Informaţii despre companie

Goodgame Studios este o marcă a Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Germany
e-mail: info@goodgamestudios.com

Directori reprezentanţi autorizaţi:
Oleg Rößger
Verena Schnaus

înregistrată: Amtsgericht Hamburg
număr registru: HRB 99869
nr. TVA: DE253777364

Termeni de utilizare

În vigoare de pe 22 iunie, 2019.

1 Obiectul termenilor de utilizare; domeniu
1.1 Următorii termeni reglementează utilizarea jocurilor online și mobile și a altor servicii puse la dispoziție de Altigi GmbH/Goodgame Studios (denumit în continuare „Goodgame Studios”), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, pe paginile de internet și în magazinele de aplicații Goodgame Studios.
1.2 Goodgame Studios oferă jocuri online și mobile și alte servicii în limita posibilităților sale tehnice și de operare, cu o disponibilitate de 90% ca medie anuală. Nu sunt incluse perioadele în care utilizarea jocurilor online și mobile și a altor servicii este întreruptă sau afectată din motive tehnice stringente sau din cauza lucrărilor de mentenanță necesare. Goodgame Studios nu este obligată să ofere compensații pentru aceste situații în conformitate cu prevederile prezentului contract. De asemenea, nu sunt incluse perioadele în care serverele generale ale Goodgame Studios sau serverele anumitor jocuri nu permit accesul online din motive independente de Goodgame Studios (forță majoră, responsabilitatea unor terțe persoane etc.).
1.3 Goodgame Studios își actualizează, modifică și dezvoltă în permanență jocurile online și mobile și celelalte servicii, după cum consideră necesar. Astfel, utilizatorii au doar posibilitatea de participare la jocul online sau mobil respectiv sau la altă ofertă în versiunea lor respectivă pusă la dispoziție odată. Goodgame Studios își rezervă dreptul de a înceta operarea unui joc online sau mobil sau de a elimina un anumit serviciu fără explicații.
1.4 Jocurile online și mobile și celelalte servicii oferite de Goodgame Studios sunt furnizate doar în scopuri de divertisment. Este interzisă utilizarea lor în scopuri de câștig sau comerciale.
1.5 Utilizatorul este singurul răspunzător de actualitatea și compatibilitatea echipamentului său software și hardware.
1.6 În mod complementar la acești termeni de utilizare, sunt valabile regulile de joc ale jocurilor online și mobile respective, dacă acestea există. În caz de contradicții între acești termeni de utilizare și regulile de joc, au precădere prevederile acestor termeni de utilizare în cazul în care contradicția trebuie soluționată. Pentru jocuri online sau mobile individuale, versiuni specifice și/sau componente ale jocurilor online sau mobile și oferte individuale de servicii pe paginile de internet Goodgame Studios sunt valabili, în plus, termeni de utilizare speciali. Utilizatorul este informat cu privire la aceștia în mod adecvat, înainte de utilizarea ofertei respective.
1.7 În cazul diverselor jocuri online și mobile și al altor servicii, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza serviciile partenerilor contractuali ai Goodgame Studios. În acest caz se realizează un contract separat între utilizator și partenerul contractual respectiv al Goodgame Studios. Utilizatorul este informat în acest sens înainte de încheierea contractului, în mod adecvat.
1.8 Alte prevederi sau alți termeni de utilizare ale utilizatorului, diferite de termenii de utilizare Goodgame Studios, se utilizează numai dacă Goodgame Studios și-a dat consimțământul în prealabil, în scris, cu privire la valabilitatea acestora.
2 Încheierea contractului
2.1 Înregistrarea utilizatorului – alternativ, instalarea aplicației - este o precondiție pentru utilizarea jocurilor online sau mobile și a celorlalte servicii ofertate de Goodgame Studios.
2.2 Înregistrarea le este permisă doar persoanelor fizice. Ca utilizatori autorizați sunt acceptate doar persoane individuale (fără grupuri, familii, parteneri de viață etc.).
2.3 Copiii cu vârsta sub 16 ani nu au permisiunea să se înregistreze.
2.4  Utilizatorii nu au permisiunea de a descărca jocuri mobile din Apple App dacă se află:
 • într-o țară asupra căreia guvernul S.U.A. a impus un embargou sau într-o țară pe care guvernul S.U.A. a clasificat-o drept susținătoare a terorismului.
 • pe lista părților interzise sau restricționate a guvernului S.U.A.
2.5 Utilizatorii trebuie să introducă un nume de jucător și, de obicei, o adresă de e-mail înregistrată pe numele acestuia pentru a se înregistra pentru jocurile online; pentru jocurile mobile este necesar un nume de jucător. Utilizatorul nu are dreptul la alocarea unui anumit nume de jucător. Numele de jucător selectat nu are voie să încalce drepturile terților și nu are voie să aducă atingere interdicțiilor juridice existente sau bunelor moravuri. În plus, nu este permisă alegerea unui adrese de e-mail sau de internet drept nume de jucător. Utilizatorul garantează faptul că informațiile oferite către Goodgame Studios la momentul înregistrării sunt reale și complete.
2.6  Anumite jocuri permit, de asemenea, înregistrarea cu datele de conectare pentru Facebook. În acest scop, datele necesare pentru înregistrare vor fi preluate din contul de Facebook al utilizatorului.
2.7 Înregistrarea se face personal. Nu este permisă înregistrarea de către terți, îndeosebi de către terți care efectuează înregistrări ale persoanelor individuale la diferiți furnizori de servicii (servicii de înregistrare și/sau servicii de înscriere).
2.8 Prin înregistrarea cu succes, utilizatorul deschide un cont („cont de utilizator”) pe care îl administrează în mod independent. Contul de utilizator nu este transmisibil fără consimțământul expres al Goodgame Studios.
2.9 Utilizatorii nu dețin niciun drept de înregistrare și validare.
3 Obligații generale ale utilizatorului
3.1 Datele utilizatorului
Utilizatorul este de acord să comunice neîntârziat către Goodgame Studios toate modificările ulterioare ale datelor indicate în cadrul procesului de înregistrare, îndeosebi modificarea adresei de e-mail. La cererea Goodgame Studios, utilizatorul este obligat să confirme corectitudinea datelor sale.
3.2 Date de acces, coduri, parole
3.2.1 Utilizatorul este obligat să păstreze strict secret datele sale de acces, codurile și parolele.
3.2.2 Prin termenii „date de acces”, „coduri” și „parole” se înțeleg toate secvențele de litere și/sau semne și/sau cifre, utilizate la autentificarea utilizatorului și la prevenirea utilizării de către terțe persoane neautorizate. Parola nu trebuie să fie aceeași cu numele de jucător și trebuie să conțină o combinație de cifre și litere.
3.2.3 Utilizatorul este obligat să protejeze toate datele de acces, codurile și parolele împotriva accesului neautorizat al unor terțe persoane.
3.2.4 În cazul în care utilizatorul are motive să suspecteze faptul că terțe persoane au obținut aceste date sau ar fi putut obține aceste date, acesta va informa imediat Goodgame Studios și își va modifica datele sau va dispune modificarea acestora de către Goodgame Studios. În acest caz sau în cazul în care Goodgame Studios are motive să suspecteze utilizarea abuzivă a datelor, Goodgame Studios are dreptul să blocheze temporar accesul utilizatorului. Dacă există dovezi privind utilizarea abuzivă a datelor, Goodgame Studios îl va informa pe utilizator.
3.2.5 Utilizatorul nu este îndreptățit în nicio împrejurare să utilizeze datele de acces ale unui alt utilizator, decât dacă regulile jocului online sau mobil sau ale serviciului respectiv prevăd excepții.
3.3 Utilizarea paginilor de internet Goodgame Studios și a conținutului paginilor de internet
3.3.1 Paginile de internet și jocurile mobile Goodgame Studios includ conținut variat, care este protejat în favoarea Goodgame Studios sau în favoarea unor terțe persoane, prin dreptul mărcii comerciale, dreptul de autor sau în alt mod.  Dacă nu se permite altfel în mod explicit în cadrul acestor termeni de utilizare, utilizatorul nu este îndreptățit să editeze, să copieze, să distribuie, să reproducă public, să folosească în scopuri publicitare sau extracontractuale paginile de internet Goodgame Studios, jocurile mobile sau conținuturile sau orice părți din acestea. Este permisă doar reproducerea de natură tehnică în scopuri de browsing, precum și reproducerea permanentă exclusiv pentru uzul privat. Este interzisă modificarea, suprimarea sau înlăturarea informațiilor privind dreptul de autor și a denumirilor mărcilor comerciale.
3.3.2 Prin termenul „conținut” se înțeleg toate datele, imaginile, textele, grafica, piesele muzicale, sunetele, secvențele de sunete, videoclipurile, programele și codurile software și alte informații puse la dispoziție de către Goodgame Studios. Prin termenul „conținut” se înțeleg, în special, și toate serviciile puse la dispoziție pentru descărcare.
3.3.3 Utilizatorul are obligația de a se abține de la orice măsuri care pot compromite sau întrerupe funcționalitatea corespunzătoare a paginilor de internet Goodgame Studios, a serviciilor individuale și/sau a ofertelor asociate, sau a jocurilor sale online și mobile. De asemenea, utilizatorul are obligația de a se abține de la orice măsuri care ar putea permite accesul neautorizat la date. Interogarea conținuturilor poate fi realizată doar într-un mod care să nu prejudicieze utilizarea paginilor de internet Goodgame Studios și a conținuturilor de către ceilalți utilizatori. Este interzis transferul de date sau aplicații software ce pot influența echipamentele hardware sau aplicațiile software ale destinatarilor.
3.3.4 Orice utilizare a paginilor de internet sau a jocurilor mobile Goodgame Studios în scopuri comerciale, îndeosebi în scopuri publicitare, necesită consimțământul prealabil explicit, în scris, al Goodgame Studios.
3.3.5 Utilizatorul nu are dreptul să publice conținut pe paginile de internet, în jocurile online, jocurile mobile sau alte servicii Goodgame Studios.
3.3.6 Este interzisă utilizarea paginilor de internet Goodgame Studios prin intermediul serviciilor de anonimizare, care ascund adresa IP reală a utilizatorului.
3.4 Utilizarea aplicațiilor software client
‪ În cazul ofertelor care necesită instalarea prealabilă a unei aplicații software client, Goodgame Studios acordă utilizatorului dreptul nerestricționat, neexclusiv, netransferabil, personal și pe o perioadă limitată în ceea ce privește acordul de utilizare de a instala aplicații software client și a le utiliza în scopurile convenite, conform acestor termeni de utilizare și regulilor jocului respectiv. Este interzisă orice utilizare a aplicației software în scopuri comerciale. Modificările aduse aplicației software client și reconstituirea codului de programare în alte formulare de cod (decompilare) și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor niveluri de producție a aplicației software sunt interzise, dacă nu sunt necesare pentru stabilirea interoperabilității. Goodgame Studios este răspunzătoare pentru daunele aduse utilizatorului, conform cu dispozițiile legale privind răspunderea.
4 Termeni specifici pentru utilizarea jocurilor online și mobile
4.1 Utilizatorul are voie să aibă doar un cont la fiecare rundă de joc (de ex. lume, univers etc.) online sau mobil, dacă regulile de joc nu au prevederi contrarii explicite.  Este interzisă utilizarea mai multor conturi de utilizator. Goodgame Studios are dreptul de a șterge sau de a bloca oricând astfel de conturi multiple, după cum consideră.
4.2 Utilizatorului îi este interzisă orice formă de intervenție manipulativă în jocurile online sau mobile. În mod special, utilizatorul nu este îndreptățit să utilizeze măsuri, mecanisme sau aplicații software care pot perturba funcționarea sau derularea jocului. Utilizatorul nu are voie să inițieze măsuri care pot avea drept urmare solicitarea inacceptabilă sau excesivă a resurselor tehnice. Utilizatorul nu are voie să blocheze, să rescrie sau să modifice conținuturile generate de administrația jocului sau să perturbe în orice alt mod jocul.
4.3  Utilizatorul nu are voie sub nicio formă
a) să creeze sau să utilizeze cheat-uri, mod-uri și/sau hack-uri, precum și orice alte produse software create de terțe persoane, care pot modifica rezultatul jocurilor online sau mobile;
b) să utilizeze aplicații software ce facilitează „datamining-ul” sau interceptează sau colectează în alt mod informații referitoare la jocurile online și mobile;
c) să folosească în afara jocurilor online sau mobile obiecte virtuale, utilizate în jocurile online sau mobile, să le cumpere, vândă sau schimbe cu bani „reali“,
d) să vândă, să cumpere sau să schimbe conturi de utilizator.
Acest lucru include toate eludările, acțiunile similare sau acțiunile al căror efect intră sub incidența interdicțiilor menționate mai sus.
4.4 Utilizatorului îi este de asemenea interzis să apeleze jocul online (inclusiv toate paginile de internet individuale) cu alte programe în afară de browserul de internet sau programul de client pus la dispoziție.  Acest lucru se referă îndeosebi la așa-numite bot-uri, precum și alte instrumente ce înlocuiesc sau completează interfața web. De asemenea, sunt interzise scripturile și programele automatizate, în întregime sau parțial, care îi conferă utilizatorului avantaje față de alți utilizatori. Printre acestea se numără și funcțiile de auto refresh și alte mecanisme integrate ale browserului de internet, dacă este vorba despre procedee automatizate.
4.5 Este interzisă aplicarea de măsuri pentru suprimarea publicității. Este irelevant dacă publicitatea este suprimată în mod deliberat sau blocată în general, de exemplu, prin așa numitele programe de blocare a ferestrelor pop-up, a browserelor bazate pe text sau altele similare.
4.6 Nu este permisă deschiderea automată a conturilor de utilizator, indiferent dacă se afișează sau nu pagina de start.
4.7 Toate drepturile asupra obiectelor utilizate și a obiectelor virtuale furnizate în jocurile online sau mobile revin exclusiv Goodgame Studios, respectiv partenerilor contractuali autorizați de către Goodgame Studios. Utilizatorul primește doar dreptul neexclusiv de utilizare a obiectelor virtuale pe durata contractului.
4.8 Transferuri de jetoane
a) Jetoane cadou
Le puteți dărui partenerilor dumneavoastră de joc jetoane, utilizând instrumentul „trimite jetoane”. Acest instrument îl găsiți făcând clic pe imaginea unui partener de joc de la masă sau vizualizându-i pagina de profil. Nu aveți totuși voie să trimiteți aceste cadouri în schimbul unor sume de bani sau al echivalentului lor în bani. Dacă faceți acest lucru, conturile dumneavoastră vor fi blocate sau Goodgame Studios va stipula o penalizare în jetoane după cum va considera de cuviință.
b) Transferuri de jetoane
Singura metodă care este permisă pentru transferul de jetoane între utilizatori este prin utilizarea instrumentului „trimite jetoane” (consultați Punctul a).  Pierderea intenționată a jetoanelor (de exemplu, pierderea intenționată a mâinilor de poker la masă) pentru trimiterea jetoanelor către un prieten (sau către dumneavoastră, în alt cont) este o încălcare a termenilor de utilizare. Dacă faceți acest lucru, contul dumneavoastră va fi blocat, iar Goodgame Studios va stipula o penalizare în jetoane după cum va considera de cuviință.
c) Cultivarea / Scriptarea jetoanelor
Nu este permisă utilizarea de scripturi sau de procese manuale pentru crearea abuzivă de jetoane. Dacă faceți acest lucru, contul dumneavoastră va fi blocat sau Goodgame Studios va stipula o penalizare în jetoane.
5 Condiții speciale pentru utilizarea posibilităților de comunicare (îndeosebi forumuri de discuții, chaturi, comentarii)
5.1 Goodgame Studios poate pune la dispoziția utilizatorului diferite posibilități de comunicare pentru conținuturi și contribuții proprii în paginile de internet Goodgame Studios, în joc și în rețelele sociale (îndeosebi forumuri de discuții, chaturi, bloguri, cărți de oaspeți etc., precum și funcții de adăgare a comentariilor, cunoscute în mod colectiv drept „posibilități de comunicare”), care pot fi utilizate în cadrul disponibilității efective. În acest scop, Goodgame Studios le pune la dispoziție utilizatorilor doar mijloacele tehnice pentru schimbul de informații. Utilizatorii nu au însă dreptul de a pretinde să li se pună la dispoziție astfel de posibilități de comunicare.
