektive spillet. Programvaren kan ikke brukes for kommersielle formål på noen som helst måte. Endringer av klientprogramvaren og en utledelse av den oppgitte programmeringskoden inn i andre former (dekompilering) og andre former for omvendt utvikling av programvarens forskjellige produksjonsnivåer er forbudt hvis disse ikke kreves for å oppnå interoperabilitet. Goodgame Studios er ansvarlige for skader på brukeren i henhold til lovfestede ansvar.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Spesifikke vilkår for bruken av internett- og mobilspill
4.1 Brukeren kan kun delta i hver runde (f.eks. verden, univers osv.) av et internett- eller mobilspill ved å bruke én brukerkonto, med mindre de respektive reglene til spillet tillater unntak fra dette. Kontoer som bryter regelen over, kan slettes eller utestenges i henhold til vilkårene i artikkel 9.
4.2 Brukere forbys fra å delta i enhver form for manipulert forstyrrelse av internett- eller mobilspill. Brukere er særskilt ikke tillatt å bruke metoder, mekanismer eller programvare som kan forstyrre funksjonen eller fremgangen til spillet. Brukere kan ikke foreta tiltak som kan forårsake en urimelig eller overdreven byrde på teknisk kapasitet. Brukere tillates ikke å blokkere, omskrive eller endre innhold som er generert av spilladministrasjonen eller å forstyrre spillet på noen som helst måte.
4.3 Ikke under noen omstendigheter kan brukere
a) skape eller bruke juksekoder, endringer og/eller hackinger eller noen form for tredjeparts programvare som kan endre resultatet til internett- eller mobilspillene
b) bruke programvare som tillater datahøsting eller på andre måter fanger opp eller samler informasjon i forbindelse med internett- og mobilspillene
c) bruke virtuelle elementer som brukes i internett- eller mobilspill utenfor internett- eller mobilspillene, kjøpe virtuelle elementer for «ekte» penger, eller selge eller kjøpe virtuelle elementer
d) selge, kjøpe eller bytte brukerkontoer
Dette inkluderer alle omgåelser, liknende handlinger eller handlinger som produserer en virkning som matcher de nevnte forbudene.
4.4 Brukere forbys også fra å kjøre internettspillet (inkludert alle individuelle nettsider) med andre programmer enn nettleseren eller det tilhørende klientprogrammet. Dette refererer spesielt til såkalte bots og andre verktøy som er ment å erstatte eller supplere nettgrensesnittet. Skript og fullstendig eller delvis automatiserte programmer som gir brukere en fordel over andre brukere, er også forbudt. Dette inkluderer funksjoner for automatisk fornyelse og andre integrerte nettlesermekanismer hvis de inneholder automatiske prosedyrer.
4.5 Den automatiserte opprettelsen av brukerkontoer, uavhengig om hjemmesiden vises eller ikke, tillates ikke.
4.6 Goodgame Studios eller kontraktører autorisert av Goodgame Studios, holder alle og eksklusive rettigheter til elementer som brukes og virtuelle elementer som tilbys i internett- eller mobilspill. Brukere vil kun motta en ikke-eksklusiv rettighet til bruk av de virtuelle elementene for brukeravtalens varighet, og ikke eierskap under noen omstendigheter.
5 Spesifikke vilkår for bruk av kommunikasjonsfasiliteter (særlig diskusjonsforum, chatter, kommentarer)
5.1 Goodgame Studios kan tilby brukere forskjellige kommunikasjonsfasiliteter for selvgenererte oppføringer på Goodgame Studios' nettsteder, i spillet og på sosiale nettverk (særlig diskusjonsforum, chatter, blogger, gjestebøker osv. i tillegg til bruken av deres kommentarfunksjoner, samlet kalt «kommunikasjonsfasiliteter»), som brukeren kan benytte når tilgjengelige. I denne forbindelse gir Goodgame Studios brukere kun tilgang til det tekniske miljøet hvor informasjon kan utveksles. Brukere har allikevel ingen rett til å kreve kommunikasjonsfunksjoner.
5.2 Brukere tar fullt ansvar for innholdet og oppføringene de legger ut. Brukere godtar å frita Goodgame Studios fra alle legitime krav fra tredjeparter som måtte oppstå fra et skyldig brudd på brukerens ansvar. Goodgame Studios frasier seg uttrykkelig eierskap over innhold brukere har lagt ut.
5.3 Innenfor sammenhengen med disse kommunikasjonsfasilitetene forbys brukere å publisere eller distribuere innhold på Goodgame Studios' nettsteder som
a) er i strid med gjeldende lov, går mot vanlig anstendighet eller er i brudd på de gjeldende betingelsene eller reglene til det respektive spillet
b) bryter varemerker, patenter, verktøy- eller designmønster, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter eller andre rettigheter til tredjeparter
c) er uanstendig, rasistisk, voldelig, pornografisk, av seksuelt innhold, eller på annen måte truende for utvikling av barn og unge eller av en skadelig natur
d) er av en fornærmende, trakasserende eller ærekrenkende natur
e) inkluderer kjedebrev eller pyramidespill
f) feilaktig antyder at det leveres eller støttes av Goodgame Studios
g) gir personopplysninger om tredjeparter uten deres eksplisitte tillatelse
h) er av kommersiell, spesielt fremmende, natur
5.4 Inkluderingen av nettsteder eller firma- og produktnavn er kun tillatt hvis dette ikke er primært for reklameformål.
5.5 Alle brukere av disse kommunikasjonsfasilitetene må bruke akseptabelt språk. Fornærmende kritikk eller nedlatende angrep er ikke tillatt.
5.6 Uten hensyn til andre rettigheter under disse generelle vilkårene har Goodgame Studios rettighet til å fullstendig eller delvis fjerne innhold og oppføringer som er i strid med reglene til disse generelle vilkårene. Goodgame Studios har også rett til å permanent eller midlertidig ekskludere brukere som bryter disse reglene, fra videre bruk av kommunikasjonsfasilitetene, eller til å si opp kontrakten i henhold til vilkårene i artikkel 9.
6 Konsekvenser av en pliktforsømmelse
6.1 Goodgame Studios er ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå som resultat av brukeres pliktforsømmelse.
6.2 Uavhengig av videre juridiske eller kontraktmessige rettigheter, kan Goodgame Studios' etter eget rimelige skjønn ta følgende handlinger mot enhver bruker som bryter gjeldende lov, tredjeparts rettigheter, disse generelle vilkårene og andre respektive videre retningslinjer og spillregler:
a) slette innhold
b) advare en bruker
c) midlertidig eller permanent blokkere en bruker fra spesifikke eller alle internett- og mobilspill og innhold på Goodgame Studios' nettsteder
d) suspendere en bruker, også fra visse spillfunksjoner (f.eks. chat)
e) utstede en midlertidig eller permanent virtuell bannlysning fra huset
f) si opp brukerkontrakten i henhold til vilkårene i artikkel 9 av disse vilkårene
6.3 Hvis brukere har blitt blokkert eller ekskludert, kan de ikke logge seg på igjen til en tjeneste som leveres av Goodgame Studios uten forhåndssamtykke fra Goodgame Studios.
7 Brukerkostnader
7.1 Brukere kan spille internett- og mobilspillene som tilbys i hovedsak gratis. Brukere kan allikevel betale penger for å kjøpe virtuell valuta (f.eks. rubiner, gull, juveler, «premiumvalutaen»), enkelte virtuelle funksjoner og andre tjenester (sammen med «funksjoner som kan kjøpes») innenfor innholdet til internett- og mobilspillene. Prisen på de ønskede virtuelle valutaene vises i euro, amerikanske dollar eller andre valutaer som anvendes i brukerens region. Brukeren kan kjøpe fordeler eller virtuelle elementer i internett- eller mobilspillet med den kjøpte premiumvalutaen.
7.2 Brukere vil motta spesifikk informasjon om funksjonene som er tilgjengelige for kjøp, særlig funksjonen til den gjeldende egenskapen, hvor lenge funksjon som kjøpes, vil være tilgjengelig (hvis aktuelt), den respektive kjøpsprisen og betalingsmetodene som er tilgjengelige i internett- eller mobilspillet.
7.3 Brukere kan sende inn sine bud om å kjøpe de tilgjengelige funksjonene ved å velge ønsket element og ønsket betalingsmetode som tilbys i det respektive internett- eller mobilspillet, klikke på Kjøp Nå-knappen og derved fullføre bestillingsprosessen. Kontrakten mellom brukeren og Goodgame Studios er innfridd når bestillingsprosessen er utført.
7.4 Betalingsalternativene varierer i henhold til internett- eller mobilspillet, deltakerens land og betalingsmetodene som er teknisk tilgjengelige på markedet. De vises for brukeren i begynnelsen av bestillingsprosessen.
7.5 Pengene innhentes igjennom tjenesteleverandøren som instrueres av brukeren for den respektive betalingsprosessen eller via en overføring utført av brukeren. For mobilspill blir pengene innhentet via den respektive appbutikken. I individuelle tilfeller kan de generelle betingelsene som inkluderes i den autoriserte tjenesteleverandøren, være gjeldende i tillegg til de generelle betingelsene til Goodgame Studios.
7.6 Etter fullføring av betalingsprosessen eller, ved overføring, etter mottaket av pengene på Goodgame Studios' konto, skal Goodgame Studios kreditere de kjøpte funksjonene til brukerens konto.
7.7 I mobilspill på portalene til individuelle forretningspartnere og i internett- og mobilspill som er integrerte i sosiale nettverk, kan konklusjonen av kontrakten avvike fra prosedyren som beskrives her. I disse tilfellene vil brukere bli informert om den spesifikke prosedyren for å inngå en kontrakt.
7.8 Brukeren samtykker i og godtar at all informasjon som leveres som en del av en betalingstransaksjon (spesielt bankkonto, kredittkortnummer osv.), er fullstendig og riktig.
7.9 Goodgame Studios forbeholder seg retten til å øke eller redusere gebyrene for alle individuelle funksjoner i alle fremtidige kjøp av funksjoner som kan kjøpes.
7.10 Rente tilfaller i tilfeller av mislighold. Goodgame Studios har også rett til å blokkere brukerkontoen, kreve erstatning på tap og terminere tjenester.
7.11 Hvis ettergebyrer eller kanselleringsgebyrer som skyldes brukeren, påløpes Goodgame Studios (inkludert utilstrekkelig bankkontobalanse), skal brukeren dekke kostnadene som oppstår fra dette.
8 Skadeserstatning og ansvarsbegrensning
8.1 Brukere holdes personlig ansvarlig for alle brudd på tredjeparts rettigheter. Brukere skal tilbakebetale Goodgame Studios i henhold til lovforskrifter for alle skader som oppstår på grunn av skyldig manglende overholdelse av disse vilkårene, spesielt hvis slike krav om skadeserstatning oppstår fra tredjeparter. Dette kan også omfatte kostnadene av Goodgame Studios' juridiske forsvar, inkludert alle rettsakskostnader og juridiske kostnader. Dette vilkåret gjelder ikke hvis brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.
8.2 Ansvaret til Goodgame Studios, uansett rettslig grunnlag, enten på grunn av kontraktmessig forsømmelse eller brudd på plikt, avgjøres til slutt i henhold til følgende regler:
8.2.1 Goodgame Studios er ansvarlige for intensjon og grov uaktsomhet uten begrensning, men kun for lett uaktsomhet når det gjelder brudd på grunnleggende kontraktansvar. I saker av brudd på et avgjørende kontraktansvar er ansvaret begrenset til skadene som er typisk for kontrakten.
«Grunnleggende kontraktansvar», som tidligere nevnt, er ansvarene som kan forventes av brukeren og som forsikrer at kontrakten løper i samsvar med dens forskrifter og oppnår målet ved kontrakten.
8.2.2 Goodgame Studios er fritatt fra alt annet ansvar.
8.2.3 Goodgame Studios anbefaler at brukerne regelmessig tar sikkerhetskopier av dataene sine for å unngå unødvendige skader.
8.2.4 De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke i saker hvor eksplisitte garantier er gitt av Goodgame Studios, i tilfeller av ondskap og for skader på grunn av tap av liv, lem eller helse. Ansvar forblir upåvirket under produktansvarsloven.
9 Kontraktvarighet; sletting av brukerkontoer
9.1 Med mindre det er ellers uttrykkelig oppgitt for det respektive internettspillet, mobilspill eller annen tjeneste, så skal brukskontrakten til Goodgame Studios-portalen, internettspill, mobilspill og andre tjenester være av ubegrenset varighet. Kontrakten inngås ved godkjenning eller aktivering av en konto av Goodgame Studios.
9.2 Kontrakten kan når som helst termineres av en av partene. Terminering fra Goodgame Studio sin side trer i kraft etter én måned. Terminering fra brukerens side trer i kraft umiddelbart. Sletting av data som brukeren har gitt Goodgame Studios – eller en forespørsel fra brukeren om å slette disse dataene – skal anses som terminering fra brukerens side.
9.3