5.2 Utilizatorul își asumă pe deplin răspunderea pentru conținuturile și contribuțiile pe care le publică. Utilizatorul se obligă să exonereze în întregime Goodgame Studios de orice pretenții legitime ale terților, care derivă din încălcarea culpabilă a obligațiilor utilizatorului. Goodgame Studios nu își asumă în mod explicit conținuturile inserate de utilizatori. Utilizatorul acordă, totuși, Goodgame Studios dreptul permanent, irevocabil și neexclusiv de utilizare a conținuturilor și contribuțiilor publicate de utilizatori.
5.3 În cadrul posibilităților de comunicare furnizate, utilizatorului îi este interzis să publice sau să distribuie conținuturi pe paginile de internet Goodgame Studios care:
a) contravin legislației în vigoare, încalcă bunele moravuri sau termenii de utilizare și condițiile sau regulile jocului respectiv;
b) încalcă mărci comerciale, patente, modele de utilitate sau de concepție, drepturi de autor, secrete comerciale sau alte drepturi ale unor terțe persoane;
c) au caracter obscen, rasist, violent, pornografic, au conținuturi pentru adulți sau care periclitează sau prejudiciază altfel dezvoltarea copiilor și adolescenților;
d) au caracter abuziv, hărțuitor sau defăimător;
e) conțin scrisori în lanț sau scheme piramidale;
f) provoacă în mod fals impresia conform căreia ar fi fost furnizate sau acceptate de Goodgame Studios;
g) conțin datele personale ale unor terțe persoane, fără acordul expres al acestora;
h) au caracter comercial, îndeosebi publicitar.
5.4 Includerea de pagini de internet, de nume de firme sau de produse este permisă doar atât timp cât acest lucru nu vizează cu precădere scopuri publicitare.
5.5 Toți utilizatorii posibilităților de comunicare puse la dispoziție au obligația de a se exprima în mod adecvat. Trebuie evitate critica abuzivă sau atacurile la persoană în manieră jignitoare.
5.6 Fără a prejudicia alte drepturi în conformitate cu acești termeni de utilizare, Goodgame Studios are dreptul de a șterge integral sau parțial conținuturile și contribuțiile care încalcă regulile acestor termeni de utilizare. Goodgame Studios are, de asemenea, dreptul de a exclude temporar sau definitiv utilizatorii care încalcă aceste reguli de la utilizarea ulterioară a jocurilor online și mobile, a paginilor de internet și a altor servicii oferite de Goodgame Studios.
6 Consecințele nerespectării obligațiilor
6.1 Goodgame Studios nu este responsabilă pentru daunele ce rezultă din nerespectarea de către utilizator a obligațiilor.
6.2 Fără să prejudicieze celelalte drepturi legale sau contractuale, Goodgame Studios poate, după consideră necesar, să inițieze următoarele măsuri împotriva oricărui utilizator care încalcă în mod culpabil drepturi legale, drepturi ale unor terțe persoane, acești termeni de utilizare sau condițiile și regulile de joc complementare respective:
a) ștergerea conținutului;
b) avertizarea utilizatorului;
c) blocarea temporară sau permanentă a utilizatorului pentru anumite jocuri online și mobile și conținuturi sau pentru toate acestea și pentru conținuturile paginilor de internet Goodgame Studios;
d) suspendarea utilizatorului, care include suspendarea anumitor funcții de joc pentru acesta (de exemplu, a chatului);
e) blocarea virtuală temporară sau permanentă de la joc în cazul încălcării prevederilor secțiunii 6 a acestor termeni de utilizare, sau
f) rezilierea cu efect imediat a contractului.
6.3 Utilizatorii blocați sau excluși nu pot să se conecteze din nou la un serviciu furnizat de Goodgame Studios fără consimțământul prealabil al Goodgame Studios.
7 Taxe de utilizare
7.1 Utilizatorii pot juca jocuri online și mobile oferite în general gratuit. Utilizatorul poate, însă, să plătească pentru achiziționarea unor monede virtuale (de exemplu, rubine, aur, pietre prețioase, „monedă premium”), anumite caracteristici virtuale și alte servicii (alături de „caracteristicile achiziționabile”) în cadrul jocurilor online și mobile. Prețul pentru moneda virtuală dorită este afișat în euro, dolari sau în altă monedă specifică regiunii din care provine utilizatorul. Utiizatorul poate achiziționa avantaje sau obiecte virtuale în jocul online sau mobil cu moneda premium cumpărată.
7.2 Utilizatorul este informat separat cu privire la natura caracteristicilor achiziționabile disponibile, îndeosebi despre funcțiile caracteristicii respective, durata disponibilității caracteristicii achiziționabile (dacă este cazul), prețul de achiziție și metoda de plată disponibilă aferentă jocului online sau mobil respectiv.
7.3 Utilizatorii pot trimite oferte pentru achiziționarea caracteristicilor disponibile selectând obiectul dorit și metoda de plată dorită oferită în jocul online sau mobil respectiv, făcând clic pe butonul Buy Now (Cumpără acum) și finalizând, astfel, procesul de cumpărare.
7.4 Modalitățile de plată variază în funcție de jocul online sau mobil, țara participantului și modalitățile de plată realizabile din perspectivă tehnică disponibile pe piață. Goodgame Studios își rezervă dreptul de a modifica modalitățile de plată.
7.5 Procedura de plată este derulată prin furnizorul de servicii mandatat în acest sens de utilizator sau printr-un transfer efectuat de utilizator. Pentru jocurile mobile, procedura de plată este derulată prin magazinul de aplicații respectiv. În anumite cazuri, se pot aplica termenii de utilizare ai furnizorului serviciilor de plată mandatat, în plus față de termenii de utilizare Goodgame Studios.
7.6 După finalizarea procedurii de plată sau, în cazul unui transfer, după ce suma intră în contul Goodgame Studios, Goodgame Studios va credita caracteristicile achiziționabile în contul utilizatorului. Creditul reprezintă, în același timp, și faptul că utilizatorul a acceptat contractul Goodgame Studios pentru cumpărarea caracteristicilor achiziționabile disponibile.
7.7 În jocurile mobile de pe portalurile partenerilor de afaceri individuali și în jocurile online și mobile integrate în rețele sociale, încheierea contractului poate fi diferită de procedura descrisă aici. În aceste cazuri, utilizatorul va fi informat cu privire la procedura specifică încheierii contractului.
7.8 Utilizatorul recunoaște și garantează că toate informațiile oferite în cadrul procedurii de plată (incluzând contul bancar, numărul cardului de credit etc.) sunt complete și corecte.
7.9 Goodgame Studios își rezervă dreptul de a modifica taxele pentru caracteristicile achiziționabile disponibile. Acest lucru include dreptul Goodgame Studios de a majora sau reduce taxele pentru toate caracteristicile individuale, în cazul tuturor tranzacțiilor ulterioare.
7.10 În caz de întârziere se aplică dobânzile legale. Goodgame Studios este de asemenea îndreptățită să blocheze contul utilizatorului, să solicite compensarea daunelor și să suspende serviciile.
7.11 Dacă, din vina utilizatorului (inclusiv din cauza acoperirii insuficiente a contului), Goodgame Studios trebuie să achite taxe de debitare inversă sau de revocare, atunci utilizatorul suportă costurile rezultate în acest sens.
8 Limitarea răspunderii
8.1 Utilizatorul este răspunzător direct față de persoanele terțe pentru încălcarea drepturilor acestora. Utilizatorul se obligă să compenseze către Goodgame Studios toate daunele rezultate din nerespectarea culpabilă a obligațiilor ce-i revin conform acestor termeni de utilizare. Utilizatorul exonerează Goodgame Studios de toate pretențiile pe care le formulează alți utilizatori sau alte terțe persoane față de Goodgame Studios din cauza încălcării drepturilor acestora prin conținuturile inserate de utilizator sau din cauza încălcării altor obligații. Utilizatorul își asumă costurile reprezentării legale necesare a Goodgame Studios, inclusiv toate cheltuielile de judecată și onorariul avocatului. Această condiție nu se aplică dacă încălcarea drepturilor nu îi poate fi imputată utilizatorului.
8.2 Răspunderea Goodgame Studios, indiferent din ce rațiuni legale, fie din nerespectarea contractului, fie din încălcarea obligațiilor, este determinată în conformitate cu următoarele reglementări:
8.2.1 Atât timp cât Goodgame Studios furnizează gratuit prestația care naște răspundere, Goodgame Studios răspunde doar pentru intenție și crasă neglijență.
8.2.2 În cazul prestațiilor cu plată, răspunderea Goodgame Studios este limitată la intenție și crasă neglijență, însă nelimitată în cazul vătămărilor corporale. Totuși, în cazul neglijenței ușoare, Goodgame Studios răspunde doar în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, de exemplu, întârziere și imposibilitate, pentru care Goodgame Studios poate fi considerată ca răspunzătoare. Răspunderea în cazul unei încălcări a obligațiilor contractuale esențiale este limitată la daunele care ar fi tipice pentru acest tip de contract și pe care Goodgame Studios le-ar fi putut anticipa în baza circumstanțelor cunoscute în momentul semnării contractului.
„Obligații contractuale esențiale“, în sensul menționat anterior, sunt acele obligații care înlesnesc realizarea contractului în conformitate cu reglementările sale și atingerea obiectivelor acestuia și pe a căror respectare utilizatorul se poate baza.
8.2.3 Goodgame Studios nu este răspunzătoare pentru defecțiunile apărute în rețea, dar nu din cauza Goodgame Studios.
8.2.4 Goodgame Studios răspunde pentru pierderea datelor în conformitate cu paragrafele de mai sus numai în situația în care o astfel de pierdere nu ar fi putut fi evitată prin măsuri de backup al datelor din partea utilizatorului.
8.2.5 Limitările de mai sus nu se aplică în cazul asumării de garanții exprese de către Goodgame Studios, în cazul intenției și pentru daune apărute din pierderea vieții, integrității corporale sau a sănătății. Răspunderea nu este influențată de Legea privind răspunderea pentru produse (Product Liability Act).
9 Perioada de valabilitate a contractului; ștergerea conturilor de utilizator
9.1 Atât timp cât pentru jocul online sau mobil respectiv sau alte servicii nu se prevede în mod expres contrariul, contractul de utilizare a paginii de internet Goodgame Studios, a jocurilor online și mobile și a altor servicii se încheie pe perioadă nedeterminată. Acesta începe odată cu înregistrarea sau activarea unui cont de către Goodgame Studios.
9.2 Contractul poate fi reziliat de ambele părți în orice moment, cu efect imediat, dacă nu a fost stabilită o perioadă de valabilitate determinată.
9.3 Fiecare parte are dreptul de a rezilia contractul din rațiuni importante, fără preaviz. Un motiv important este îndeosebi atunci când
a) utilizatorul intră în întârziere cu plata taxelor și nu plătește, în ciuda somațiilor;
b) există un comportament care prejudiciază în mod însemnat experiența de joc a altor jucători;
c) se utilizează cheat-uri, mod-uri și/sau hack-uri, precum și orice altă formă de aplicații software, instrumente sau scripturi care modifică experiența de joc, respectiv mecanismul de joc al jocurilor online sau mobile;
d) contul utilizatorului este folosit de terțe persoane, mai puțin în cazul în care regulile de joc prevăd excepții;
e) utilizatorul folosește contul unei terțe persoane sau utilizează mai multe conturi pentru un joc online, mai puțin în cazul în care regulile de joc prevăd excepții;
f) utilizatorul folosește în afara jocurilor online sau mobile obiecte virtuale, utilizate în jocurile online sau mobile, încearcă să le cumpere sau să le vândă cu bani „reali” sau să le înlocuiască;
g) utilizatorul vinde, cumpără sau schimbă un cont de utilizator; sau
h) utilizatorul încalcă din culpă legile menite să îi protejeze pe ceilalți jucători sau Goodgame Studios;
i) utilizatorul încalcă din culpă acești termeni de utilizare, condițiile suplimentare aplicabile și/sau regulile de joc.
9.4 Orice reziliere necesită forma scrisă. Rezilierile prin e-mail sunt considerate a fi în formă scrisă.
9.5 În cazul unei perioade de inactivitate îndelungate, Goodgame Studios are dreptul să șteargă contul utilizatorului inactiv după ce îl înștiințează în prealabil în această privință și doar după o perioadă de inactivitate de cel puțin 3 luni. Mai mult, Goodgame Studios are dreptul să șteargă contul unui utilizator la finalul contractului, după cum consideră de cuviință.
10 Soluționarea online a disputelor
10.1 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea alternativă a disputelor dintre consumatori și comercianții online (platforma ODR). Puteți accesa platforma ODR folosind acest link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Putem fi contactați prin intermediul platformei ODR. Cu toate acestea, nu intenționăm și nu suntem obligați să participăm la procedura de soluționare a unei dispute în fața unei comisii de arbitraj dedicate consumatorilor. În cazul în care ne contactați, de obicei luăm legătura direct cu dvs.
11 Dreptul aplicabil
Se aplică dreptul Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG). Prevederile obligatorii ale țării de reședință a utilizatorului rămân neafectate de această dispoziție legală.
12  Modificări ale acestor termeni de utilizare; diverse
12.1 Goodgame Studios își rezervă dreptul de a modifica acești termeni de utilizare (a) în cazul în care se efectuează modificări din cauza unor schimbări de ordin legal; (b) în cazul în care se efectuează modificări din cauza unor decizii luate de Curtea Supremă; (c) din cauze tehnice; (d) pentru a menține operațiunile companiei; (e) în cazul unor modificări pe piață; (f) în beneficiul utilizatorului. Nu se vor efectua modificări dacă acestea ar afecta semnificativ echilibrul contractual între părți. Utilizatorii vor fi informați cu privire la modificările aduse termenilor de utilizare prin pagina de internet Goodgame Studios și prin intermediul jocului online sau mobil respectiv, cu cel puțin patru săptămâni înainte de intrarea în vigoare a modificării. Ca alternativă, Goodgame Studios le poate trimite utilizatorilor prin e-mail termenii de utilizare modificați sau îi poate informa asupra faptului că termenii de utilizare modificați pot fi accesați prin paginile de internet Goodgame Studios. Utilizatorul are dreptul să conteste orice modificare în interval de patru săptămâni. Termenii de utilizare se consideră acceptați dacă utilizatorul nu răspunde în interval de patru săptămâni sau dacă redeschide jocul după ce primește notificarea privind modificarea termenilor. Goodgame Studios își va informa utilizatorii în formă adecvată cu privire la semnificația termenului de patru săptămâni și consecințele legale ale inacțiunii. 
12.2 Goodgame Studios poate transfera drepturi și obligații din acest contract către companiile asociate, conform Para. 15 al Legii privind societățile pe acțiuni (Stock Corporation Act - AktG).
12.3 Utilizatorul este îndreptățit la compensații doar în condițiile în care contrapretenția sa este stabilită ca având valabilitate legală sau este recunoscută și necontestată de Goodgame Studios sau a rezultat din această relație juridică sinalagmatică. Utilizatorul poate exercita dreptul de reținere doar dacă acesta se referă la pretenții din acest contract.
12.4 Goodgame Studios comunică, de regulă, prin e-mail cu utilizatorul – dacă din acești termeni de utilizare nu reiese contrariul. Utilizatorul se asigură că adresa de e-mail indicată în cadrul procedurii de înregistrare este verificată la intervale regulate cu privire la primirea mesajelor de la Goodgame Studios. Când utilizatorul contactează Goodgame Studios, atunci acesta trebuie să indice la care joc online sau mobil și la care cont de utilizator se referă.
12.5 Dacă oricare dintre prevederile acestor termeni de utilizare își pierde efectul și/sau contravine prevederilor legale, efectul celorlalte prevederi din termenii de utilizare rămâne neatins.
13 Licențe
Designul jocului Goodgame Gangster este sub licență Playa Games GmbH.