Begge parter har rett til å terminere kontrakten av god grunn uten å gi oppsigelsestid. Hvis årsaken er brudd på et ansvar som har oppstått fra disse vilkårene, er terminering kun tillatt etter en frist satt for bøtende handling eller etter en ineffektiv advarsel. Det er også overflødig å utstede en frist for bøtende handling og en advarsel hvis det foreligger spesielle omstendigheter som rettferdiggjør umiddelbar terminering i henhold til interessene til begge partene.

Omstendigheter som rettferdiggjør en umiddelbar terminering av Goodgame Studios, eksisterer særlig dersom

a) en oppførsel som betraktelig påvirker spilleopplevelsen til andre spillere, blir vist
b) juks, endringer og/eller «hackinger» i tillegg til andre former av programvare, verktøy eller skripter som endrer spillopplevelsen eller spillets mekanismer til internett- eller mobilspill blir brukt
c) tredjeparter benytter seg av en brukers konto, med mindre reglene til spillet tillater spesifikke unntak
d) en bruker benytter seg av en tredjeparts brukerkonto eller bruker mer enn én brukerkonto per internettspill, med mindre reglene til spillet tillater spesifikke unntak
e) en bruker benytter virtuelle elementer som brukes i internett- eller mobilspill utenfor internett- eller mobilspillene, forsøker å kjøpe eller selge disse virtuelle elementer for «ekte» penger eller forsøker å bytte dem
f) en bruker har solgt, kjøpt eller byttet en brukerkonto uten samtykke fra Goodgame Studios
g) brukeren bryter en lov som eksisterer for å beskytte andre spillere eller Goodgame Studios
h) brukeren bryter med vilje disse vilkårene, videre styrende bestemmelser og/eller reglene til spillet
i) Goodgame Studios har mistet retten til å betjene det respektive internettspillet eller mobilspillet, spesielt med tanke på terminering av en lisensavtale eller på grunn av en offentlig eller juridisk avgjørelse
9.4 All terminering må skje skriftlig. Kunden kan også terminere kontrakten på nett ved å klikke på en samsvarende knapp og i henhold til artikkel 9.2.
9.5 I tilfelle av lange perioder uten aktivitet har Goodgame Studios rett til å slette den inaktive brukerkontoen etter å ha gitt en forhåndsvarsel om dette. Perioden med inaktivitet kan variere avhengig av internett- eller mobilspillet, men generelt er perioden på 90 til 240 dager. Etter terminering av kontrakten har Goodgame Studios retten til å slette brukerkontoen etter eget skjønn i henhold til gjeldende lovgivning.
10 Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker
10.1 Europakommisjonen tilbyr en plattform for tvisteløsning på nett mellom forbrukere og nettbaserte forhandlere (ODR-plattformen). Du kan få tilgang til ODR-plattformen med denne lenken: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Vi kan nås via ODR-plattformen. Vi har derimot ikke som intensjon og er heller ikke underlagt å delta i tvisteløsning i en tvisteløsningsprosedyre foran et forbrukermeglingsråd. Vi vil kommunisere direkte med brukerne våre hvis vi blir kontaktet.
11 Gjeldende lov
Lovene til den tyske republikk skal gjelde; FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) (CISF) skal ekskluderes. De obligatoriske bestemmelsene i landet der brukeren bor, skal forbli upåvirket av denne rettslige avgjørelsen.
12 Endringer av disse generelle vilkårene; diverse
12.1 Goodgame Studios forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene (a) i tilfelle endringer blir nødvendige på grunn av juridiske endringer, (b) hvis endringer utføres på grunn av bestemmelser av høyesterett, (c) på grunn av teknisk nødvendighet, (d) for å opprettholde selskapets operasjoner, (e) på grunn av markedsendringer og/eller (f) til fordel for brukeren. Ingen endring vil finne sted hvis en slik endring vesentlig vil påvirke den kontraktmessige balansen mellom partene. Brukere vil bli informert om enhver endring av generelle betingelser via Goodgame Studios' nettsted og via det respektive internett- eller mobilspillet minst fire uker før endringen planlegges å finne sted. Goodgame Studios kan alternativt sende sine brukere de endrede betingelsene via e-post eller informere dem om at de endrede generelle vilkårene er å finne på Goodgame Studios' nettsteder. Brukeren har rett til å motsette seg enhver endring i løpet av fire uker. Vilkårene anses som aksepterte hvis brukeren forblir taus i løpet av fireukersperioden, eller hvis brukeren åpner spillet igjen etter å ha mottatt meldingen om endrede vilkår. Goodgame Studios vil spesifikt informere sine brukere om fireukersperioden, angreretten og den juridiske virkningen av å forbli taus.
12.2 Brukere har kun rett til en forskyvning hvis deres motkrav er lovfestet eller har blitt godkjent av Goodgame Studios og er ubestridt eller er et resultat av dette felles rettsforholdet. Brukere kan kun utøve en tilbakeholdelsesrett hvis det gjelder et krav som følge av denne kontrakten.
12.3 Goodgame Studios kommuniserer vanligvis med brukeren via e-post, med mindre annet er angitt i disse vilkårene. Brukere må påse at de regelmessig sjekker e-postkontoen som ble angitt ved registreringen for meldinger fra Goodgame Studios. Når de kontakter Goodgame Studios, må brukere angi hvilket internett- eller mobilspill og hvilken brukerkonto som meldingen gjelder.
12.4 Hvis noen del av disse vilkårene skulle bli ugyldige og/eller i strid med lovbestemmelser, vil gyldigheten til de gjenstående vilkårene forbli uberørte.

***

Merknader om lisenser:

Spilldesignet til Goodgame Gangster er lisensiert av Playa Games GmbH.

Emoji-grafikk av «Twemoji» fra Twitter, Inc. og andre bidragsytere er lisensiert under CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Angrerett

Hvis du kjøper virtuell valuta eller virtuelle varer fra oss for en evaluering (hver en «Kontrakt»), fra 13. juni 2014 vil hver av disse kontraktene være underlagt følgende angrerett.

Angrerett
Du har rett til å angre denne kontrakten i løpet av fjorten (14) dager uten å måtte oppgi grunn.
Angrerettsperioden utløper etter 14 dager fra den dagen kontrakten ble inngått.
For å utøve din angrerett så må du informere oss (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, House 9, 22761 Hamburg, e-post odr@goodgamestudios.com) om din avgjørelse om å angre denne kontrakten i en entydig uttalelse (f.eks. et brev sendt i posten, en faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
For å møte angrefristen er det tilstrekkelig at du sender oss din kommunikasjon angående din utøvelse av angrerett før angrefristen har utløpt.

Virkinger ved å angre
Hvis du angrer denne kontrakten så skal vi tilbakebetale deg alle betalinger som er mottatt fra deg, inkludert leveransekostnader (med unntak av ekstrakostnader som resultat av ditt valg av leveransetype annet enn den minst kostbare typen av standardlevering tilbudt av oss), uten unødig forsinkelse og under ingen omstendigheter senere enn 14 dager fra dagen da vi ble informert om din beslutning om å angre denne kontrakten. Vi skal utføre en slik tilbakebetaling ved hjelp av samme betalingsmetode som den du brukte da den opprinnelige transaksjonen ble utført, med mindre du har uttrykkelig godtatt noe annet. Under ingen omstendigheter vil du bli underlagt noen gebyrer som et resultat av en slik tilbakebetaling.
Hvis du forespurte å begynne ytelsen av tjenester i løpet av angrefristen, så skal du betale oss et beløp som er i samsvar med det som du har blitt levert frem til du har kommunisert til oss at du angrer denne kontrakten, sammenlignet med den fullstendige dekningen av kontrakten.