Grafica emoji oferită de „Twemoji” de la Twitter, Inc. și alți contribuitori, autorizați CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Retragerea

Dacă achiziționați monede virtuale sau bunuri virtuale de la noi în schimbul unei remunerații (fiecare reprezentând un „Contract”), începând din 13 iunie 2014, fiecare dintre aceste Contracte este guvernat de dreptul de revocare, așa cum este descris în continuare.

Dreptul de retragere
Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul Contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere expiră după 14 zile începând cu ziua în care a fost încheiat Contractul.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, House 9, 22761 Hamburg, E-mail: odr@goodgamestudios.com) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract utilizând o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul de formular de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.
Pentru a respecta termenul limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele retragerii
Dacă vă retrageți din acest Contract, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării (cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată utilizată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.
Dacă ați solicitat începerea prestării serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat retragerea dumneavoastră din prezentul Contract, în raport cu acoperirea totală a Contractului.

Informare
În cazul în care Contractul vizează prestările de servicii, dreptul dumneavoastră de retragere expiră după ce serviciul respectiv a fost prestat complet și dacă executarea a început cu acordul dumneavoastră prealabil expres și după ce ați confirmat că ați luat cunoștință de faptul că veți pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului.
În cazul în care Contractul vizează furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dreptul dumneavoastră de retragere expiră dacă prestarea a început cu acordul dumneavoastră prealabil expres și după ce ați confirmat că ați luat cunoștință de faptul că veți pierde dreptul la retragere.

Model de formular de retragere
(prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract)

 • Către
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, House 9
  22761 Hamburg
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul (*) referitor la vânzarea următoarelor bunuri (*)/furnizarea următorului serviciu (*)Comandat la (*)/primit la (*)
 • Numele jocului
 • Numele jucătorului
 • Adresa de e-mail
 • Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este completat pe suport de hârtie)
 • Data

(*) A se elimina, după caz.

Politică de confidențialitate pentru servicii online

Utilizarea acestui site web poate implica prelucrarea informațiilor personale. Intenția noastră este ca următoarele informații să vă ofere o imagine de ansamblu a acestor procese, astfel încât să le puteți înțelege. Pentru a asigura o prelucrare corectă, dorim să vă informăm și despre drepturile pe care le aveți în temeiul Regulamentului European General privind Protecția Datelor (RGPD) și al Legii federale germane privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (denumită în continuare „noi”) este responsabilă cu prelucrarea datelor.

Cuprins:

 1. Contactați-ne
 2. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Perioada de stocare
 4. Transmiterea datelor
 5. Formular de contact
 6. Înregistrare și conectare
 7. Facebook Connect
 8. Prelucrarea datelor în jocurile noastre
 9. Plățile efectuate pe site-ul nostru web
 10. Comunitate (Forum)
 11. Backend pentru editori
 12. Candidaturi pentru locuri de muncă
 13. Buletin informativ
 14. Sondaje
 15. Procesarea fișierelor jurnal de pe server
 16. Bugsnag
 17. Combaterea fraudelor
 18. Cookie-urile
 19. Facebook (pixeli de acțiune pentru vizitatori)
 20. Informații referitoare la pagina noastră de Facebook
 21. Google Analytics
 22. Serviciile de marketing Google
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Urmărirea conversiei pe Twitter
 25. Taboola
 26. Analiza publicității pe site-urile web terțe
 27. Serviciile integrate și conținutul de la părți terțe
 28. Publicitatea în jocuri
 29. Drepturile dvs.
 30. Dreptul la opoziție
 31. Confidențialitatea minorilor
 32. Responsabil cu protecția datelor
 33. Reclamații adresate autorităților guvernamentale

1.    Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau sugestii referitoare la aceste informații sau doriți să ne contactați pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea produselor și serviciilor pe care le oferim poate avea ca urmare prelucrarea datelor cu caracter personal. Termenul „date cu caracter personal” din legea privind protecția datelor se referă la toate informațiile referitoare la o persoană specifică sau identificabilă. O adresă IP poate fi, de asemenea, considerată o dată personală. O adresă IP este atribuită fiecărui dispozitiv conectat la internet de către furnizorul de servicii de internet, astfel încât dispozitivul să poată trimite și primi date. Atunci când utilizați site-ul web, colectăm datele pe care le furnizați dvs. În plus, atunci când utilizați site-ul web, colectăm automat anumite informații despre utilizarea acestuia de către dvs.

Prelucrăm datele personale în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor din RGPD și legea BDSG germană. Vom prelucra datele numai acolo unde suntem autorizați în mod legal să facem acest lucru. Atunci când utilizați acest site web, vom prelucra datele personale numai cu consimțământul dvs. (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD), pentru executarea unui contract la care participați sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un contract (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD), pentru respectarea unei obligații legale (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD) sau dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau intereselor legitime ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care aceste interese sunt anulate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD).

3.    Perioada de stocare

În cazul în care nu se specifică altfel în secțiunile următoare, vom stoca datele numai atâta timp cât este necesar pentru a realiza scopul prelucrării sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale.

4.    Transmiterea datelor

Dacă nu se prevede altfel în secțiunile următoare, datele vor fi prelucrate pe serverele furnizorilor de servicii tehnice contractați de noi în acest scop. Acești furnizori de servicii vor prelucra datele numai după ce au primit instrucțiuni speciale și sunt obligați prin contract să garanteze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor.

În măsura în care ne referim la serviciile integrate ale altor furnizori în această Declarație de protecție a datelor, se poate presupune că datele cu caracter personal vor fi transmise la sediul specificat al acestor furnizori. Acești furnizori pot avea sediul într-o așa-numită țară terță, în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunile care descriu fiecare serviciu.

5.    Formular de contact

Site-ul nostru web conține un formular de contact prin care ne puteți trimite mesaje. Transferul datelor dvs. este criptat.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD. Toate câmpurile de date marcate ca obligatorii sunt necesare pentru prelucrarea solicitării dvs. Dacă nu sunt furnizate, solicitarea dvs. nu poate fi efectuată. Furnizarea oricăror date suplimentare este voluntară. Alternativ, puteți să ne trimiteți și un mesaj către adresa de e-mail de contact.

6.    Înregistrare și conectare

Pentru a utiliza anumite funcții în cadrul aplicației, este necesară înregistrarea prin site-ul web. Informațiile necesare pot fi văzute pe ecranul de înregistrare. Este absolut esențial să furnizați informațiile marcate ca fiind obligatorii pentru finalizarea procesului de înregistrare. Datele furnizate vor fi prelucrate în scopul furnizării serviciului. Temeiul juridic pentru această prelucrare este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD. Stocăm datele dvs. atât timp cât sunteți înregistrat la noi, cu excepția cazului în care le-ați șters în prealabil.

7.    Facebook Connect

De asemenea, vă oferim opțiunea de înregistrare mai simplă la jocurile și serviciile noastre prin intermediul Facebook. Puteți folosi contul dvs. de Facebook existent în acest scop. Dacă faceți clic pe linkul „Conectare cu Facebook”, puteți utiliza această metodă de înregistrare pe portalul nostru online. Pentru a face acest lucru trebuie să aveți deja un cont Facebook sau să aveți acces la Facebook.

Dacă doriți să vă înregistrați la unul dintre serviciile noastre prin intermediul contului dvs. Facebook, primul pas din procesul de înregistrare vă va redirecționa imediat către Facebook. Facebook vă va solicita apoi să vă conectați sau să vă înregistrați. În niciun caz nu vom primi datele dvs. personale de acces (numele de utilizator și parola).

În al doilea pas, vă veți conecta profilul Facebook cu serviciul la care doriți să vă înregistrați. În acest moment, vi se va spune ce date din profilul dvs. de pe Facebook vor fi transmise către noi. Aceste date sunt de obicei „datele publice” de pe Facebook și cele pe care le-ați făcut disponibile pentru public sau le-ați autorizat pentru aplicația respectivă. În general, datele de acest tip includ numele, imaginea de profil și fotografia de copertă, sexul, rețelele, numele de utilizator (URL-ul Facebook) și numărul ID-ului de utilizator (ID-ul Facebook). De asemenea, vom folosi adresa de e-mail pe care ați salvat-o pe Facebook pentru a vă contacta în afara Facebook. Puteți vedea o imagine de ansamblu a informațiilor din profilul dvs. care sunt disponibile pentru public în meniul Setări generale ale contului din profilul dvs. Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic pentru colectarea și stocarea datelor, în sensul art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD. Dacă doriți să anulați conexiunea dintre Facebook Connect și serviciul nostru, conectați-vă la Facebook și efectuați modificările necesare în profilul dvs. După aceea, nu vom mai avea dreptul să utilizăm informații din profilul dvs. Facebook.

8.    Prelucrarea datelor în jocurile noastre

În jocurile noastre putem urmări și evalua diverse acțiuni la nivelul jucătorilor. Acest lucru include în special datele de contact furnizate în timpul înregistrării și acțiunile dvs. în timpul jocurilor. În acest scop, colectăm datele dvs. de conectare, cum ar fi adresa IP. Trebuie să putem prelucra aceste informații pentru a executa operațiuni de joc. Prin urmare, prelucrarea se face conform art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD

9.    Plățile efectuate pe site-ul nostru web

În principiu, vă puteți bucura de jocurile noastre fără a trebui să furnizați date personale de contact. Dacă plătiți pentru activitățile taxabile din jocurile noastre, datele dvs. personale vor fi colectate de către furnizorii de servicii de plată corespunzători enumerați.

Toate datele relevante privind plata, cum ar fi datele dvs. de contact și de plată, sunt colectate și prelucrate inițial de către furnizorul de plăți corespunzător. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD.

Pentru plăți, colectăm localizarea geografică a adresei dvs. IP, ceea ce ne permite să determinăm în ce țară vă aflați. Temeiul juridic pentru colectarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. c din RGPD, deoarece prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. Obligația legală rezultă din Directiva 2006/112/CE (Directiva MOSS).

De asemenea, primim informații de la furnizorii de plăți privind prevenirea fraudării plăților. Temeiul juridic pentru colectarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD, deoarece prelucrarea deservește interesele legitime ale societății noastre.

10. Comunitate (Forum)

Pentru a utiliza forumurile noastre, trebuie să furnizați date de înregistrare personale, cum ar fi numele dvs. de utilizator și adresa de e-mail. Adresa de e-mail nu este vizibilă altor utilizatori. Înregistrarea este necesară pentru a putea sancționa eventualele încălcări ale regulamentului comunității, prin excluderea din forum a celor răspunzători. Temeiul juridic pentru stocarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD.

Forumul nostru este monitorizat de moderatori. Pentru a preveni și a pedepsi încălcări grave, monitorizăm adresa dvs. IP. Colectarea acestor informații pentru a combate frauda se bazează pe interesele noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD și servește pentru a proteja forumul nostru. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a vă șterge comentariile dacă sunt considerate de către părți terțe ca fiind ilegale. Vă puteți opune oricând la această stocare a datelor menționate mai sus.

11. Backend pentru editori

Compania noastră operează ceea ce se numește „backend pentru editori”, în care companii și persoane fizice se pot înregistra pentru a participa la programul nostru de editori. În acest scop, colectăm și prelucrăm datele dvs. de contact și de plată, pe care le solicităm în conformitate cu art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD pentru îndeplinirea relației contractuale respective.

12. Candidaturi pentru locuri de muncă

Puteți candida pentru un loc de muncă la noi prin intermediul site-ului nostru web, în secțiunea „carieră”. În acest scop, colectăm date personale de contact de la dvs., care includ în mod expres numele dvs., CV-ul, scrisoarea de intenție și alt fel de conținut furnizat de dvs.

Datele dvs. personale pentru candidatură vor fi colectate, stocate, prelucrate și utilizate doar în scopuri legate de interesul dvs. curent sau viitor față de angajarea în cadrul companiei noastre și de prelucrarea efectivă a candidaturii dvs. Candidatura dvs. online va fi prelucrată și gestionată numai de persoanele de contact relevante din compania noastră. Toți angajații însărcinați cu prelucrarea datelor sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor dvs.

Folosim software-ul Lever Inc: pentru prelucrarea candidaturilor (989 Market Street, # 500, San Francisco, CA 94103, „Lever”). Asigurăm caracterul adecvat al transferului de date către SUA, o țară terță, prin convenirea unor clauze contractuale standardizate ale UE cu Lever.

Temeiul juridic pentru colectarea acestor date este secțiunea 26 din BDSG 2018.

13. Buletin informativ

În următoarea secțiune vă vom informa cu privire la buletinul nostru informativ, precum și la alte tipuri de e-mailuri de afaceri și comunicații electronice și la dreptul dvs. de a vă opune. Prin înscrierea la buletinul informativ, sunteți de acord să îl primiți și sunteți de acord cu procesele descrise mai jos. Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic conform art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din GDPR și secțiunii 7, alin. 2 nr.3 din Legea germană împotriva concurenței neloiale (UWG). Nu includem următoarele informații în termenul de „comunicații de publicitate” : informații despre procesele tehnice și organizaționale și informații referitoare la furnizarea de servicii utilizatorilor noștri.

Pentru a vă abona la buletinul nostru informativ, folosim procedura de înscriere cu verificare dublă, care vă permite să confirmați adresa dvs. de e-mail. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu o adresă de e-mail care nu îi aparține. Abonamentele la buletinul informativ sunt înregistrate pentru a putea furniza dovezi ale procesului de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Acest lucru include stocarea momentului conectării în sine și a momentului confirmării, precum și adresa IP. Orice modificări ale datelor stocate de furnizorul de servicii care trimite buletinele informative sunt, de asemenea, înregistrate. Prelucrarea acestor date este necesară pentru a putea demonstra că acordul a fost dat. Temeiul juridic rezultă din obligația noastră legală de a vă documenta acordul (Art. 6 aliniatul 1, litera c, împreună cu Art. 7 aliniatul 1 GDPR).

Buletinele informative sunt trimise cu ajutorul unui furnizor extern de servicii cu sediul în UE, pe care l-am contractat pentru această activitate de prelucrare în conformitate cu cerințele legale. Buletinele informative conțin pixeli care sunt regăsiți de serverul furnizorului de servicii care trimite buletinul informativ, de îndată ce buletinul informativ este deschis. În scopul acestei regăsiri, sunt colectate unele informații precum adresa dvs. IP și ora regăsirii. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică sau pentru a analiza grupurile țintă și comportamentul lor de lectură pe baza locațiilor lor de regăsire (care pot fi determinate utilizând adresa IP) sau a orelor de acces. Colectarea statistică a datelor include, de asemenea, determinarea faptului că buletinele informative sunt deschise, momentul deschiderii și care linkuri sunt accesate și momentul când sunt accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor individuali ai buletinului informativ. Aceste analize sunt destinate în primul rând să ne ajute să identificăm obiceiurile de lectură ale utilizatorilor noștri și să ne adaptăm conținutul sau să trimitem conținut diferit bazat pe interesele utilizatorilor. Analiza personalizată este efectuată cu acordul dvs, pe care îl obținem atunci când colectăm adresa dvs. de e-mail. Temeiul juridic este Art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din GDPR. Vă puteți revoca acordul în orice moment, cu efect în viitor. Puteți face acest lucru cu ușurință utilizând linkul din partea de jos a fiecărei comunicații sau utilizând formularul nostru de asistență. Din păcate, nu puteți solicita anulări separate pentru furnizorul de servicii care trimite buletinul informativ sau pentru analiza statistică. Dacă doriți să anulați, trebuie să anulați întregul abonament.

14. Sondaje

Realizăm sondaje ocazionale privind satisfacția clienților legată de jocurile noastre. În acest scop, colectăm și prelucrăm datele dvs. de contact furnizate în sondaje.

Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic pentru utilizarea acestor informații în conformitate cu art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD. Participarea dvs. la sondaj este voluntară. Consimțământul dvs. cu privire la utilizarea sa poate fi revocat în orice moment.

Folosim serviciile SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey”) pentru efectuarea sondajelor. SurveyMonkey colectează informații suplimentare de la participanți sub formă de cookie-uri, care sunt destinate numai să asigure că serviciul de sondaj este pe deplin utilizabil și că sondajele se desfășoară conform destinației.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații suplimentare este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă nu participați la sondajul nostru, nu vor fi colectate informații personale.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

15. Procesarea fișierelor jurnal de pe server

Atunci când folosiți site-ul nostru web numai în scop informațional, datele generale sunt stocate automat (adică nu prin înregistrare) și transmise serverului nostru de către browserul dvs. În mod implicit, acestea includ: Tipul/versiunea browserului, sistemul de operare folosit, pagina accesată, pagina accesată anterior (adresa URL de referință), adresa IP, data și ora solicitării la server și codul de stare HTTP.

Prelucrarea se efectuează în scopul intereselor noastre legitime, al căror temei juridic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Această prelucrare este utilizată pentru administrarea tehnică și securitatea site-ului web.

16. Bugsnag

Folosim serviciul Bugsnag de la Bugsnag Inc. (SUA) la unele dintre jocurile noastre. Acest serviciu ne permite să identificăm rapid erorile din jocurile noastre care au cauzat o funcționare defectuoasă sau erori și astfel să ne îmbunătățim serviciile. Dacă se produce o eroare, ID-ul jucătorului, numele jucătorului și dacă este cazul, detaliile paginii sau aplicației în care a apărut eroarea și datele înscrise în acestea sunt transmise către Bugsnag pentru evaluarea erorii.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.
Puteți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Baza legală a procesării este Art. 6 paragraf 1 litera f din RGPD, deoarece serviciul servește interesul nostru legitim de a rezolva erorile tehnice în mod direcționat. Transmiterea informațiilor mai sus menționate către Bugsnag este tehnic necesară. Obiecțiile aduse acestei procesări vor fi gestionate de serviciul nostru de asistență: https://support.goodgamestudios.com/

17. Combaterea fraudelor

Prelucrăm informații pseudonime, cum ar fi adresa IP sau ID-ul dispozitivului, pentru analiza semnalelor cu scopul de a identifica fraudarea de către terți în contextul achiziției clienților. Pentru a realiza acest lucru, suntem sprijiniți de furnizorii externi de servicii de care ne-am asigurat că respectă aceleași cerințe legale.

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Această prelucrare contribuie la securitatea organizațională a site-ului web.

18. Cookie-urile

Pe site-ul nostru web utilizăm cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate de browserul dvs. atunci când vizitați un site web. Acestea identifică browserul utilizat și pot fi recunoscute de serverul nostru web. În măsura în care această utilizare a cookie-urilor are ca rezultat prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic pentru aceasta este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Acest mod de prelucrare servește interesului nostru legitim de a face site-ul nostru web mai prietenos, eficient și sigur.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt cunoscute sub denumirea de „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse la sfârșitul vizitei dvs. Alte cookie-uri („cookie-uri persistente”) sunt șterse automat după o anumită perioadă, care poate varia în funcție de cookie. Puteți șterge cookie-urile în orice moment din setările de securitate ale browserului dvs. În principiu, vă puteți opune la utilizarea cookie-urilor prin setările browserului dvs.

Vă rugăm rețineți că prin ștergerea cookie-urilor noastre sau prin dezactivarea cookie-urilor viitoare, este posibil să nu puteți utiliza anumite arii sau funcționalități.