Informasjon
Hvis kontrakten gjelder ytelsen av tjenester så vil din angrerett utløpe etter at tjenesten har blitt fullstendig utført og hvis ytelsen har påbegynt med ditt forhåndssamtykke, og med bekreftelse om at du vil miste din angrerett så snart kontrakten har blitt fullstendig utført.
Hvis kontrakten gjelder leveranse av digitalt innhold som ikke leveres på et konkret medium så vil din angrerett utløpe hvis ytelsen har påbegynt med ditt forhåndssamtykke, og med din bekreftelse om at du derved vil miste din angrerett.

Angreskjema
(fullfør og send dette skjemaet kun hvis du ønsker å angre kontrakten)

 • Til
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, House 9
  22761 Hamburg
  E-post: odr@goodgamestudios.com
 • Jeg/vi (*) gir herved varsel om at jeg/vi (*) angrer min/vår (*) salgskontrakt for følgende varer (*)/for bruk i følgende tjeneste (*)
 • Utgitt den (*)/mottatt den (*)
 • Spillnavn
 • Spillernavn
 • E-postadresse
 • Forbruker(es) signatur (kun hvis dette skjema presenteres på papir)
 • Dato

(*) Slett det som ikke gjelder.

Personvernpolicy for Internettjenester

Bruken av dette nettstedet kan medføre behandling av personopplysninger. Vår intensjon med informasjonen nedenfor er å gi deg en oversikt over disse prosessene slik at du kan forstå dem. For å sikre rettferdig behandling, ønsker vi også å informere deg om dine rettigheter iht. den europeiske, generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (heretter kalt “vi” eller “oss”) er ansvarlig for databehandlingen.

Innholdsfortegnelse:

 1. Kontakt oss
 2. Generell informasjon om behandling av personopplysninger
 3. Varighet av lagring
 4. Overføring av data
 5. Kontaktskjema
 6. Registrering og pålogging
 7. Facebook Connect
 8. Databehandling i våre spill
 9. Betalinger foretatt på nettstedet
 10. Nettsamfunn (forum)
 11. Publisher Backend
 12. Jobbsøknader
 13. Nyhetsbrev
 14. Bruk av e-postadresse
 15. Spørreundersøkelser
 16. Behandle serverloggfiler
 17. Bugsnag
 18. Svindelbekjempelse
 19. Informasjonskapsler
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Informasjon om Facebook-siden vår
 22. Google Analytics
 23. Googles markedsføringstjenester
 24. Mirosoft Bing Ads
 25. Twitter Conversion Tracking
 26. Taboola
 27. Analyse av reklamer på tredjeparters nettsteder
 28. Integrerte tjenester og tredjeparts innhold
 29. Reklamer i spill
 30. Dine rettigheter
 31. Retten til å motsette seg
 32. Mindreåriges personvern
 33. Personvernansvarlig
 34. Klager til myndighetene

 

1.    Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller forslag om denne informasjonen eller ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr kan medføre behandling av personopplysninger. Begrepet “personopplysninger” i personvernlovgivning gjelder all informasjon angående en spesifikk eller identifiserbar person. En IP-adresse kan også anses som personopplysninger. En IP-adresse tildeles alle enheter som er koblet til Internett av Internett-leverandøren slik at man kan sende og motta data. Når du bruker nettstedet, samler vi inn opplysninger som du selv oppgir. Når du bruker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om din bruk av den.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den relevante personvernforordningen, GDPR og tyske BDSG. Vi vil kun behandle opplysninger der det er juridisk tillatt å gjøre dette. Når du bruker dette nettstedet, vil vi kun behandle personopplysninger med ditt samtykke (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) for å gjennomføre en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak du ønsker før inngåelse av en kontrakt (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR), for å overholde en juridisk forpliktelse (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR) eller hvis behandling er nødvendig for å ivareta våre eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre slike interesser blir overstyrt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR).

3.    Varighet av lagring

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysningene kun bli lagret så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålet med å behandle eller oppfylle de kontraktmessige eller juridiske forpliktelsene.

4.    Overføring av data

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysninger bli behandlet på serverne til tekniske tjenesteytere som er engasjert av oss til dette formålet. Disse tjenesteyterne vil kun behandle opplysningene etter at de har mottatt uttrykkelige instruksjoner, og de er kontraktmessig forpliktet til å garantere tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige personverntiltak.

Hvis vi henviser til integrerte tjenester hos andre tilbydere i denne personvernerklæringen, kan det antas at personopplysninger vil bli overført til de angitte hovedkvarterene til disse tilbyderne. Disse tilbyderne kan være lokalisert i et såkalt tredjeland utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Mer informasjon finnes i punktene nedenfor som beskriver hver tjeneste.

5.    Kontaktskjema

Vår nettsted inneholder et kontaktskjema som du kan bruke til å sende oss meldinger. Overføringen av dine opplysninger blir kryptert.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle datafelt merket som obligatoriske er obligatoriske for behandling av din forespørsel. Hvis de ikke fylles ut, kan ikke din forespørsel utføres. Det er frivillig å oppgi tilleggsopplysninger. Alternativt kan du sende oss en e-post ved å bruke kontaktadressen.

6.    Registrering og pålogging

For at du skal kunne bruke visse funksjoner i appen, er registrering på nettstedet nødvendig. De nødvendige opplysningene fremgår av registreringsskjermen. Det er absolutt nødvendig å oppgi opplysningene merket som obligatoriske for å fullføre registreringsprosessen. Opplysningene som oppgis vil bli behandlet for å kunne levere tjenesten. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Vi lagrer dine opplysninger så lenge du er registrert hos oss, med mindre du sletter dem på forhånd.

7.    Facebook Connect

Vi tilbyr deg også muligheten til enklere registrering for våre spill og tjenester via Facebook. Du kan bruke din eksisterende Facebook-brukerkonto til dette formålet. Ved å klikke på koblingen “Logg på med Facebook”, kan du bruke denne registreringsmetoden via vår nettportal. For å gjøre dette må du allerede ha en Facebook-konto eller tilgang til Facebook.

Hvis du vil registrere deg for en av våre tjenester via din Facebook-konto, vil det første trinnet i registreringsprosessen umiddelbart videresende deg til Facebook. Facebook vil deretter be deg om å logge på for å registrere deg. Ikke under noen omstendigheter vil vi motta dine personlige påloggingsdata (brukernavn og passord).

I det andre trinnet vil du koble Facebook-profilen til tjenesten du ønsker å registrere deg for. I dette trinnet vil du få vite hvilke opplysninger fra Facebook-profilen som blir overført til oss. Disse opplysningene er vanligvis dine “offentlige opplysninger” på Facebook og informasjon du har gjort tilgjengelig til offentligheten eller godkjent for den aktuelle bruken. Opplysninger av denne typen inkluderer vanligvis navn, profilbilde og forsidebilde, kjønn, nettverk, brukernavn (Facebook-nettadresse) og bruker-ID-nummer (Facebook-ID). Vi vil også bruke e-postadressen du har lagret hos Facebook for å kontakte deg utenfor Facebook. Du kan se en oversikt over opplysninger i profilen som er tilgjengelig for offentligheten via menyen Generelle kontoinnstillinger i Facebook-profilen (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Det juridiske grunnlaget for datainnsamling og -lagring er ditt samtykke i betydningen av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Hvis du ønsker å fjerne koblingen mellom Facebook Connect og vår tjeneste, kan du logge på Facebook og utføre de nødvendige endringene i profilen. Vi vil i så fall ikke lenger ha rett til å bruke opplysninger fra din Facebook-profil.

8.    Databehandling i våre spill

I våre spill kan vi spore og evaluere ulike handlinger på spillernivå. Dette inkluderer spesielt kontaktopplysninger oppgitt ved registrering og dine handlinger under spillets gang. For dette formålet samler vi inn dine tilkoblingsdata, f.eks. IP-adresse. Vi må kunne behandle denne informasjonen for å gjennomføre spilloperasjoner. Den behandles derfor på grunnlag av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

9.    Betalinger foretatt på nettstedet

I prinsippet kan du ha glede av våre spill uten å måtte oppgi personlige kontaktopplysninger. Hvis du betaler for betalbare aktiviteter i våre spill, vil dine personopplysninger bli samlet inn av de korresponderende betalingstjenesteleverandørene som er oppført.

Alle betalingsrelaterte opplysninger, f.eks. kontakt- og betalingsopplysninger, blir først samlet inn og behandlet av den korresponderende betalingsleverandøren. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

For betalinger samler vi inn geoplasseringen til din IP-adresse som lar oss avgjøre i hvilket land du befinner deg. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. Den juridiske forpliktelsen utspringer fra direktivet 2006/112/EU (MOSS-direktivet).

Vi mottar også informasjon fra betalingsleverandører som gjelder svindelforebygging. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR, siden behandlingen skjer for å ivareta våre legitime interesser.

10. Nettsamfunn (forum)

For å bruke våre forum, må du oppgi personlige registreringsopplysninger, f.eks. brukernavn og e-postadresse. E-postadressen er ikke synlig for andre brukere. Registrering er nødvendig for å kunne oppdage mulige svindelforsøk etter retningslinjene i våre nettsamfunn og ekskludere de ansvarlige fra forumet. Det juridiske grunnlaget for lagring av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

Vårt forum overvåkes av moderatorer. For å forebygge og straffe alvorlige brudd overvåker vi din IP-adresse. Det juridiske grunnlaget for bruk av denne informasjonen er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR og har til hensikt å beskytte vårt forum. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å slette dine kommentarer hvis de tredjeparter anser dem som ulovlige. Du kan motsette deg denne lagringen av ovennevnte opplysningene når som helst.

11. Publisher Backend

Vårt selskap bruker det som kalles “Publisher Backend”, der selskaper og privatpersoner kan registrere seg for å delta i vårt Publisher Program. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontakt- og betalingsopplysninger, og det juridiske grunnlaget for bruk av denne informasjonen er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR for gjennomføring av det kontraktmessige forholdet.

12. Jobbsøknader

Du kan søke jobb hos oss via nettstedet i delen “karriere”. Til dette samler vi inn personlige kontaktopplysninger fra deg som spesifikt inkluderer navn, CV, følgebrev og annet innhold levert av deg.

Dine personlige søknadsopplysninger vil kun bli samlet inn, lagret, behandlet og brukt til formål i forbindelse med din interesse i nåværende eller fremtidig ansettelse hos oss og den faktiske behandlingen av din søknad. Din nettbaserte søknad vil kun bli behandlet og håndtert av de relevante kontaktpersonene i vårt selskap. Alle ansatte som arbeider med databehandling, er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet angående dine opplysninger.