Dacă doriți doar să restricționați cookie-urile de reclamă ale terților, puteți dezactiva astfel de cookie-uri vizitând Opțiunile dvs. online (http://www.youronlinechoices.com/).

19. Facebook (pixeli de acțiune pentru vizitatori)

Folosim „pixelii de acțiune pentru vizitatori” ai Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA sau, dacă vă aflați în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”)) pe site-ul nostru web.

Acest lucru permite urmărirea comportamentului utilizatorilor după ce au fost redirecționați către site-ul web al furnizorului făcând clic pe un anunț Facebook. Acest lucru ne permite să măsuram eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață. Datele colectate în acest mod sunt anonime pentru noi, adică nu vedem datele personale ale utilizatorilor individuali. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și prelucrate de Facebook, motiv pentru care vă informăm, pe baza cunoștințelor noastre despre situație. Facebook poate conecta aceste informații la contul dvs. Facebook și, de asemenea, le poate utiliza în scopuri promoționale proprii, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Puteți permite ca Facebook și partenerii săi să plaseze anunțuri pe și în afara Facebook. De asemenea, poate fi stocat un cookie pe calculatorul dvs. în aceste scopuri.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Vă puteți opune la colectarea datelor dvs. prin pixelul Facebook sau la utilizarea datelor dvs. în scopul afișării anunțurilor Facebook, contactând următoarea adresă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

20. Informații referitoare la pagina noastră de Facebook

Atunci când vizitați paginile noastre de Facebook, pe care le utilizăm pentru a prezenta compania noastră sau produsele și serviciile individuale, unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate. Unicul operator responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, „Facebook”). Mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook pot fi găsite la https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Prelucrarea informațiilor referitoare la pagini

Facebook ne oferă statistici anonimizate și informații pentru pagina noastră de Facebook care ne ajută să înțelegem tipurile de acțiuni efectuate de vizitatori pe pagina noastră (așa-numitele „informații legate de pagini”). Aceste informații referitoare la pagini sunt create pe baza informațiilor specifice referitoare la persoanele care au vizitat pagina noastră. Această prelucrare de date cu caracter personal este efectuată de Facebook și de către noi în calitate de operatori comuni. Prelucrarea servește interesului nostru legitim de a evalua tipurile de acțiuni efectuate pe pagina noastră și de a îmbunătăți pagina pe baza acestor constatări. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Nu suntem în niciun caz în măsură să asociem informațiile obținute prin intermediul informațiilor referitoare la pagini unui profil specific de Facebook utilizând datele pentru pagina noastră asociate funcției „Like”.

Am ajuns la un acord cu Facebook privind responsabilitatea comună pentru prelucrare, în care este prevăzută împărțirea obligațiilor privind protecția datelor între noi și Facebook. Detaliile privind prelucrarea de date cu caracter personal pentru crearea Informațiilor referitoare la pagină și contractul încheiat între noi și Facebook poate fi găsit la https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Prelucrarea datelor care ne sunt furnizate prin intermediul paginilor noastre de Facebook

Prelucrăm, de asemenea, date pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție prin intermediul paginilor noastre de Facebook. Aceste informații pot fi numele dumneavoastră de utilizator Facebook, numele dumneavoastră de jucător în unul dintre jocurile noastre, datele de contact sau o comunicare către noi. Prelucrăm aceste date cu caracter personal doar dacă v-am solicitat în prealabil în mod expres să ne comunicați aceste date, de exemplu, ca parte a unui sondaj sau a unui concurs. Această prelucrare va fi efectuată de noi în calitate de operator unic de date.

Dacă ne-ați comunicat date deoarece participați la un concurs, vom prelucra aceste date doar dacă este necesar pentru a vă trimite un premiu. După livrarea premiului au dacă nu câștigați, datele dumneavoastră vor fi șterse. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

Datele cu caracter personal pe care le-am colectat prin sondaje vor fi prelucrate în formă anonimizată pentru a ne asigura că clienții sunt mulțumiți de ofertele noastre. Această prelucrare servește interesului nostru legitim de a ne îmbunătăți ofertele, iar temeiul juridic este, prin urmare, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

21. Google Analytics

Utilizăm serviciul Google Analytics al Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”) pentru a analiza vizitatorii site-ului nostru web. Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie privind utilizarea produsului sau serviciului online de către utilizatori sunt, în general, transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea produselor și serviciilor noastre online de către utilizatori, pentru a compila rapoarte privind activitățile din cadrul acestor produse și servicii online și pentru a ne furniza servicii suplimentare asociate cu utilizarea acestor produse și servicii online și utilizarea internetului. Pot fi create profiluri de utilizator pseudonime din datele prelucrate.

Utilizăm Google Analytics numai cu activarea anonimizării IP. Aceasta înseamnă că Google va trunchia adresa IP a utilizatorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state care participă la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și trunchiată acolo.

Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este combinată cu alte date Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea cookie-urilor prin ajustarea corespunzătoare a setărilor lor pentru software-ul de browser.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Utilizatorii pot să împiedice colectarea datelor generate de cookie-uri descărcând și instalând suplimentul de browser care este disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dacă accesați site-ul nostru web utilizând un dispozitiv mobil, puteți dezactiva Google Analytics făcând clic pe următorul link: Faceți clic aici.

Transmiterea datelor tale către SUA nu poate fi exclusă.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

22. Serviciile de marketing Google

Pe site-ul nostru web folosim serviciile de marketing și de remarketing ale Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”). Aceste servicii ne permit să afișăm anunțuri într-un mod mai bine orientat, pentru a prezenta reclame de interes pentru utilizatori. Prin remarketing, anunțurile și produsele sunt afișate utilizatorilor în legătură cu un interes stabilit de activitatea din alte site-uri web din rețeaua Google. În aceste scopuri, Google utilizează un cod atunci când site-ul nostru web este accesat și în cadrul site-ului web sunt încorporate așa numitele etichete de (re)marketing. Cu ajutorul acestora, un cookie individual, adică un fișier mic, este stocat pe dispozitivul utilizatorului (de asemenea, în locul cookie-urilor pot fi folosite tehnologii comparabile). Cookie-urile pot fi setate de diverse domenii, inclusiv google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. Acest fișier înregistrează aplicațiile pe care le-au vizitat utilizatorii, ce conținut îi interesează și ce oferte au fost utilizate. În plus, sunt stocate informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-urile web de referință, durata vizitei, precum și orice alte date suplimentare despre utilizarea produselor și serviciilor online. De asemenea, este înregistrată adresa IP a utilizatorilor, deși am dori să vă informăm că, în cadrul Google Analytics, adresele IP din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European sunt trunchiate.

Toate datele de utilizator vor fi prelucrate numai ca date pseudonime. Google nu stochează nume sau adrese de e-mail. Prin urmare, toate anunțurile prezentate nu sunt afișate în mod specific pentru o persoană, ci pentru proprietarul cookie-ului. Aceste informații sunt colectate de Google și transmise și stocate pe serverele din SUA.

Unul dintre serviciile de marketing Google pe care le folosim este programul de publicitate online Google AdWords. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un cookie de conversie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților AdWords. Informațiile colectate de cookie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții AdWords văd numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu vor primi nici o informație care identifică personal utilizatorii.

Putem include reclame ale unor terțe părți bazate pe serviciul de marketing Google numit DoubleClick. DoubleClick utilizează cookie-uri pentru a permite Google și site-urilor web partenere să plaseze anunțuri pe baza vizitelor utilizatorilor pe acest site sau pe alte site-uri de pe internet.

Serviciile Google utilizează Google Tag Manager. Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Google a datelor în scopuri de marketing, consultați pagina de rezumat: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Politica de confidențialitate Google este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacy

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă doriți să vă opuneți la publicitatea bazată pe categorii de interese a serviciilor de marketing Google, puteți face acest lucru utilizând setările și opțiunile de renunțare oferite de Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Transmiterea datelor tale către SUA nu poate fi exclusă.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

23. Microsoft Bing Ads

Utilizăm instrumentul de conversie și urmărire Bing Ads al Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft”) ca parte a site-ului nostru web. Microsoft stochează un cookie pe computerul utilizatorului pentru a permite o analiză a utilizării serviciilor noastre online. Condiția necesară pentru aceasta este ca utilizatorul să fi accesat site-ul nostru web printr-un anunț de la Microsoft Bing Ads. Acest lucru permite Microsoft și nouă să știm când cineva a făcut clic pe un anunț, a fost redirecționat către serviciile noastre online și a ajuns la o pagină țintă predeterminată. Vedem doar numărul total de utilizatori care au făcut clic pe un anunț Bing și au fost apoi redirecționați către pagina țintă (conversii). Nu sunt stocate adrese IP. Nu vor fi dezvăluite alte informații personale despre identitatea utilizatorului.

Utilizatorii pot găsi informații suplimentare privind protecția datelor și cookie-urile utilizate în anunțurile Microsoft Bing în declarația de protecție a datelor Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire a Bing Ads, puteți să vă comunicați opoziția către Microsoft aici: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

24. Urmărirea conversiei pe Twitter

Pe site-ul nostru web, folosim serviciul de urmărire a conversiilor al Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, „Twitter”). Twitter stochează un cookie pe dispozitivul utilizatorului pentru a permite o analiză a utilizării produselor și serviciilor noastre online. Urmărirea conversiilor pe Twitter urmărește acțiunile utilizatorilor după ce au vizionat anunțuri sau au interacționat cu anunțurile de pe Twitter. Urmărirea conversiilor pe Twitter vă permite să atribuiți conversii, cum ar fi clicurile pe linkuri, retweeturi sau date de tip „like”.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă doriți să vă opuneți urmăririi, puteți face acest lucru utilizând instrumentul Digital Advertising Alliance la optout.aboutads.info.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

25. Taboola

Utilizarea tehnologiilor aparținând Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) ne permite să utilizăm reclame specifice utilizatorului bazate pe comportamentul de navigare și pe interesele clienților. Taboola folosește module cookie (sau tehnologii similare) pentru a determina ce site-uri web accesați în mod frecvent și înregistrează mișcările dvs. pe site-ul nostru web. Taboola adună date referitoare la dispozitiv și date legate de protocol și creează profiluri de utilizare folosind pseudonime. Profilurile de utilizare nu sunt corelate cu datele despre purtătorul pseudonimului și nu permit tragerea de concluzii asupra datelor personale. Pentru aceasta, comunicăm adresa dvs. IP către Taboola. Această prelucrare este desfășurată pe baze legale ale interesului nostru economic legitim (Art. 6 alin. 1 litera f RGPD.) Puteți obiecta la includerea în monitorizare prin următorul link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Odată ce ați ales să renunțați la opțiune, nu veți mai vedea conținut/reclame personalizate.

26. Analiza publicității pe site-urile web terțe

Folosim spații de advertising pe site-urile web terțe pentru a face publicitate. Putem utiliza aceste spații pentru a viza anumite interese și grupuri de utilizatori atunci când afișăm anunțurile noastre. Cooperăm cu diferiți furnizori terți pentru a afișa reclamele noastre.

Utilizăm servicii și sisteme furnizate de terți pentru a aloca spațiul publicitar și a selecta grupurile de interes. Pentru a măsura și optimiza succesul publicității personalizate, unii dintre terți utilizează cookie-uri și alte mijloace tehnice pe site-ul nostru pentru a obține informații despre utilizarea site-ului.

Dacă datele cu caracter personal sunt colectate în timpul utilizării site-ului web și transferate la un furnizor terț, prelucrarea acestor date are un temei juridic conform art. 6 parag. 1 litera (f) DSGVO. Prelucrarea este efectuată pentru a proteja interesele noastre economice legitime în marketingul site-ului web.

Colaborăm cu următorii furnizori:

 • Xandr

  Pentru a afișa reclame, colaborăm cu furnizorul terț Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, SUA (Xandr). În acest scop, am instalat pixelul de urmărire de la Xandr pe site-ul nostru web. Utilizând pixelul de urmărire, putem monitoriza acțiunile jucătorilor pe site. Sunt colectate și trimise către Xandr numai informații statistice. Dacă dorești să renunți la publicitatea personalizată oferită de Xandr, poți dezactiva urmărirea de către Xandr dacă dai clic pe butonul de renunțare de la https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Poți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate a companiei Xandr aici: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Transmiterea datelor dvs. către SUA nu poate fi exclusă. Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

 • Quantcast

  De asemenea, colaborăm cu Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irlanda. Așa-numitele Etichete Quantcast sunt folosite în acest scop. Colectăm și transferăm date statistice numai către Quantcast. Puteți găsi linkul către politica de confidențialitate Quantcast aici: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Puteți dezactiva monitorizarea Quantcast aici: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

27. Serviciile integrate și conținutul de la părți terțe

Utilizăm servicii și conținut furnizat de părți terțe pe site-ul nostru web (denumite în continuare colectiv „conținut”). Pentru acest tip de integrare, este necesar din punct de vedere tehnic să prelucrăm adresa dvs. IP astfel încât conținutul să poată fi trimis la browserul dvs. Adresa dvs. IP va fi, prin urmare, transmisă furnizorului terț respectiv.

În fiecare caz, această prelucrare a datelor este efectuată pentru a ne proteja interesele legitime în ceea ce privește optimizarea și operațiunile comerciale ale site-ului nostru web, al cărei temei juridic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD.

Limbajul de programare Java este utilizat în mod regulat pentru a integra conținutul. Prin urmare, vă puteți opune la prelucrarea datelor prin dezactivarea operațiunilor Java din browserul dvs.

Am integrat conținut aparținând Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”) în site-ul nostru web:

 • „Google Maps” pentru afișarea hărților;
 • „Google Web Fonts” pentru utilizarea fonturilor Google;
 • „YouTube” pentru afișarea videoclipurilor.

Transmiterea datelor tale către SUA nu poate fi exclusă. Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

28. Publicitatea în jocuri

Oferim publicitate în cadrul jocurilor noastre pe web care vă permit să vizualizați secvențe video din partea unor furnizori terți, finanțate prin publicitate. Acest lucru permite, de exemplu,  utilizarea gratuită a conținutului plătit.

Datele pe care le furnizați atunci când utilizați suporturi publicitare sunt colectate și analizate, ceea ce vom explica în mai mare detaliu mai jos. Furnizorul nostru de servicii Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) ne permite să punem în practică acest tip de capitalizare a publicității. Furnizorul de servicii își asumă controlul asupra rețelelor de publicitate în cadrul jocului. Acest lucru presupune partajarea unor parametri printr-o interfață cu rețelele de publicitate: adresă IP, browser, sistem de operare, regiune (mai multe informații). Scopul acestei transmisii de informații este afișarea celui mai relevant material publicitar pentru utilizator. Rețelele de publicitate menționate pot eventual să prelucreze date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP, pentru a putea furniza materialul publicitar respectiv.

Renunțarea la publicitate personalizată sau contextuală nu elimină reclamele din jocurile noastre. Reclamele limitate, care nu prelucrează deloc datele personale și sunt mai puțin relevante pentru utilizatori, vor fi afișate în continuare.

Baza legală pentru prelucrarea informațiilor în conexiune cu publicitatea în cadrul jocului este acordul dvs. (Art. 6 aliniat 1 litera a GDPR). Ca utilizator, puteți renunța oricând la utilizarea datelor personale în publicitate accesând Centrul de Preferințe (link mai jos). În acest caz, toate informațiile pseudonime sunt anonimizate, însemnând că vor fi afișate doar materiale publicitare limitate.Parteneri de publicitate potențiali https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

29. Drepturile dvs.

În calitate de persoană în cauză, aveți dreptul să vă exercitați drepturile împotriva noastră. În special, aveți următoarele drepturi:

 • În conformitate cu articolul 15 din RGPD și secțiunea 34 din BDSG, aveți dreptul să solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor personale despre dvs., dacă se efectuează și în ce măsură.
 • Aveți dreptul să ne solicitați să corectăm datele dvs. în conformitate cu articolul 16 din RGPD.
 • Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dvs. personale în conformitate cu articolul 17 din RGPD și cu articolul 35 din BDSG.
 • Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu articolul 18 din RGPD.
 • Aveți dreptul, în conformitate cu articolul 20 din RGPD, de a primi datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv și să transmiteți aceste date unui alt operator.
 • Vă puteți exercita drepturile contactându-ne prin intermediul formularului nostru de asistență.

30. Dreptul la opoziție

În conformitate cu articolul 21 din RGPD, aveți dreptul să vă opuneți oricăror operațiuni de prelucrare executate care utilizează art. 6, alin 1, prop. 1, lit. e sau lit. f din RGPD ca temei juridic.


31. Confidențialitatea minorilor

Serviciul nu se adresează și nu este menit a fi utilizat de nicio persoană cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm date cu caracter personal de la nicio persoană despre care știm efectiv că are vârsta sub 16 ani.

32. Responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer / Confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

33. Reclamații adresate autorităților guvernamentale

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale constituie o încălcare a dispozițiilor din RGPD, aveți dreptul să depuneți o reclamație la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 din RGPD.

 

Versiune: 04.2021

Politică de confidențialitate pentru aplicații

Următoarele informații se aplică tuturor aplicațiilor noastre. Utilizarea acestor aplicații poate implica prelucrarea informațiilor cu caracter personal. Intenția noastră este ca următoarele informații să vă ofere o imagine de ansamblu a acestor procese, astfel încât să le puteți înțelege. Pentru a asigura o prelucrare corectă, dorim să vă informăm și despre drepturile pe care le aveți în temeiul Regulamentului European General privind Protecția Datelor (RGPD) și al Legii federale germane privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (denumită în continuare „noi”) este responsabilă cu prelucrarea datelor.

Cuprins:

 1. Contactați-ne
 2. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Perioada de stocare
 4. Transmiterea datelor
 5. Colectarea datelor în timpul descărcării
 6. Drepturi de acces aferente acestei aplicații
 7. Formular de contact
 8. Înregistrare și conectare
 9. Facebook Connect
 10. Prelucrarea datelor în jocurile noastre
 11. Plățile efectuate prin aplicația noastră
 12. Buletin informativ
 13. Sondaje
 14. Procesarea fișierelor jurnal de aplicații
 15. Bugsnag
 16. Combaterea fraudelor
 17. Facebook SDK
 18. Informații referitoare la pagina noastră de Facebook
 19. Serviciile de marketing Google
 20. Google SDK (Firebase Analytics)
 21. SDK-ul AppsFlyer
 22. Microsoft Bing Ads
 23. Taboola
 24. Pinterest
 25. Publicitatea în aplicații
 26. Dreptul la opoziție
 27. Drepturile dvs. suplimentare
 28. Confidențialitatea minorilor
 29. Responsabil cu protecția datelor
 30. Reclamații adresate autorităților guvernamentale

1.    Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau sugestii referitoare la aceste informații sau doriți să ne contactați pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea produselor și serviciilor pe care le oferim poate avea ca urmare prelucrarea datelor cu caracter personal. Termenul „date cu caracter personal” din legea privind protecția datelor se referă la toate informațiile referitoare la o persoană specifică sau identificabilă. O adresă IP poate fi, de asemenea, considerată o dată personală. O adresă IP este atribuită fiecărui dispozitiv conectat la internet de către furnizorul de servicii de internet, astfel încât dispozitivul să poată trimite și primi date. Atunci când utilizați aplicațiile, colectăm datele pe care le furnizați dvs. În plus, atunci când utilizați aplicația, colectăm automat anumite informații despre utilizarea aplicației de către dvs.

Prelucrăm datele personale în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor din RGPD și legea BDSG germană. Vom prelucra datele numai acolo unde suntem autorizați în mod legal să facem acest lucru. Atunci când utilizați aceste aplicații, vom prelucra datele personale numai cu consimțământul dvs. (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD), pentru executarea unui contract la care participați sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un contract (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD), pentru respectarea unei obligații legale (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. c din RGPD) sau dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau intereselor legitime ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care aceste interese sunt anulate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal (art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD).

3.    Perioada de stocare

În cazul în care nu se specifică altfel în secțiunile următoare, vom stoca datele numai atâta timp cât este necesar pentru a realiza scopul prelucrării sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau legale.

4.    Transmiterea datelor

Dacă nu se prevede altfel în secțiunile următoare, datele vor fi prelucrate pe serverele furnizorilor de servicii tehnice contractați de noi în acest scop. Acești furnizori de servicii vor prelucra datele numai după ce au primit instrucțiuni speciale și sunt obligați prin contract să garanteze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor.

În măsura în care ne referim la serviciile integrate ale altor furnizori în această Declarație de protecție a datelor, se poate presupune că datele cu caracter personal vor fi transmise la sediul specificat al acestor furnizori. Acești furnizori pot avea sediul într-o așa-numită țară terță, în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunile care descriu fiecare serviciu.

5.    Colectarea datelor în timpul descărcării

Atunci când descărcați aplicația, noi nu transferăm în mod activ nicio informație către magazinul de aplicații implicat (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, etc.). Dacă doriți să aflați ce date sunt colectate și prelucrate de un anumit magazin de aplicații în timpul procesului de descărcare, consultați politica acestuia de confidențialitate. Nu avem control asupra niciunei colectări de date efectuate de către magazinele de aplicații. Acestea sunt singurele responsabile pentru prelucrarea tuturor datelor dvs. personale, în sensul articolului 7 (4) din RGPD.

6.    Drepturi de acces aferente acestei aplicații

Această aplicație necesită diverse permisiuni de acces din partea dispozitivului dvs. Acestea sunt necesare pentru a garanta anumite funcționalități ale aplicațiilor noastre. De exemplu, dacă doriți doar să descărcați actualizări utilizând o conexiune wireless, aplicația are nevoie să acceseze conexiunea dvs. wireless. Dacă doriți să achiziționați conținut suplimentar prin intermediul aplicației, este posibil să avem nevoie de acces la interfața necesară pentru magazinul de aplicații. Un alt exemplu este ceea ce se numește „notificări push”, în care putem utiliza o interfață pentru a afișa un mesaj direct pe dispozitivul dvs. Permisiunile de acces de pe dispozitivul dvs. mobil depind de sistemul de operare (de ex., Android, iOS, etc.) și de magazinul de la care a fost achiziționată aplicația (de ex., Google Play Store, Apple App Store, Amazon, etc.). De regulă, veți primi înainte de instalare informații cu privire la permisiunile de acces solicitate de aplicația noastră.

Temeiul juridic pentru prelucrarea permisiunilor de acces necesare din punct de vedere tehnic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD. Toate permisiunile de acces suplimentare se bazează pe art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD.

În secțiunea „Configurări” din Apple iOS, puteți obține în orice moment o prezentare generală a conținutului care poate fi accesat de către aplicațiile noastre. Puteți restricționa aceste permisiuni de acces la o dată ulterioară.

În Android sunt necesare, de asemenea, diferite permisiuni de acces pentru dispozitivul dvs. mobil. În secțiunea „Setări/Aplicații”, puteți verifica ulterior drepturile de acces aferente aplicațiilor noastre.

7.    Formular de contact

Aplicația noastră conține un formular de contact prin care ne puteți trimite mesaje. Transferul datelor dvs. este criptat.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD. Toate câmpurile de date marcate ca obligatorii sunt necesare pentru executarea contractului. Dacă nu sunt furnizate, serviciile contractuale nu pot fi efectuate. Furnizarea oricăror date suplimentare este voluntară. Alternativ, puteți să ne trimiteți și un mesaj către adresa de e-mail de contact.

8.    Înregistrare și conectare

Pentru a utiliza anumite funcții ale aplicației, este necesară înregistrarea în cadrul aplicației. La finalizarea procesului de înregistrare, se încheie un contract de utilizare.

În contextul acestei utilizări, sunt prelucrate numai informațiile pe care le furnizați. Aceste informații pot fi văzute pe ecranul de înregistrare. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD. Este absolut esențial să se furnizeze informațiile marcate ca fiind obligatorii pentru a stabili relația de utilizare. Datele furnizate vor fi prelucrate numai în scopurile specificate în condițiile de utilizare și vor fi stocate numai pe durata utilizării. Puteți întrerupe utilizarea dvs. în orice moment dezactivând contul de utilizator.

9.    Facebook Connect

De asemenea, vă oferim opțiunea de înregistrare mai simplă la jocurile și serviciile noastre prin intermediul Facebook. Puteți folosi contul dvs. de Facebook existent în acest scop. Dacă faceți clic pe linkul „Conectare cu Facebook”, puteți utiliza această metodă de înregistrare pe portalul nostru online. Pentru a face acest lucru trebuie să aveți deja un cont Facebook sau să aveți acces la Facebook.

Dacă doriți să vă înregistrați la unul dintre serviciile noastre prin intermediul contului dvs. Facebook, primul pas din procesul de înregistrare vă va redirecționa imediat către Facebook. Facebook vă va solicita apoi să vă conectați sau să vă înregistrați. În niciun caz nu vom primi datele dvs. personale de acces (numele de utilizator și parola).

În al doilea pas, vă veți conecta profilul Facebook cu serviciul la care doriți să vă înregistrați. În acest moment, vi se va spune ce date din profilul dvs. de pe Facebook vor fi transmise către noi. Aceste date sunt de obicei „datele publice” de pe Facebook și cele pe care le-ați făcut disponibile pentru public sau le-ați autorizat pentru aplicația respectivă. În general, datele de acest tip includ numele, imaginea de profil și fotografia de copertă, sexul, rețelele, numele de utilizator (URL-ul Facebook) și numărul ID-ului de utilizator (ID-ul Facebook). De asemenea, vom folosi adresa de e-mail pe care ați salvat-o pe Facebook pentru a vă contacta în afara Facebook. Puteți vedea o imagine de ansamblu a informațiilor din profilul dvs. care sunt disponibile pentru public în meniul Setări generale ale contului din profilul dvs. Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.
Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic pentru colectarea și stocarea datelor, în sensul art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD. Dacă doriți să anulați conexiunea dintre Facebook Connect și serviciul nostru, conectați-vă la Facebook și efectuați modificările necesare în profilul dvs. După aceea, nu vom mai avea dreptul să utilizăm informații din profilul dvs. Facebook.