Vi bruker softgarden e-recruiting GmbH:s programvare for søknadsbehandling (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany). Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er punkt 26 i BDSG 2018.

13. Nyhetsbrev

Nedenfor vil vi informere deg om nyhetsbrevet vårt samt andre typer e-post og elektronisk kommunikasjon og din rett til å motsette deg dette. Ved å abonnere på nyhetsbrevet godtar du å motta det, og du godtar prosessene beskrevet nedenfor. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke i henhold til art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR og Del 7, punkt 2, nr. 3 i den tyske loven om utilbørlig konkurranse (UWG). Vi inkluderer ikke følgende informasjon i begrepet «markedsføringskommunikasjon»: Informasjon om tekniske og organisasjonsmessige prosesser og informasjon som gjelder levering av tjenester til våre brukere.

Når du tegner abonnement på nyhetsbrevet, ber vi deg om å bruke prosedyren med dobbelt bekreftelse for å bekrefte din e-postadresse. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med en e-postadresse som ikke tilhører dem. Abonnementer på nyhetsbrev loggføres for å kunne gi bevis for registreringsprosessen i henhold til juridiske krav. Dette inkluderer lagring av tidspunktet for selve registreringen og tidspunktet for bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i dine lagrede opplysninger hos tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevene, blir også loggført. Denne databehandlingen er nødvendig for å kunne bevise at samtykke er gitt. Det juridiske grunnlaget for dette er vår lovmessige plikt til å dokumentere ditt samtykke (art. 6, punkt 1, bokstav c og art. 7 punkt 1 GDPR).

Nyhetsbrev sendes med hjelp av en EU-lokalisert ekstern tjenesteleverandør som vi har engasjert for behandlingen i samsvar med juridiske krav. Nyhetsbrev inneholder piksler som innhentes av serveren til tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet, straks nyhetsbrevet åpnes. Innhentingen omfatter at informasjon som IP-adressen din og tidspunktet for innhenting blir samlet inn. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring eller for å analysere målgruppene og deres leseatferd på grunnlag av deres innhentingssteder (som kan avgjøres med hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidspunkter. Den statistiske datainnsamlingen inkluderer også registrering av hvorvidt og når nyhetsbrevene åpnes, hvilke koblinger som klikkes på, og når disse koblingene klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes til de individuelle mottakerne av nyhetsbrevene. Disse analysene er først og fremst beregnet på å hjelpe oss med å identifisere leseatferden til våre brukere og tilpasse innholdet til dem eller sende annet innhold basert på brukernes interesser. Den personlige analysen utføres med ditt samtykke, som vi skaffer oss når vi samler inn e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget er art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke koblingen på bunnen av våre e-poster eller ved å bruke vårt kundestøtteskjema. Dessverre kan du ikke be om separate oppsigelser for tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet eller for de statistiske analysene. Hvis du ønsker å si opp, må du si opp hele abonnementet.

14. Bruk av e-postadresse

Vi kan bruke e-postadressen du oppgir under registrering eller betaling for å informere deg om liknende produkter og tjenester vi tilbyr. Dette tjener vår legitime interesse om å kontakte eksisterende kunder i forbindelse med direkte markedsføring. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 punkt 1 bokstav f f GDPR i forbindelse med § seksjon 7 (3) Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket uten at det påløper kostnader ut over grunngebyrene for transaksjoner. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken for å si opp abonnementet, som du finner i alle e-postene fra oss.

15. Spørreundersøkelser

Vi utfører av og til spørreundersøkelser om kundenes tilfredshet med våre spill. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontaktopplysninger oppgitt i spørreundersøkelsene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av disse opplysningene er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Din deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig. Ditt samtykke til bruk av opplysningene kan trekkes tilbake når som helst.

Vi bruker tjenestene til SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) for å utføre spørreundersøkelsene. SurveyMonkey samler inn tilleggsinformasjon fra deltakere i form av informasjonskapsler som kun er beregnet på å sikre at undersøkelsestjenesten er fullt brukbar og at spørreundersøkelsene gjennomføres som beregnet.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne tilleggsinformasjonen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke deltar i vår spørreundersøkelse, vil ingen personopplysninger bli samlet inn.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

16. Behandle serverloggfiler

Ved bruk av vårt nettsted kun til informasjonsformål, lagres generelle opplysninger innledningsvis automatisk (altså ikke via registrering) og overføres til vår server av din nettleser. Som standard inkluderer disse: Nettlesertype/versjon, operativsystemet som brukes, siden man har fått tilgang til, siden som tidligere ble besøkt (referanse-nettadresse), IP-adressen, dato og tidspunkt for serverforespørselen og HTTP-statuskoden.

Behandlingen utføres for formål i våre legitime interesser, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen brukes til teknisk administrasjon og nettstedsikkerhet.

17. Bugsnag

Vi benytter oss av tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i enkelte av våre spill. Ved hjelp av denne tjenesten kan vi raskt identifisere feil i spillene våre og dermed gjøre spillene bedre. Hvis det oppstår en feil, sendes spiller-ID, spillernavnet og eventuelle detaljer om siden eller appen der feilen oppsto, og dataene som er innebygd i disse, til Bugsnag for evaluering av feil.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Du finner mer informasjon i Bugsnags personvernerklæring: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Art. 6 paragraf 1 bokstav f i personvernforordningen er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Tjenesten tjener våre rettmessige interesser i å løse tekniske feil på en målrettet måte. Overføringen av ovennevnte informasjon til Bugsnag, er nødvendig av tekniske årsaker. Eventuelle klager kan henvendes til brukerstøtten vår: https://support.goodgamestudios.com/

18. Svindelbekjempelse

Vi behandler pseudonyminformasjon, f.eks. IP-adresse eller enhets-ID, til analyse av signaler for å kunne identifisere svindel utført av tredjeparter i sammenheng med kundeakvisisjon. For å gjennomføre dette, får vi hjelp av eksterne tjenestetilbydere som vi er sikre på at er forpliktet til de samme juridiske kravene.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen bidrar til nettstedets organisasjonssikkerhet.

19. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av din nettleser når du besøker et nettsted. Dette identifiserer nettleseren som brukes og kan gjenkjennes av vår nettserver. Når det gjelder bruk av informasjonskapsler og resultatene av dette i behandling av personopplysninger, er det juridiske grunnlaget for dette Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingsmetoden er i vår legitime interesse når det gjelder å gjøre vårt nettsted mer brukervennlig, effektivt og sikkert.

De fleste informasjonskapslene vi bruker, er kjent som “øktinformasjonskapsler”. De slettes på slutten av ditt besøk. Andre informasjonskapsler (“vedvarende kapsler”) slettes automatisk etter en angitt periode som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan slette informasjonskapsler når som helst i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan i prinsippet nekte bruk av informasjonskapsler via dine nettleserinnstillinger.

Dersom du sletter eller deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte områder eller funksjoner i spillet blir utilgjengelige.

Hvis du bare vil reservere deg mot tredjeparters informasjonskapsler som brukes til reklameformål, kan du deaktivere disse på Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Vi bruker “visitor action pixels” fra Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosatt i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”)) på vårt nettsted.

Dette lar oss spore brukeratferden etter at de har blitt omdirigert til tilbyderens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette lar oss måle effektiviteten av Facebook-annonser for statiske formål og markedsundersøkelser. Opplysningene som samles inn på denne måten er anonyme for oss, det betyr at vi ikke ser personopplysninger tilhørende individuelle brukere. Men disse opplysningene lagres og behandles av Facebook, og det er derfor vi informerer deg basert på vår kjennskap til situasjonen. Facebook kan koble denne informasjonen til din Facebook-konto samt bruke den til sine egne kampanjeformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for bruk av personopplysninger https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillate at Facebook og deres partnere plasserer annonser på og utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på din datamaskin for disse formålene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Du kan nekte innsamling av dine opplysninger med Facebook pixel, eller bruk av dine opplysninger med formål om å vise Facebook-annonser ved å kontakte følgende adresse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

21. Informasjon om Facebook-siden vår

Når du besøker Facebook-sidene våre, som vi bruker til å representere selskapet vårt eller individuelle produkter eller tjenester, blir noen av personopplysningene dine behandlet. Den eneste behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine er Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, «Facebook»). Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger via Facebook finnes på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av Sideinnsikt

Facebook gir oss avidentifisert statistikk og innsikt for Facebook-siden vår, som hjelper oss med å forstå hvilke typer handlinger folk gjør på siden (såkalt «Sideinnsikt»). Sideinnsikt er basert på spesifikk informasjon om enkeltpersoner som har besøkt siden vår. Denne behandlingen av personopplysninger utføres av oss og Facebook, som felles databehandlingsansvarlige. Behandlingen tjener vår legitime interesse i å evaluere typene handlinger som utføres på siden vår, slik at vi kan forbedre siden vår basert på disse funnene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Vi kan under ingen omstendigheter knytte informasjon som innhentes via Sideinnsikt til en spesifikk Facebook-profil ved hjelp av «Likerklikk»-data for siden vår.

Vi har inngått en avtale med Facebook om å dele felles ansvar for behandlingen, hvor fordelingen av databeskyttelsesforpliktelser mellom oss og Facebook er angitt. Detaljer angående behandling av personopplysninger for å skape Sideinnsikt, samt avtalen inngått mellom oss og Facebook, finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data vi mottar via Facebook-sidene våre

Vi behandler også data du gjør tilgjengelig for oss via Facebook-sidene våre. Denne informasjonen kan være Facebook-brukernavnet ditt, spillernavnet ditt i ett av spillene våre, kontaktopplysninger eller en henvendelse til oss. Vi behandler kun disse personopplysningene hvis vi tidligere spesifikt har bedt deg om å dele disse dataene med oss, for eksempel som en del av en spørreundersøkelse eller en konkurranse. Denne behandlingen utføres av oss, som eneste databehandlingsansvarlige.

Hvis du har formidlet data til oss fordi du deltar i en konkurranse, vil vi kun behandle disse hvis det er nødvendig for å sende deg en gevinst. Etter at gevinsten er levert, eller hvis du ikke vinner, blir dataene dine slettet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav b i EUs generelle personvernforordning.

Personopplysninger vi har innhentet gjennom spørreundersøkelser, blir behandlet i avidentifisert form, for å sørge for at kundene er fornøyd med det vi har å tilby. Denne behandlingen tjener våre legitime interesse i å kontinuerlig forbedre tilbudene våre, og juridisk grunnlag for dette er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning.

22. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics-tjenesten fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google») til å analysere besøkende på vårt nettsted. Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettproduktet eller -tjenesten av brukere overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere bruken av våre nettprodukter og -tjenester av brukere og sette sammen rapporter om aktivitetene innenfor disse nettproduktene og -tjenestene, og til å levere flere tjenester forbundet med bruk av disse nettproduktene og -tjenestene og bruken av Internett. Pseudonymbaserte brukerprofiler kan opprettes fra de behandlede opplysningene.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at Google vil forkorte IP-adressen til brukere innenfor medlemsstater av EU eller i andre stater som er en del av avtalen i det europeiske økonomiske området. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

IP-adressen overført av brukerens nettleser kombineres ikke med andre Google-data. Brukere kan hindre informasjonskapsler fra å bli lagret ved å justere innstillingene i nettleseren.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Brukere kan hindre innsamling av opplysninger generert av informasjonskapsler ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig i følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=us.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

23. Googles markedsføringstjenester

På nettstedet bruker vi markedsførings- og remarkedsføringstjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Disse tjenestene tillater at vi viser annonser på en mer målrettet måte for å presentere reklame av interesse for brukerne. Gjennom remarkedsføringsannonser vises produkter til brukere relatert til en interesse etablert ved aktivitet på andre nettsteder i Google-nettverket. For disse formålene brukes en kode av Google når det logges på nettstedet og det som kalles (re)markedsføringstagger, er integrert på nettstedet. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, altså en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapsler kan stilles inn av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Disse filene registrerer hvilke apper brukerne har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud som har blitt brukt. I tillegg lagres teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisende apper, lengden på besøket samt eventuelle tilleggsopplysninger om bruken av nettprodukter og tjenester. IP-adressen til brukerne registreres også, selv om vi gjerne vil informere deg om at IP-adresser forkortes i rammeverket til Google Analytics i medlemsstater i EU eller andre kontraktstater i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Alle brukeropplysninger vil kun bli behandlet som pseudonymopplysninger. Google lagrer ingen navn eller e-postadresser. Alle viste annonser vises derfor ikke spesifikt for én person, men for eieren av informasjonskapselen. Denne informasjonen samles inn av Google og overføres til og lagres av servere i USA.

En av Googles markedsføringstjenester som vi bruker, er det nettbaserte annonseprogrammet Google Adwords. Ved bruk av Google Adwords mottar hver Adwords-kunde sin egen konverteringsinformasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores gjennom nettstedene til Adwords-kunder. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for Adwords-kunder som har bedt om konverteringssporing. Adwords-kunder ser det totale antallet brukere som har klikket på deres annonse og ble omdirigert til en side med en tagg for konverteringssporing. Men de vil ikke motta informasjon om personlig identifiserer brukere.

Vi kan inkludere tredjeparts annonser basert på Googles markedsføringstjeneste kalt DoubleClick. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å la Google og deres partnernettsteder plassere annonser basert på brukernes besøk på dette eller andre nettstedet på Internett.

Google-tjenester bruker Googles Tag Manager. For å få mer informasjon om Googles bruk av opplysninger for markedsføringsformål se oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene angitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

24. Mirosoft Bing Ads

Vi bruker konverterings- og sporingsverktøyet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som del av vårt nettsted. Microsoft lagrer en informasjonskapsel på brukerens enhet for å tillate analyse av bruken av våre nettbaserte tjenester. Forutsetningen for dette er at brukeren har tilgang til nettstedet via en annonse fra Microsoft Bing Ads. Dette informerer Microsoft og oss om at noen har klikket på en annonse, har blitt omdirigert til våre nettbaserte tjenester og har nådd en forhåndsdefinert målside. Vi ser kun det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble videresendt til målsiden (konverteringer). Ingen IP-adresser blir lagret. Ingen andre personopplysninger om brukerens identitet avsløres.

Brukere kan finne mer informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes i Microsoft Bing Ads i Microsofts personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Bing Ads i fremtiden, kan du motsette deg dette når som helst her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

25. Twitter Conversion Tracking

På vår nettsted bruker vi konverteringssporingstjenesten til Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter lagrer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin som tillater analyse av bruken av våre nettbaserte produkter og tjenester. Twitters konverteringssporing sporer handlingene til brukere etter at de har sett annonser eller samhandlet med annonser på Twitter. Twitters konverteringssporing lar deg tildele konverteringer som koblingklikk, retweets eller “like”-data.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg sporing, kan du gjøre dette ved å bruke verktøyet Digital Advertising Alliance hos optout.aboutads.info.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

26. Taboola

Bruk av teknologi som tilhører Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) lar oss benytte oss av brukerspesifikk annonsering basert på adferd på Internett og forbrukerinteresser. Taboola bruker informasjonskapsler (eller annen liknende teknologi) for å anslå hvilke hjemmesider du besøker ofte, og lagrer informasjon om bruken din på hjemmesiden vår. Taboola samler inn enhetsrelatert informasjon og protokollinformasjon, og oppretter psevdonyme bruksprofiler. Bruksprofilene kombineres ikke med informasjonen om den som går under psevdonymet, og tillater ikke at slutninger blir trukket på bakgrunn av personopplysninger. For å kunne gjøre dette videresender vi IP-adressen din til Taboola. Denne behandlingen utføres på juridisk grunnlag for å ivareta vår legitime økonomiske interesse (art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR). Du kan hindre sporing på følgende lenke: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har meldt deg av, kommer du ikke lenger til å se individualisert innhold/annonser.

27. Analyse av reklamer på tredjeparters nettsteder

Vi bruker reklame på tredjeparters nettsteder. Som annonsør kan vi bruke disse for å rette reklamene våre mot visse interesse- og brukergrupper. Vi samarbeider med forskjellige tredjeparter for å vise reklamene våre.

Vi bruker tjenester og systemer som tilbys av tredjeparter, til å tilordne reklameplasser og velge interessegrupper. Enkelte av tredjepartene bruker informasjonskapsler og andre tekniske metoder til å anskaffe opplysninger om bruken av nettstedet vårt, slik at vi kan måle og optimalisere hvor vellykkede de interessebaserte reklamene er.

I tilfeller der personopplysninger samles inn ved bruk av nettstedet vårt og disse overføres til en tredjepart, blir disse opplysningene behandlet etter artikkel 6 paragraf 1 bokstav f) DSGVO. Opplysningene blir behandlet for å beskytte våre rettmessige økonomiske interesser når det gjelder markedsføring av vårt nettsted.

Vi samarbeider med følgende leverandører:

 • Xandr

  For å kunne vise reklamer samarbeider vi med tredjepartsleverandøren Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). I dette henseendet har vi installert sporingspikselen fra Xandr på nettstedet vårt. Ved hjelp av denne sporingspikselen kan vi følge spilleres handlinger på nettstedet vårt. Kun statistiske opplysninger blir samlet inn og sendt til Xandr. Om du vil melde deg ut av Xandrs interessebaserte annonsering, kan du deaktivere Xandrs sporing ved å klikke på knappen for å melde deg ut på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Du kan finne ut mer om Xandrs personvernerklæring her: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes. Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

 • Quantcast

  Vi samarbeider med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. I den sammenheng bruker vi såkalte Quantcast-tagger. Statistikkdata som samles inn, overføres utelukkende til Quantcast. Du kan lese personvernerklæringen til Quantcast her: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Du kan deaktivere Quantcast-sporing her: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

28. Integrerte tjenester og tredjeparts innhold

Vi bruker tjenester og innhold levert av tredjeparter på vårt nettsted (heretter kalt “innhold”). For denne typen integrering er det teknisk nødvendig å behandle din IP-adresse slik at innholdet kan sendes til din nettleser. Din IP-adresse vil derfor bli overført til den respektive tredjepartsleverandøren.

I hvert tilfelle utføres denne databehandlingen for å sikre våre legitime interesser i optimering og de kommersielle operasjonene på vårt nettsted, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR.

Programmeringsspråket Java brukes regelmessig til å integrere innhold. Derfor kan du nekte databehandling ved å deaktivere Java-operasjoner i nettleseren.

Vi har integrert innhold fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google») på vårt nettsted:

 • “Google Maps” for å vise kart;
 • “Google Web Fonts” for å bruke Googles skrifttyper;
 • “YouTube” for å vise videoer.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes. Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

29. Reklamer i spill

I nettspillene våre kan du se videosekvenser fra tredjepartsleverandører som er finansiert via reklamer. Dette tillater for eksempel at betalt innhold kan benyttes gratis.

Dataene du oppgir når du bruker annonsemedier, blir innhentet og analysert. Dette blir forklart grundigere nedenfor. Vår tjenesteleverandør Google Ad Manager av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) lar oss benytte denne typen reklameinntektsmuligheter. Tjenesteleverandøren kontrollerer reklamenettverkene i spillet. Dette innebærer at enkelte parametere blir delt med reklamenettverkene: IP-adresse, nettleser, operativsystem, region (mer informasjon). Målet med denne informasjonsformidlingen er å vise brukeren mest mulig relevant reklamemateriale. Reklamenettverkene kan muligens også behandle personopplysninger, f.eks. IP-adresse, for å kunne levere dette reklamematerialet.

Hvis du har meldt deg av personliggjorte eller kontekstbaserte reklamer, vil du fortsatt se reklamer i spillene våre. Begrensede reklamer, som ikke benytter seg av personopplysninger og som er mindre relevante for brukerne, vil fortsatt bli vist.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen i forbindelse med reklamer i spillet er samtykket ditt (artikkel 6, paragraf 1, bokstav a i GDPR). Som bruker kan du deaktivere bruken av personopplysninger i forbindelse med reklamer når som helst i Preferansesenteret (se lenken nedenfor). I slike tilfeller blir all psevdonym informasjon avidentifisert av oss, slik at bare begrensede reklamer blir vist.Potensielle reklamepartnere https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dine rettigheter

Du har rett til å utøve dine rettigheter overfor oss. Du har følgende rettigheter:

 • I samsvar med Artikkel 15 GDPR og Del 34 BDSG, har du rett til å be om informasjon om vi behandler eller ikke behandler personopplysninger om deg, og i hvilken grad.
 • Du har rett til å få oss til å korrigere dine opplysninger i samsvar med Artikkel 16 GDPR.
 • Du har rett til å få oss til å slette dine personopplysninger i samsvar med Artikkel 17 GDPR og Del 35 BDSG.
 • Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset i samsvar med Artikkel 18 GDPR.
 • Du har rett til, i samsvar med Artikkel 20 GDPR, å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss på en strukturert, normal og maskinlesbar måte og overføre disse opplysningene til en annen kontrollør.
 • Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via støtteskjemaet vårt.