10. Prelucrarea datelor în jocurile noastre

În jocurile noastre putem urmări și evalua diverse acțiuni la nivelul jucătorilor. Acest lucru include în special datele de contact furnizate în timpul înregistrării și acțiunile dvs. în timpul jocurilor. În acest scop, colectăm datele dvs. de conectare, cum ar fi adresa IP. Trebuie să putem prelucra aceste informații pentru a executa operațiuni de joc. Prin urmare, prelucrarea se face conform art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD.

11. Plățile efectuate prin aplicația noastră

În principiu, vă puteți bucura de jocurile noastre fără a trebui să furnizați date personale de contact. Dacă plătiți pentru activitățile taxabile din jocurile noastre, datele dvs. personale vor fi colectate de către furnizorii de servicii de plată corespunzători enumerați.

Toate datele relevante privind plata, cum ar fi datele dvs. de contact și de plată, sunt colectate și prelucrate inițial de către furnizorul de plăți corespunzător. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este articolul 6(1)(b) din RGPD.

Pentru plăți, colectăm localizarea geografică a adresei dvs. IP, ceea ce ne permite să determinăm în ce țară vă aflați. Temeiul juridic pentru colectarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. c din RGPD, deoarece prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. Obligația legală rezultă din Directiva 2006/112/CE (Directiva MOSS).

De asemenea, primim informații de la furnizorii de plăți privind prevenirea fraudării plăților. Temeiul juridic pentru colectarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. c din RGPD, deoarece prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale.

12. Buletin informativ

În următoarea secțiune vă vom informa cu privire la buletinul nostru informativ, precum și la alte tipuri de e-mailuri de afaceri și comunicații electronice și la dreptul dvs. de a vă opune. Prin înscrierea la buletinul informativ, sunteți de acord să îl primiți și sunteți de acord cu procesele descrise mai jos. Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic conform art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din GDPR și secțiunii 7, alin. 2 nr.3 din Legea germană împotriva concurenței neloiale (UWG). Nu includem următoarele informații în termenul de „comunicații de publicitate” : informații despre procesele tehnice și organizaționale și informații referitoare la furnizarea de servicii utilizatorilor noștri.

Pentru a vă abona la buletinul nostru informativ, folosim procedura de înscriere cu verificare dublă, care vă permite să confirmați adresa dvs. de e-mail. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu o adresă de e-mail care nu îi aparține. Abonamentele la buletinul informativ sunt înregistrate pentru a putea furniza dovezi ale procesului de înregistrare în conformitate cu cerințele legale. Acest lucru include stocarea momentului conectării în sine și a momentului confirmării, precum și adresa IP. Orice modificări ale datelor stocate de furnizorul de servicii care trimite buletinele informative sunt, de asemenea, înregistrate. Prelucrarea acestor date este necesară pentru a putea demonstra că acordul a fost dat. Temeiul juridic rezultă din obligația noastră legală de a vă documenta acordul (Art. 6 aliniatul 1, litera c, împreună cu Art. 7 aliniatul 1 GDPR).

Buletinele informative sunt trimise cu ajutorul unui furnizor extern de servicii cu sediul în UE, pe care l-am contractat pentru această activitate de prelucrare în conformitate cu cerințele legale. Buletinele informative conțin pixeli care sunt regăsiți de serverul furnizorului de servicii care trimite buletinul informativ, de îndată ce buletinul informativ este deschis. În scopul acestei regăsiri, sunt colectate unele informații precum adresa dvs. IP și ora regăsirii. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică sau pentru a analiza grupurile țintă și comportamentul lor de lectură pe baza locațiilor lor de regăsire (care pot fi determinate utilizând adresa IP) sau a orelor de acces. Colectarea statistică a datelor include, de asemenea, determinarea faptului că buletinele informative sunt deschise, momentul deschiderii și care linkuri sunt accesate și momentul când sunt accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite destinatarilor individuali ai buletinului informativ. Aceste analize sunt destinate în primul rând să ne ajute să identificăm obiceiurile de lectură ale utilizatorilor noștri și să ne adaptăm conținutul sau să trimitem conținut diferit bazat pe interesele utilizatorilor. Analiza personalizată este efectuată cu acordul dvs, pe care îl obținem atunci când colectăm adresa dvs. de e-mail. Temeiul juridic este Art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din GDPR. Vă puteți revoca acordul în orice moment, cu efect în viitor. Puteți face acest lucru cu ușurință utilizând linkul din partea de jos a fiecărei comunicații sau utilizând formularul nostru de asistență. Din păcate, nu puteți solicita anulări separate pentru furnizorul de servicii care trimite buletinul informativ sau pentru analiza statistică. Dacă doriți să anulați, trebuie să anulați întregul abonament.

13. Sondaje

Realizăm sondaje ocazionale privind satisfacția clienților legată de jocurile noastre. În acest scop, colectăm și prelucrăm datele dvs. de contact furnizate în sondaje.

Consimțământul dvs. reprezintă temeiul juridic pentru utilizarea acestor informații în conformitate cu art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a din RGPD. Participarea dvs. la sondaj este voluntară. Consimțământul dvs. cu privire la utilizarea sa poate fi revocat în orice moment.

Folosim serviciile SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey”) pentru efectuarea sondajelor. SurveyMonkey colectează informații suplimentare de la participanți sub formă de cookie-uri, care sunt destinate numai să asigure că serviciul de sondaj este pe deplin utilizabil și că sondajele se desfășoară conform destinației.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații suplimentare este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă nu participați la sondajul nostru, nu vor fi colectate informații personale.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

14. Procesarea fișierelor jurnal de aplicații

Dacă utilizați serviciile noastre, informațiile generale (care nu sunt utilizate individual) sunt inițial stocate automat, adică nu prin înregistrare. De exemplu, serverele noastre web stochează în mod normal următoarele informații: IP, ID-ul dispozitivului, tipul dispozitivului, sistemul de operare, ora solicitării la server.

Prelucrarea se efectuează în scopul intereselor noastre legitime, al căror temei juridic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Această prelucrare este utilizată pentru administrarea tehnică și pentru securitatea aplicației.

15. Bugsnag

Folosim serviciul Bugsnag de la Bugsnag Inc. (SUA) la unele dintre jocurile noastre. Acest serviciu ne permite să identificăm rapid erorile din jocurile noastre care au cauzat o funcționare defectuoasă sau erori și astfel să ne îmbunătățim serviciile. Dacă se produce o eroare, ID-ul jucătorului, numele jucătorului și dacă este cazul, detaliile paginii sau aplicației în care a apărut eroarea și datele înscrise în acestea sunt transmise către Bugsnag pentru evaluarea erorii.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.
Puteți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Baza legală a procesării este Art. 6 paragraf 1 litera f din RGPD, deoarece serviciul servește interesul nostru legitim de a rezolva erorile tehnice în mod direcționat. Transmiterea informațiilor mai sus menționate către Bugsnag este tehnic necesară. Obiecțiile aduse acestei procesări vor fi gestionate de serviciul nostru de asistență: https://support.goodgamestudios.com/

16. Combaterea fraudelor

Prelucrăm informații pseudonime, cum ar fi adresa IP sau ID-ul dispozitivului, pentru analiza semnalelor cu scopul de a identifica fraudarea de către terți în contextul achiziției clienților. Pentru a realiza acest lucru, suntem sprijiniți de furnizorii externi de servicii de care ne-am asigurat că respectă aceleași cerințe legale. Temeiul juridic este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Această prelucrare ajută la securitatea organizațională a aplicației.

17. Facebook SDK

Utilizăm Kitul de dezvoltare software (SDK) Facebook în cadrul aplicației noastre. SDK-ul Facebook este emis și administrat de Facebook. Datorită aceste integrări, putem lega diferite servicii Facebook la aplicația noastră. De exemplu, acest lucru permite utilizatorilor să poată utiliza SDK-ul Facebook pentru a partaja conținutul din aplicațiile noastre în cronologia lor Facebook sau pentru a trimite mesaje către alți utilizatori Facebook. Mai multe informații despre SDK-ul Facebook în cadrul iOS pot fi găsite aici: https://developers.facebook.com/docs/ios. Pentru Android, consultați: https://developers.facebook.com/docs/android.

Temeiul juridic pentru stocarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b din RGPD.

Facebook App Events: Folosim serviciul Facebook App Events prin intermediul SDK-ului Facebook pentru a urmări impactul campaniilor noastre publicitare și utilizarea SDK-ului Facebook. Facebook ne furnizează doar o analiză agregată a comportamentului utilizatorilor în aplicația noastră. Nu avem nicio influență dincolo de aceasta pentru informațiile care vor fi prelucrate prin App Events de către Facebook.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.
Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. În setările aplicației noastre, puteți renunța la utilizarea App Events în aceste scopuri.

18. Informații referitoare la pagina noastră de Facebook

Atunci când vizitați paginile noastre de Facebook, pe care le utilizăm pentru a prezenta compania noastră sau produsele și serviciile individuale, unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate. Unicul operator responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, „Facebook”). Mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook pot fi găsite la https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Prelucrarea informațiilor referitoare la pagini

Facebook ne oferă statistici anonimizate și informații pentru pagina noastră de Facebook care ne ajută să înțelegem tipurile de acțiuni efectuate de vizitatori pe pagina noastră (așa-numitele „informații legate de pagini”). Aceste informații referitoare la pagini sunt create pe baza informațiilor specifice referitoare la persoanele care au vizitat pagina noastră. Această prelucrare de date cu caracter personal este efectuată de Facebook și de către noi în calitate de operatori comuni. Prelucrarea servește interesului nostru legitim de a evalua tipurile de acțiuni efectuate pe pagina noastră și de a îmbunătăți pagina pe baza acestor constatări. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Nu suntem în niciun caz în măsură să asociem informațiile obținute prin intermediul informațiilor referitoare la pagini unui profil specific de Facebook utilizând datele pentru pagina noastră asociate funcției „Like”.

Am ajuns la un acord cu Facebook privind responsabilitatea comună pentru prelucrare, în care este prevăzută împărțirea obligațiilor privind protecția datelor între noi și Facebook. Detaliile privind prelucrarea de date cu caracter personal pentru crearea Informațiilor referitoare la pagină și contractul încheiat între noi și Facebook poate fi găsit la https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Prelucrarea datelor care ne sunt furnizate prin intermediul paginilor noastre de Facebook

Prelucrăm, de asemenea, date pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție prin intermediul paginilor noastre de Facebook. Aceste informații pot fi numele dumneavoastră de utilizator Facebook, numele dumneavoastră de jucător în unul dintre jocurile noastre, datele de contact sau o comunicare către noi. Prelucrăm aceste date cu caracter personal doar dacă v-am solicitat în prealabil în mod expres să ne comunicați aceste date, de exemplu, ca parte a unui sondaj sau a unui concurs. Această prelucrare va fi efectuată de noi în calitate de operator unic de date.

Dacă ne-ați comunicat date deoarece participați la un concurs, vom prelucra aceste date doar dacă este necesar pentru a vă trimite un premiu. După livrarea premiului au dacă nu câștigați, datele dumneavoastră vor fi șterse. Temeiul juridic pentru această prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

Datele cu caracter personal pe care le-am colectat prin sondaje vor fi prelucrate în formă anonimizată pentru a ne asigura că clienții sunt mulțumiți de ofertele noastre. Această prelucrare servește interesului nostru legitim de a ne îmbunătăți ofertele, iar temeiul juridic este, prin urmare, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

19. Serviciile de marketing Google

În aplicația noastră folosim serviciile de marketing și remarketing ale Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”). Aceste servicii ne permit să afișăm anunțuri într-un mod mai bine orientat, pentru a prezenta reclame de interes pentru utilizatori. Prin remarketing, anunțurile și produsele sunt afișate utilizatorilor în legătură cu un interes stabilit de activitatea în alte aplicații din rețeaua Google. În aceste scopuri, Google utilizează un cod atunci când aplicația noastră este accesată și în cadrul aplicației sunt încorporate așa numitele etichete de (re)marketing. Cu ajutorul acestora, un cookie individual, adică un fișier mic, este stocat pe dispozitivul utilizatorului (de asemenea, în locul cookie-urilor pot fi folosite tehnologii comparabile). Cookie-urile pot fi setate de diverse domenii, inclusiv google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com sau googleadservices.com. Acest fișier înregistrează aplicațiile pe care le-au vizitat utilizatorii, ce conținut îi interesează și ce oferte au fost utilizate. În plus, sunt stocate informații tehnice despre browser și sistemul de operare, aplicațiile de referință, durata vizitei, precum și orice alte date suplimentare despre utilizarea produselor și serviciilor online. De asemenea, este înregistrată adresa IP a utilizatorilor, deși am dori să vă informăm că, în cadrul Google Analytics, adresele IP din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European sunt trunchiate.

Toate datele de utilizator vor fi prelucrate numai ca date pseudonime. Google nu stochează nume sau adrese de e-mail. Prin urmare, toate anunțurile prezentate nu sunt afișate în mod specific pentru o persoană, ci pentru proprietarul cookie-ului. Aceste informații sunt colectate de Google și transmise și stocate pe serverele din SUA.

Unul dintre serviciile de marketing Google pe care le folosim este programul de publicitate online Google AdWords. În cazul Google AdWords, fiecare client AdWords primește un cookie de conversie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin aplicațiile clienților AdWords. Informațiile colectate de cookie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții AdWords văd numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu vor primi nici o informație care identifică personal utilizatorii.

Putem include reclame ale unor terțe părți bazate pe serviciul de marketing Google numit DoubleClick. DoubleClick utilizează cookie-uri pentru a permite Google și aplicațiilor partenere să plaseze anunțuri pe baza vizitelor utilizatorilor la această aplicație sau la alte aplicații de pe internet.

Serviciile Google utilizează Google Tag Manager. Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Google a datelor în scopuri de marketing, consultați pagina de rezumat: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Politica de confidențialitate Google este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacy

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă doriți să vă opuneți la publicitatea bazată pe categorii de interese a serviciilor de marketing Google, puteți face acest lucru utilizând setările și opțiunile de renunțare oferite de Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Transmiterea datelor tale către SUA nu poate fi exclusă.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

20. Google SDK (Firebase Analytics)

Utilizăm platforma pentru dezvoltatori numită „Google Firebase”, precum și funcțiile și serviciile asociate ale Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”). Google Firebase este o platformă pentru dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive mobile și site-uri web. Google Firebase oferă o varietate de caracteristici, care pot fi găsite pe următoarea pagină de rezumat: https://firebase.google.com/products/

Funcțiile includ stocarea aplicațiilor, inclusiv datele personale ale utilizatorilor, cum ar fi conținutul pe care l-au creat sau informații privind interacțiunea lor cu aplicațiile. Google Firebase oferă, de asemenea, interfețe care permit interacțiunea între utilizatorii aplicației și alte servicii.

Analiza interacțiunilor utilizatorilor se efectuează utilizând serviciul de analiză al Firebase Analytics. Acest serviciu ne ajută să înregistrăm interacțiunile utilizatorilor noștri. Se înregistrează evenimente cum ar fi prima deschidere a unei aplicații, dezinstalarea unei aplicații, actualizări, căderile sau frecvența de utilizare a aplicației. Anumite interese ale utilizatorilor sunt, de asemenea, înregistrate și evaluate.

Informațiile prelucrate de Google Firebase pot fi utilizate împreună cu alte servicii Google, cum ar fi Google Analytics și serviciile de marketing Google. În acest caz, numai informațiile pseudonime, cum ar fi ID-ul de publicitate Android sau Identificatorul de publicitate pentru iOS, vor fi prelucrate pentru a identifica dispozitivele mobile ale utilizatorilor. Informații suplimentare privind utilizarea datelor în scopuri de marketing de către Google pot fi găsite pe pagina de rezumat: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Politica de confidențialitate Google este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacy

Temeiul juridic pentru utilizare este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă utilizatorii doresc să se opună publicității bazate pe categorii de interese prin intermediul serviciilor de marketing Google, pot utiliza setările și opțiunile de renunțare oferite de Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Transmiterea datelor tale către SUA nu poate fi exclusă.
Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

21. SDK-ul AppsFlyer

Aplicația noastră este analizată cu tehnologii ale AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). În acest scop sunt colectate de la dvs. și stocate date diverse despre sesiuni și interacțiuni. Avem nevoie de aceste date pentru a îmbunătăți conținutul și uzabilitatea jocurilor noastre și pentru a vă optimiza experiența de utilizator. Datele despre sesiuni și interacțiuni nu sunt prelucrate niciodată sub formă personalizată, ci sub pseudonim. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către AppsFlyer, consultați politica de confidențialitate a furnizorului: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Temeiul juridic pentru utilizare este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă nu doriți să fiți urmărit de AppsFlyer în viitor, puteți să renunțați la el oricând, de aici: https://www.appsflyer.com/optout

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

22. Microsoft Bing Ads

Utilizăm instrumentul de conversie și urmărire Bing Ads al Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft”) ca parte a aplicației noastre. Microsoft stochează un cookie pe dispozitivul utilizatorului pentru a permite o analiză a utilizării serviciilor noastre online. Condiția necesară pentru aceasta este ca utilizatorul să fi accesat aplicația noastră printr-un anunț de la Microsoft Bing Ads. Acest lucru permite Microsoft și nouă să știm când cineva a făcut clic pe un anunț, a fost redirecționat către serviciile noastre online și a ajuns la o pagină țintă predeterminată. Vedem doar numărul total de utilizatori care au făcut clic pe un anunț Bing și au fost apoi redirecționați către pagina țintă (conversii). Nu sunt stocate adrese IP. Nu sunt dezvăluite alte informații personale despre identitatea utilizatorului.

Utilizatorii pot găsi informații suplimentare privind protecția datelor și cookie-urile utilizate în anunțurile Microsoft Bing în angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Temeiul juridic pentru utilizarea acestui serviciu este art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f din RGPD. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire a Bing Ads, puteți să vă comunicați opoziția către Microsoft aici: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantăm caracterul adecvat al transferului de date către o țară terță SUA pe baza acordului privind clauzele contractuale standard ale UE.

23. Taboola

Utilizarea tehnologiilor aparținând Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) ne permite să utilizăm reclame specifice utilizatorului bazate pe comportamentul de navigare și pe interesele clienților. Taboola folosește module cookie (sau tehnologii similare) pentru a determina ce site-uri web accesați în mod frecvent și înregistrează mișcările dvs. pe site-ul nostru web. Taboola adună date referitoare la dispozitiv și date legate de protocol și creează profiluri de utilizare folosind pseudonime. Profilurile de utilizare nu sunt corelate cu datele despre purtătorul pseudonimului și nu permit tragerea de concluzii asupra datelor personale. Pentru aceasta, comunicăm adresa dvs. IP către Taboola. Această prelucrare este desfășurată pe baze legale ale interesului nostru economic legitim (Art. 6 alin. 1 litera f RGPD.) Puteți obiecta la includerea în monitorizare prin următorul link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Odată ce ați ales să renunțați la opțiune, nu veți mai vedea conținut/reclame personalizate.

24. Pinterest

Utilizăm servicii de publicitate oferite de rețeaua de socializare Pinterest, care este operată de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda. Utilizăm site-ul pentru a rezerva spațiu publicitar în cadrul pin-urilor de pe Pinterest.  Dacă ajungeți la una dintre ofertele noastre prin intermediul unui pin pe care l-am rezervat, aceste informații vor fi prelucrate de Pinterest și comunicate nouă sub formă de statistici (conversie). Aceasta ne permite să aflăm, de exemplu, câți utilizatori au executat clic pe pinurile noastre. Nu obținem niciun fel de informații care permit identificarea personală a utilizatorilor. În plus, analizăm dacă un utilizator descarcă apoi aplicația noastră. În măsura în care sunt prelucrate date cu caracter personal, temeiul juridic al acestei prelucrări este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Vă puteți opune includerii în sistemul de urmărire accesând următorul link: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

25. Publicitatea în aplicații

Aplicațiile noastre vă permit să vizualizați secvențe video din partea unor furnizori terți, finanțate prin publicitate. Aceasta permite, de exemplu, utilizarea gratuită de conținut plătit. Vizualizarea materialelor video este voluntară și trebuie să fie confirmată în mod activ de dumneavoastră, utilizatorul.

Publicitatea afișată prin intermediul partenerilor noștri este fie personalizată, fie nepersonalizată (asociată contextului). Datele pe care le furnizați atunci când utilizați suporturi publicitare sunt colectate și analizate, ceea ce vom explica în mai mare detaliu mai jos.

Furnizorii noștri de servicii SDK Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) și Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; „Google”) ne permit să punem în practică această capitalizare a publicității. Dacă jucătorul decide să urmărească o reclamă video, furnizorii de servicii preiau controlul asupra rețelelor de publicitate din cadrul jocului. Aceasta presupune ca următorii parametri să fie partajați printr-o interfață cu rețelele de publicitate: identificatorul publicitar, adresa IP, browserul, sistemul de operare, versiunea, țara, orașul, identificatorul de plasament și identificatorul de grup. Scopul acestei transmisii de informații este afișarea celui mai bun material publicitar posibil pentru utilizator. SDK-urile pentru rețelele de publicitate menționate pot eventual să prelucreze date cu caracter personal, precum identificatorul publicitar și adresa IP pentru a putea furniza materialul publicitar respectiv.

Fyber operează, de asemenea, propriile rețele de publicitate (Fyber Marketplace și Heyzap Ad Network), care sunt utilizate pentru a furniza atât publicitate personalizată, cât și publicitate asociată contextului. Fyber utilizează informațiile din cadrul permisiunilor generale de acces ale aplicației exclusiv în acest scop. Aceste date sunt prelucrate în numele nostru. Mai multe informații referitoare la prelucrarea de date efectuată de Fyber pot fi găsite aici: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de interesele noastre financiare legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. În calitate de utilizator, puteți dezactiva această formă de publicitate personalizată în orice moment în setările aplicației noastre (opțiune de renunțare). În acest caz, toate informațiile pseudonimizate sunt anonimizate de către noi, însemnând că vor fi afișate doar materiale publicitare asociate contextului. Puteți, de asemenea, să dezactivați materialele publicitare personalizate din setările dispozitivului dumneavoastră mobil. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

Android

 1. În funcție de dispozitivul dumneavoastră, puteți găsi setările Google în una dintre următoarele locații:
  – Într-o aplicație separată numită „Google settings” (Setările google)
  – Derulați Setările aplicației principale și apăsați Google
 2. Apăsați „Ads” (Publicitate)
 3. Apăsați pe butonul de comutare din dreptul opțiunii „Opt out of Ads Personalization” (Renunțare la personalizarea materialelor publicitare)

iOS

Dispozitivele iOS folosesc sistemul Advertising Identifier al Apple.
Mai multe informații privind diferitele opțiuni pentru utilizarea acestui sistem pot fi găsite în aplicația Settings (Setări) a dispozitivului dumneavoastră mobil. Acesta poate fi găsit în următoarele moduri:

 1. Deschizând „Settings” (Setări)
 2. Selectând „Privacy” (Confidențialitate)
 3. Selectând „Advertising” (Publicitate)

Aici puteți alege între setări diferite utilizând un buton de comutare.

Parteneri de publicitate

Servicii Partener de servicii Rol de procesare Tip de reclame Informații suplimentare
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, SUA Operatori asociați Reclame personalizate și contextuale În player-ul video sunt afișate de asemenea informații specifice privind confidențialitatea și opțiunile de renunțare la publicitatea personalizată.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda Operatori asociați Reclame personalizate Ca utilizator Facebook, puteți dezactiva publicitatea personalizată pe site-uri terțe accesând setările.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, SUA Operatori asociați Reclame personalizate și contextuale https://www.adcolony.com/privacy-policy/

26. Dreptul la opoziție

În conformitate cu art. 21 din RGPD, aveți dreptul să vă opuneți oricăror operațiuni de prelucrare executate care utilizează art. 6, alin 1, prop. 1, lit. e sau lit. f din RGPD ca temei juridic.

27. Drepturile dvs. suplimentare

În calitate de persoană în cauză, aveți dreptul să vă exercitați drepturile împotriva noastră. În special, aveți următoarele drepturi:

 • În conformitate cu articolul 15 din RGPD și secțiunea 34 din BDSG, aveți dreptul să solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor personale despre dvs., dacă se efectuează și în ce măsură.
 • Aveți dreptul să ne solicitați să corectăm datele dvs. în conformitate cu articolul 16 din RGPD.
 • Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dvs. personale în conformitate cu articolul 17 din RGPD și cu articolul 35 din BDSG.
 • Aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu articolul 18 din RGPD.
 • Aveți dreptul, în conformitate cu articolul 20 din RGPD, de a primi datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv și să transmiteți aceste date unui alt operator.
 • Vă puteți exercita drepturile contactându-ne prin intermediul formularului nostru de asistență.

28. Confidențialitatea minorilor

Serviciul nu se adresează și nu este menit a fi utilizat de nicio persoană cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm date cu caracter personal de la nicio persoană despre care știm efectiv că are vârsta sub 16 ani.

29. Responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

30. Reclamații adresate autorităților guvernamentale

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale constituie o încălcare a dispozițiilor din RGPD, aveți dreptul să depuneți o reclamație la o autoritate de supraveghere în conformitate cu articolul 77 din RGPD.

 

Versiune: 07.2020