31. Retten til å motsette seg

I samsvar med Art. 21 GDPR, har du rett til å motsette deg enhver type utført behandling som bruker Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav e eller bokstav f GDPR som rettslig grunnlag.


32. Mindreåriges personvern

Tjenesten er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, personer som er under 16 år. Vi innhenter ikke personopplysninger om noen person vi vet er under 16 år gammel.

33. Personvernansvarlig

Du kan kontakte vår personvernansvarlige her:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

34. Klager til myndighetene

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger medfører et brudd på kravene i GDPR, har du rett til å sende en klage til myndighetene i henhold til Artikkel 77 GDPR.

 

Versjon: 01/2022

Personvernerklæring for applikasjoner (apper)

Følgende opplysninger gjelder for alle våre applikasjoner (apper). Bruken av disse appene kan medføre behandling av personopplysninger. Vår intensjon med informasjonen nedenfor er å gi deg en oversikt over disse prosessene slik at du kan forstå dem. For å sikre rettferdig behandling, ønsker vi også å informere deg om dine rettigheter iht. den europeiske, generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (heretter kalt “vi” eller “oss”) er ansvarlig for databehandlingen.

Innholdsfortegnelse

 1. Kontakt oss
 2. Generell informasjon om behandling av personopplysninger
 3. Varighet av lagring
 4. Overføring av data
 5. Datainnsamling under nedlasting
 6. Tilgangsrettighetene til denne appen
 7. Kontaktskjema
 8. Registrering og pålogging
 9. Facebook Connect
 10. Databehandling i våre spill
 11. Betalinger foretatt via appen
 12. Nyhetsbrev
 13. Bruk av e-postadresse
 14. Spørreundersøkelser
 15. Behandling av appens loggfiler
 16. Bugsnag
 17. Svindelbekjempelse
 18. Facebook SDK
 19. Informasjon om Facebook-siden vår
 20. Googles markedsføringstjenester
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Mirosoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Annonsering i apper
 27. Retten til å motsette seg
 28. Dine tilleggsrettigheter
 29. Mindreåriges personvern
 30. Personvernansvarlig
 31. Klager til myndighetene

1.    Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller forslag om denne informasjonen eller ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr kan medføre behandling av personopplysninger. Begrepet “personopplysninger” i personvernlovgivning gjelder all informasjon angående en spesifikk eller identifiserbar person. En IP-adresse kan også anses som personopplysninger. En IP-adresse tildeles alle enheter som er koblet til Internett av Internett-leverandøren slik at man kan sende og motta data. Når du bruker nettstedet, samler vi inn opplysninger som du selv oppgir. Når du bruker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om din bruk av den.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den relevante personvernforordningen, GDPR og tyske BDSG. Vi vil kun behandle opplysninger der det er juridisk tillatt å gjøre dette. Når du bruker disse appene, vil vi kun behandle personopplysninger med ditt samtykke (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) for å gjennomføre en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak du ønsker før inngåelse av en kontrakt (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR), for å overholde en juridisk forpliktelse (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) eller hvis behandling er nødvendig for å ivareta våre eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre slike interesser blir overstyrt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR).

3.    Varighet av lagring

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysningene kun bli lagret så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålet med å behandle eller oppfylle de kontraktmessige eller juridiske forpliktelsene.

4.    Overføring av data

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysninger bli behandlet på serverne til tekniske tjenesteytere som er engasjert av oss til dette formålet. Disse tjenesteyterne vil kun behandle opplysningene etter at de har mottatt uttrykkelige instruksjoner, og de er kontraktmessig forpliktet til å garantere tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige personverntiltak.

Hvis vi henviser til integrerte tjenester hos andre tilbydere i denne personvernerklæringen, kan det antas at personopplysninger vil bli overført til de angitte hovedkvarterene til disse tilbyderne. Disse tilbyderne kan være lokalisert i et såkalt tredjeland utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Mer informasjon finnes i punktene nedenfor som beskriver hver tjeneste.

5.    Datainnsamling under nedlasting

Når du laster ned appen, overfører vi ikke aktivt informasjon til den aktuelle appbutikken (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store osv.). Hvis du vil vite hvilke opplysninger som samles inn og behandles av den aktuelle appbutikken som en del av nedlastingen, kan du finne denne informasjonen i deres personvernerklæring. Vi har ingen innflytelse på mulig datainnsamling foretatt av appbutikkene. De er eneansvarlige for behandling av dine personopplysninger i betydningen av artikkel 7(4) GDPR.

6.    Tilgangsrettighetene til denne appen

Denne appen krever forskjellige tilgangstillatelser fra din enhet. Disse kreves for å kunne garantere en viss funksjonalitet på våre apper. Hvis du for eksempel kun ønsker å laste ned oppdateringer med hjelp av en trådløs tilkobling, trenger appen tilgang til din trådløse tilkobling. Hvis du ønsker å kjøpe ekstrainnhold via appen, kan vi trenge tilgang til det nødvendige grensesnittet for din appbutikk. Et annet eksempel er det som kalles “push-varsler”, hvor vi kan bruke et grensesnitt til å vise en melding direkte på din enhet. Tilgangstillatelsene på din mobilenhet avhenger av operativsystemet (f.eks. Android, iOS osv.) og butikken hvor appen ble kjøpt (f.eks. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel vil du motta informasjon før installasjon om hvilke tilgangstillatelser som kreves av vår app.

Det juridiske grunnlaget for behandling av teknisk nødvendige tilgangstillatelser er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle andre tilgangstillatelser er basert på Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR.

Under “Innstillinger” i Apple iOS kan du når som helst få oversikt over innholdet som våre apper har tilgang til. Du kan begrense disse tilgangstillatelsene på et senere tidspunkt.

I Android er også ulike tilgangstillatelser nødvendige på mobilenheten. Under “Innstillinger/Apper” kan du sjekke tilgangstillatelsene for appene.

7.    Kontaktskjema

Vårt nettsted inneholder et kontaktskjema som du kan bruke til å sende oss meldinger. Overføringen av dine opplysninger blir kryptert.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle datafelter merket som obligatoriske er nødvendige for gjennomføring av kontrakten. Hvis disse ikke fylles inn, kan de kontraktmessige tjenestene ikke utføres. Det er frivillig å oppgi tilleggsopplysninger. Alternativt kan du sende oss en e-post ved å bruke kontaktadressen.

8.    Registrering og pålogging

For at du skal kunne bruke visse funksjoner i appen, er registrering i appen nødvendig. Ved fullføring av registreringsprosessen fylles det ut en brukskontrakt.

I forbindelse med denne bruken behandles kun opplysningene du oppgir. Disse opplysningene kan ses på registreringsskjermen. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Det er absolutt nødvendig å oppgi opplysningene merket som obligatorisk for å etablere brukerforholdet. Opplysningene som oppgis vil kun bli behandlet til formålene nevnt i bruksvilkårene og vil kun lagres under brukens varighet. Du kan avslutte bruken når som helst ved å deaktivere brukerkontoen.

9.    Facebook Connect

Vi tilbyr deg også muligheten til enklere registrering for våre spill og tjenester via Facebook. Du kan bruke din eksisterende Facebook-brukerkonto til dette formålet. Ved å klikke på koblingen “Logg på med Facebook”, kan du bruke denne registreringsmetoden via vår nettportal. For å gjøre dette må du allerede ha en Facebook-konto eller tilgang til Facebook.

Hvis du vil registrere deg for en av våre tjenester via din Facebook-konto, vil det første trinnet i registreringsprosessen umiddelbart videresende deg til Facebook. Facebook vil deretter be deg om å logge på for å registrere deg. Ikke under noen omstendigheter vil vi motta dine personlige påloggingsdata (brukernavn og passord).

I det andre trinnet vil du koble Facebook-profilen til tjenesten du ønsker å registrere deg for. På dette stadiet vil du få vite hvilke opplysninger fra Facebook-profilen som blir overført til oss. Disse opplysningene er vanligvis dine “offentlige opplysninger” på Facebook og informasjon du har gjort tilgjengelig til offentligheten eller godkjent for den aktuelle bruken. Opplysninger av denne typen inkluderer vanligvis navn, profilbilde og forsidebilde, kjønn, nettverk, brukernavn (Facebook-nettadresse) og bruker-ID-nummer (Facebook-ID). Vi vil også bruke e-postadressen du har lagret hos Facebook for å kontakte deg utenfor Facebook. Du kan se en oversikt over opplysninger i profilen som er tilgjengelig for offentligheten via menyen Generelle kontoinnstillinger i Facebook-profilen (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Det juridiske grunnlaget for datainnsamling og -lagring er ditt samtykke i betydningen av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Hvis du ønsker å fjerne koblingen mellom Facebook Connect og vår tjeneste, kan du logge på Facebook og utføre de nødvendige endringene i profilen. Vi vil i så fall ikke lenger ha rett til å bruke opplysninger fra din Facebook-profil.

10. Databehandling i våre spill

I våre spill kan vi spore og evaluere ulike handlinger på spillernivå. Dette inkluderer spesielt kontaktopplysninger oppgitt ved registrering og dine handlinger under spillets gang. For dette formålet samler vi inn dine tilkoblingsdata, f.eks. IP-adresse. Vi må kunne behandle denne informasjonen for å gjennomføre spilloperasjoner. Den behandles derfor på grunnlag av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

11. Betalinger foretatt via appen

I prinsippet kan du ha glede av våre spill uten å måtte oppgi personlige kontaktopplysninger. Hvis du betaler for betalbare aktiviteter i våre spill, vil dine personopplysninger bli samlet inn av de korresponderende betalingstjenesteleverandørene som er oppført.

Alle betalingsrelaterte opplysninger, f.eks. kontakt- og betalingsopplysninger, blir først samlet inn og behandlet av den korresponderende betalingsleverandøren. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er Artikkel 6(1)(b) GDPR.

For betalinger samler vi inn geoplasseringen til din IP-adresse som lar oss avgjøre i hvilket land du befinner deg. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. Den juridiske forpliktelsen utspringer fra direktivet 2006/112/EU (MOSS-direktivet).

Vi mottar også informasjon fra betalingsleverandører som gjelder svindelforebygging. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

12. Nyhetsbrev

Nedenfor vil vi informere deg om nyhetsbrevet vårt samt andre typer e-post og elektronisk kommunikasjon og din rett til å motsette deg dette. Ved å abonnere på nyhetsbrevet godtar du å motta det, og du godtar prosessene beskrevet nedenfor. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke i henhold til art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR og Del 7, punkt 2, nr. 3 i den tyske loven om utilbørlig konkurranse (UWG). Vi inkluderer ikke følgende informasjon i begrepet «markedsføringskommunikasjon»: Informasjon om tekniske og organisasjonsmessige prosesser og informasjon som gjelder levering av tjenester til våre brukere.

Når du tegner abonnement på nyhetsbrevet, ber vi deg om å bruke prosedyren med dobbelt bekreftelse for å bekrefte din e-postadresse. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med en e-postadresse som ikke tilhører dem. Abonnementer på nyhetsbrev loggføres for å kunne gi bevis for registreringsprosessen i henhold til juridiske krav. Dette inkluderer lagring av tidspunktet for selve registreringen og tidspunktet for bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i dine lagrede opplysninger hos tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevene, blir også loggført. Denne databehandlingen er nødvendig for å kunne bevise at samtykke er gitt. Det juridiske grunnlaget for dette er vår lovmessige plikt til å dokumentere ditt samtykke (art. 6, punkt 1, bokstav c og art. 7 punkt 1 GDPR).

Nyhetsbrev sendes med hjelp av en EU-lokalisert ekstern tjenesteleverandør som vi har engasjert for behandlingen i samsvar med juridiske krav. Nyhetsbrev inneholder piksler som innhentes av serveren til tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet, straks nyhetsbrevet åpnes. Innhentingen omfatter at informasjon som IP-adressen din og tidspunktet for innhenting blir samlet inn. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring eller for å analysere målgruppene og deres leseatferd på grunnlag av deres innhentingssteder (som kan avgjøres med hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidspunkter. Den statistiske datainnsamlingen inkluderer også registrering av hvorvidt og når nyhetsbrevene åpnes, hvilke koblinger som klikkes på, og når disse koblingene klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes til de individuelle mottakerne av nyhetsbrevene. Disse analysene er først og fremst beregnet på å hjelpe oss med å identifisere leseatferden til våre brukere og tilpasse innholdet til dem eller sende annet innhold basert på brukernes interesser. Den personlige analysen utføres med ditt samtykke, som vi skaffer oss når vi samler inn e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget er art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke koblingen på bunnen av våre e-poster eller ved å bruke vårt kundestøtteskjema. Dessverre kan du ikke be om separate oppsigelser for tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet eller for de statistiske analysene. Hvis du ønsker å si opp, må du si opp hele abonnementet.

13. Bruk av e-postadresse

Vi kan bruke e-postadressen du oppgir under registrering eller betaling for å informere deg om liknende produkter og tjenester vi tilbyr. Dette tjener vår legitime interesse om å kontakte eksisterende kunder i forbindelse med direkte markedsføring. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 punkt 1 bokstav f f GDPR i forbindelse med § seksjon 7 (3) Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket uten at det påløper kostnader ut over grunngebyrene for transaksjoner. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken for å si opp abonnementet, som du finner i alle e-postene fra oss.

14. Spørreundersøkelser

Vi utfører av og til spørreundersøkelser om kundenes tilfredshet med våre spill. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontaktopplysninger oppgitt i spørreundersøkelsene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av disse opplysningene er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Din deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig. Ditt samtykke til bruk av opplysningene kan trekkes tilbake når som helst.

Vi bruker tjenestene til SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) for å utføre spørreundersøkelsene. SurveyMonkey samler inn tilleggsinformasjon fra deltakere i form av informasjonskapsler som kun er beregnet på å sikre at undersøkelsestjenesten er fullt brukbar og at spørreundersøkelsene gjennomføres som beregnet.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne tilleggsinformasjonen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke deltar i vår spørreundersøkelse, vil ingen personopplysninger bli samlet inn.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

15. Behandling av appens loggfiler

Hvis du bruker våre tjenester, blir generell informasjon (som ikke brukes på individuelt grunnlag) innledningsvis lagret automatisk, dvs. ikke via registrering. Våre webservere lagrer for eksempel vanligvis følgende informasjon: IP, enhets-ID, enhetstype, OS, tidspunkt for serverforespørselen.

Behandlingen utføres for formål i våre legitime interesser, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen brukes til teknisk administrasjon og sikkerheten i appen.

16. Bugsnag

Vi benytter oss av tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i enkelte av våre spill. Ved hjelp av denne tjenesten kan vi raskt identifisere feil i spillene våre og dermed gjøre spillene bedre. Hvis det oppstår en feil, sendes spiller-ID, spillernavnet og eventuelle detaljer om siden eller appen der feilen oppsto, og dataene som er innebygd i disse, til Bugsnag for evaluering av feil.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Du finner mer informasjon i Bugsnags personvernerklæring: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Art. 6 paragraf 1 bokstav f i personvernforordningen er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Tjenesten tjener våre rettmessige interesser i å løse tekniske feil på en målrettet måte. Overføringen av ovennevnte informasjon til Bugsnag, er nødvendig av tekniske årsaker. Eventuelle klager kan henvendes til brukerstøtten vår: https://support.goodgamestudios.com/

17. Svindelbekjempelse

Vi behandler pseudonyminformasjon, f.eks. IP-adresse eller enhets-ID, til analyse av signaler for å kunne identifisere svindel utført av tredjeparter i sammenheng med kundeakvisisjon. For å gjennomføre dette, får vi hjelp av eksterne tjenestetilbydere som vi er sikre på at er forpliktet til de samme juridiske kravene. Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen bidrar til appens organisasjonssikkerhet.

18. Facebook SDK

Vi bruker Facebooks Software Development Kit (SDK) i vår app. Facebook SDK utstedes og administreres av Facebook. Med hjelp av denne integreringen kan vi koble forskjellige Facebook-tjenester sammen med vår app. Dette gjør for eksempel at brukere kan bruke Facebook SDK til å dele innhold fra våre apper på deres tidslinje på Facebook eller sende meldinger til andre Facebook-brukere. Mer informasjon om Facebook SDK innen iOS finnes her: https://developers.facebook.com/docs/ios. For Android se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Det juridiske grunnlaget for lagring av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

Facebook App Events: Vi bruker tjenesten Facebook App Events via Facebook SDK for å spore utbredelsen av våre markedsføringskampanjer og bruk av Facebook SDK. Facebook gir oss bare en samlet analyse over brukeroppførsel i vår app. Vi har ingen innflytelse på dette utover at informasjonen vil bli behandlet via App Events av Facebook.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. I våre appinnstillinger kan du velge bort bruk av App Events til disse formålene.

19. Informasjon om Facebook-siden vår

Når du besøker Facebook-sidene våre, som vi bruker til å representere selskapet vårt eller individuelle produkter eller tjenester, blir noen av personopplysningene dine behandlet. Den eneste behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine er Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, «Facebook»). Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger via Facebook finnes på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av Sideinnsikt

Facebook gir oss avidentifisert statistikk og innsikt for Facebook-siden vår, som hjelper oss med å forstå hvilke typer handlinger folk gjør på siden (såkalt «Sideinnsikt»). Sideinnsikt er basert på spesifikk informasjon om enkeltpersoner som har besøkt siden vår. Denne behandlingen av personopplysninger utføres av oss og Facebook, som felles databehandlingsansvarlige. Behandlingen tjener vår legitime interesse i å evaluere typene handlinger som utføres på siden vår, slik at vi kan forbedre siden vår basert på disse funnene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Vi kan under ingen omstendigheter knytte informasjon som innhentes via Sideinnsikt til en spesifikk Facebook-profil ved hjelp av «Likerklikk»-data for siden vår.

Vi har inngått en avtale med Facebook om å dele felles ansvar for behandlingen, hvor fordelingen av databeskyttelsesforpliktelser mellom oss og Facebook er angitt. Detaljer angående behandling av personopplysninger for å skape Sideinnsikt, samt avtalen inngått mellom oss og Facebook, finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data vi mottar via Facebook-sidene våre

Vi behandler også data du gjør tilgjengelig for oss via Facebook-sidene våre. Denne informasjonen kan være Facebook-brukernavnet ditt, spillernavnet ditt i ett av spillene våre, kontaktopplysninger eller en henvendelse til oss. Vi behandler kun disse personopplysningene hvis vi tidligere spesifikt har bedt deg om å dele disse dataene med oss, for eksempel som en del av en spørreundersøkelse eller en konkurranse. Denne behandlingen utføres av oss, som eneste databehandlingsansvarlige.

Hvis du har formidlet data til oss fordi du deltar i en konkurranse, vil vi kun behandle disse hvis det er nødvendig for å sende deg en gevinst. Etter at gevinsten er levert, eller hvis du ikke vinner, blir dataene dine slettet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav b i EUs generelle personvernforordning.

Personopplysninger vi har innhentet gjennom spørreundersøkelser, blir behandlet i avidentifisert form, for å sørge for at kundene er fornøyd med det vi har å tilby. Denne behandlingen tjener våre legitime interesse i å kontinuerlig forbedre tilbudene våre, og juridisk grunnlag for dette er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning.

20. Googles markedsføringstjenester

På nettstedet bruker vi markedsførings- og remarkedsføringstjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Disse tjenestene tillater at vi viser annonser på en mer målrettet måte for å presentere reklame av interesse for brukerne. Gjennom remarkedsføringsannonser vises produkter til brukere relatert til en interesse etablert ved aktivitet på andre nettsteder i Google-nettverket. For disse formålene brukes en kode av Google når det fås tilgang til appen og det som kalles (re)markedsføringstagger, er integrert i appen. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, altså en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapsler kan stilles inn av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Disse filene registrerer hvilke apper brukerne har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud som har blitt brukt. I tillegg lagres teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisende apper, lengden på besøket samt eventuelle tilleggsopplysninger om bruken av nettprodukter og tjenester. IP-adressen til brukerne registreres også, selv om vi gjerne vil informere deg om at IP-adresser forkortes i rammeverket til Google Analytics i medlemsstater i EU eller andre kontraktstater i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Alle brukeropplysninger vil kun bli behandlet som pseudonymopplysninger. Google lagrer ingen navn eller e-postadresser. Alle viste annonser vises derfor ikke spesifikt for én person, men for eieren av informasjonskapselen. Denne informasjonen samles inn av Google og overføres til og lagres av servere i USA.

En av Googles markedsføringstjenester som vi bruker, er det nettbaserte annonseprogrammet Google Adwords. Ved bruk av Google Adwords mottar hver Adwords-kunde sin egen konverteringsinformasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores gjennom nettstedene til Adwords-kunder. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for Adwords-kunder som har bedt om konverteringssporing. Adwords-kunder ser det totale antallet brukere som har klikket på deres annonse og ble omdirigert til en side med en tagg for konverteringssporing. Men de vil ikke motta informasjon om personlig identifiserer brukere.

Vi kan inkludere tredjeparts annonser basert på Googles markedsføringstjeneste kalt DoubleClick. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å la Google og deres partnernettsteder plassere annonser basert på brukernes besøk på denne eller andre apper på Internett.

Google-tjenester bruker Googles Tag Manager. For å få mer informasjon om Googles bruk av opplysninger for markedsføringsformål se oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene angitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi bruker utviklerplattformen kalt “Google Firebase” samt de tilhørende funksjonene og tjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Google Firebase er en plattform for utvikling av apper for mobilenheter og nettsider. Google Firebase tilbyr et utvalg av funksjoner som finnes på følgende oppsummeringsside: https://firebase.google.com/products/

Funksjonene inkluderer lagring av apper, inkludert brukeres personopplysninger, som innhold de har skapt eller informasjon om deres samhandling med appene. Google Firebase tilbyr også grensesnitt som tillater samhandling mellom brukerne av appen og andre tjenester.

Analysen av brukersamhandling utføres ved bruk av analysetjenesten til Firebase Analytics. Denne tjenesten hjelper oss med å registrere våre brukeres samhandlinger. Hendelser som første gang en app åpnes, avinstallering av en app, oppdateringer, feil eller bruksfrekvens for appen blir registrert. Visse brukerinteresser registreres og evalueres også.

Informasjonen som behandles av Google Firebase kan brukes sammen med andre Google-tjenester, som Google Analytics og Googles markedsføringstjenester. I dette tilfellet vil kun pseudonyminformasjon, som Androids markedsførings-ID eller markedsføringsidentifikator for iOS bli behandlet for å identifisere brukeres mobilenheter. Tilleggsinformasjon om bruk av data til markedsføringsformål av Google finnes på oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene gitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

22. AppsFlyer SDK

Vår app analyseres med teknologier fra AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Forskjellige opplysninger fra økter og interaksjoner samles inn fra deg og lagres for dette formålet. Vi trenger denne informasjonen for å kunne forbedre innholdet og brukervennligheten til våre spill og for å optimere din brukeropplevelse. Opplysningene fra økter og interaksjoner blir aldri behandlet i individualisert form, men under et pseudonym. For å få mer informasjon om databehandling av AppsFlyer kan du se leverandørens personvernerklæring: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av AppsFlyer i fremtiden, kan du melde deg av når som helst her: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

23. Mirosoft Bing Ads

Vi bruker konverterings- og sporingsverktøyet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som del av appen vår. Microsoft lagrer en informasjonskapsel på brukerens enhet for å tillate analyse av bruken av våre nettbaserte tjenester. Forutsetningen for dette er at brukeren har tilgang til appen via en annonse fra Microsoft Bing Ads. Dette informerer Microsoft og oss om at noen har klikket på en annonse, har blitt omdirigert til våre nettbaserte tjenester og har nådd en forhåndsdefinert målside. Vi ser kun det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble videresendt til målsiden (konverteringer). Ingen IP-adresser blir lagret. Ingen andre personopplysninger om brukerens identitet avsløres.

Brukere kan finne mer informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes i Microsoft Bing Ads i Microsofts personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Bing Ads i fremtiden, kan du motsette deg dette når som helst her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

24. Taboola

Bruk av teknologi som tilhører Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) lar oss benytte oss av brukerspesifikk annonsering basert på adferd på Internett og forbrukerinteresser. Taboola bruker informasjonskapsler (eller annen liknende teknologi) for å anslå hvilke hjemmesider du besøker ofte, og lagrer informasjon om bruken din på hjemmesiden vår. Taboola samler inn enhetsrelatert informasjon og protokollinformasjon, og oppretter psevdonyme bruksprofiler. Bruksprofilene kombineres ikke med informasjonen om den som går under psevdonymet, og tillater ikke at slutninger blir trukket på bakgrunn av personopplysninger. For å kunne gjøre dette videresender vi IP-adressen din til Taboola. Denne behandlingen utføres på juridisk grunnlag for å ivareta vår legitime økonomiske interesse (art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR). Du kan hindre sporing på følgende lenke: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har meldt deg av, kommer du ikke lenger til å se individualisert innhold/annonser.

25. Pinterest

Vi bruker annonsetjenester levert av det sosiale nettverket Pinterest, som drives av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi bruker nettstedet til å bestille reklameplass på pins på Pinterest.Hvis du ender opp på ett av våre tilbud via en pin vi har booket, blir denne informasjonen behandlet av Pinterest og formidlet til oss som statistikk (konvertering). Dette lar oss for eksempel finne ut hvor mange brukere som har klikket på våre pins. Vi innhenter ingen informasjon som kan benyttes til å personlig identifisere brukere. Dessuten analyserer vi om en bruker deretter laster ned appen vår. I den grad personopplysninger blir behandlet, gjøres dette med juridisk grunnlag i henhold til Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Du kan motsette deg denne sporingen via følgende kobling: https://help.pinterest.com/nb/article/personalization-and-data

26. Annonsering i apper

Våre apper lar deg se videosekvenser fra tredjepartsleverandører som er finansiert via annonsering. Dette tillater for eksempel at betalt innhold kan benyttes gratis. Brukerne må selv bekrefte om de vil se videoene, og det er helt frivilling.

Annonsene som vises via våre partnere er enten personlig tilpasset eller ikke (kontekstrelatert). Dataene du oppgir når du bruker annonsemedier, blir innhentet og analysert – dette blir forklart grundigere nedenfor.

Vår SDK-tjenesteleverandører Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) og Admob av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google) lar oss benytte denne typen annonseinntektsmuligheter. Hvis en spiller vil se en videoannonse, tar tjenesteleverandørene kontroll over annonsenettverkene i spillet. Dette innebærer at følgende parametere blir delt med annonsenettverkene via et grensesnitt: Annonse-ID, IP-adresse, nettleser, operativsystem, versjon, land, by, plasserings-ID og bundle-ID. Målet med denne informasjonsformidlingen er å fremvise best mulig annonsemateriale for brukeren. SDK-ene for de nevnte annonsenettverkene kan muligens også behandle personopplysninger, f.eks. annonse-ID og IP-adresse, for å kunne levere dette annonsematerialet.

Fyber driver også sine egne annonseringsnettverk (Fyber Marketplace og Heyzap Ad Network), som brukes for å vise både tilpasset og kontekstbasert annonsering. Fyber bruker kun informasjon fra appens generelle tilgangstillatelser for dette formålet. Dataene blir behandlet på våre vegne. Ytterligere informasjon om Fybers databehandling finner du her: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår legitime økonomiske interesse (Artikkel 6 punkt 1 bokstav f i EUs generelle personvernforordning). Som bruker kan du slå av denne typen tilpasset annonsering når som helst i appinnstillingene våre. I slike tilfeller blir all pseudonym informasjon avidentifisert av oss, slik at bare kontekstrelatert annonsering blir vist. Du kan også deaktivere tilpasset annonsering i innstillingene for mobilenheten din. For å gjøre dette følger du instruksjonene nedenfor:

Android

 1. Avhengig av hvilken enhet du har, kan du finne Google-innstillingene på ett av følgende steder:
  – I en egen app ved navn «Google Innstillinger»
  – Rull gjennom «Innstillinger»-appen din og trykk på Google
 2. Trykk på «Annonser»
 3. Trykk på bryteren ved siden av alternativet for tilpassede annonser

iOS

iOS-enheter bruker Apples Advertising Identifier. Ytterligere informasjon om de forskjellige alternativene for å bruke Identifier finner du i Innstillinger-appen på mobilenheten din. Denne finner du ved å:

 1. Åpne «Innstillinger»
 2. Velge «Personvern»
 3. Velge «Annonsering»

Her kan du velge mellom spesifikke innstillinger ved hjelp av en bryter.

Annonsepartnere

Tjeneste Tjenestepartner Prosesseringsrolle Annonsetyper Ytterligere opplysninger
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Felles behandlingsansvarlige Skreddersydde og kontekstuelle annonser Spesifikk informasjon om personvern og bortvelging av tilpassede annonser vises også tydelig i videospilleren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Felles behandlingsansvarlige Skreddersydde annonser Som Facebook-bruker kan du slå av tilpassede annonser på tredjepartsnettsteder i innstillingene.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Felles behandlingsansvarlige Skreddersydde og kontekstuelle annonser https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Retten til å motsette seg

I samsvar med Art. 21 GDPR, har du rett til å motsette deg enhver type utført behandling som bruker Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav e eller bokstav f GDPR som rettslig grunnlag.

28. Dine tilleggsrettigheter

Du har rett til å utøve dine rettigheter overfor oss. Du har følgende rettigheter:

 • I samsvar med Artikkel 15 GDPR og Del 34 BDSG, har du rett til å be om informasjon om vi behandler eller ikke behandler personopplysninger om deg, og i hvilken grad.
 • Du har rett til å få oss til å korrigere dine opplysninger i samsvar med Artikkel 16 GDPR.
 • Du har rett til å få oss til å slette dine personopplysninger i samsvar med Artikkel 17 GDPR og Del 35 BDSG.
 • Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset i samsvar med Artikkel 18 GDPR.
 • Du har rett til, i samsvar med Artikkel 20 GDPR, å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss på en strukturert, normal og maskinlesbar måte og overføre disse opplysningene til en annen kontrollør.
 • Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via støtteskjemaet vårt.

29. Mindreåriges personvern

Tjenesten er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, personer som er under 16 år. Vi innhenter ikke personopplysninger om noen person vi vet er under 16 år gammel.

30. Personvernansvarlig

Du kan kontakte vår personvernansvarlige her:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

31. Klager til myndighetene

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger medfører et brudd på kravene i GDPR, har du rett til å sende en klage til myndighetene i henhold til Artikkel 77 GDPR.

 

Versjon: 01/2022